Especificació de la mida i el tipus de paper

Cal especificar les opcions de mida i tipus de paper perquè coincideixen amb les del paper que s'hagi carregat. Assegureu-vos de canviar les opcions de paper quan carregueu paper que sigui diferent del paper que hi havia carregat anteriorment.
Si l'opció no coincideix amb la mida i el tipus del paper carregat, pot produir-se un encallament del paper o un error d'impressió.
9HKS-012