Especificació de la mida i el tipus de paper de la safata multiús

Si <Mode alim. paper pels trb. cont. impr. amb safata MU> està establert en <Mode A (Prioritzar opcs. controlador impressora)>, les opcions de la impressora es prioritzen si s'especifica la safata multiús com a origen de paper des de la impressora.
Es poden produir encallaments de paper i altres problemes d'impressió si la mida i el tipus de paper especificats a la impressora no coincideixen amb els del paper carregat a la safata multiús.
1
Carregueu el paper a la safata multiús. Càrrega de paper a la safata multiús
Apareix la pantalla per especificar la mida i el tipus de paper.
2
Especifiqueu la mida del paper.
Quan carregueu paper de mida estàndard, la mida de paper es detecta automàticament. Les mides de paper per a la detecció automàtica es poden fixar a mida A/B, mida de polzada o mida A/K. <Grup mides paper per recon. auto. a calaix>
Si la mida del paper que es mostra no és la mateixa que la del paper carregat, pot ser que el paper no s'hagi carregat correctament. Torneu a carregar el paper.
Encara que el paper estigui col·locat correctament, és possible que algunes mides estàndard petites no es puguin detectar automàticament. En aquest cas, premeu <Mida estàndard> i seleccioneu la mida del paper. Mides de paper que es detecten automàticament
Si premeu <Paper favorit> i deseu les mides de paper utilitzades freqüentment en botons, les podeu recuperar prement una sola vegada. Desament de mides i tipus de paper utilitzats freqüentment per a la safata multiús
Quan carregueu paper d'una mida estàndar
Càrrega de paper de mida personalitzada
Càrrega de sobres
3
Premeu <Canviar> a <Tipus de paper>.
4
Seleccioneu el tipus de paper i premeu <Bé>.
Si el tipus de paper carregat no apareix, premeu <Opcions detallad.> per seleccionar-lo a una llista.
Si el tipus de paper que heu carregat no apareix a la llista de la pantalla de configuració detallada, podeu registrar-lo a la llista de tipus de paper. Opcions de gestió de tipus de paper
No es pot seleccionar el tipus de paper sobre a la pantalla Detalls de <Tipus de paper>. Per seleccionar el tipus de paper sobre, deseu el tipus de paper <Desar paper favorit (safata multiús)>, després premeu <Paper favorit> al pas 2  el botó al qual s'ha assignat el tipus de paper sobre  <Acceptar>. Desament de mides i tipus de paper utilitzats freqüentment per a la safata multiús
5
Premeu <Bé>.
Si apareix una pantalla que no sigui aquesta per especificar la mida i el tipus de paper
Si apareix un missatge que us demana que ajusteu la guia del paper, torneu a ajustar l'amplada del paper i premeu <Bé>.
9HKS-014