Comprovació del nombre de pàgines per a Copiar/Imprimir/Enviar per Fax/Llegir

A la pantalla tàctil podeu comprovar el nombre total de pàgines per a còpia, fax, lectura i impressió.
1
Premeu el botó  (Informació de dispositiu/comptadors) o la tecla [Informació de dispositiu/comptadors] (models amb un tauler de control vertical).
Elements mostrats a la pantalla <Inici>
Tauler de control
2
Comproveu el nombre total de pàgines copiades, llegides i impreses.
(Els elements que apareixen a la pantalla poden diferir segons el model i les opcions).
Si voleu comprovar el nombre total de pàgines que s'han llegit i enviat, premeu <Rev. compt. enviam./fax>.
Podeu imprimir una llista on s'indiqui el nombre de pàgines emprades per a còpia, impressió, lectura i fax.
En aquesta pantalla podeu comprovar també la informació de comptador per a cada aplicació MEAP. Premeu <Revisar comp. MEAP> a la pantalla durant el pas 2. Si premeu <Info. disp./altra> <Revisar conf. de dispositiu> a la mateixa pantalla, podreu comprovar les opcions instal·lades a l'equip i la versió del xip de seguretat per al xifratge de dades del dispositiu d'emmagatzematge.
Per obtenir informació sobre les condicions del compte, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Per obtenir informació sobre el <Servei de supervisió>, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
9HKS-0L7