Elements mostrats a la pantalla <Inici>

En aquesta secció s'expliquen els elements mostrats a la pantalla <Inici>.

Botons de funció

Aquests botons permeten obrir les pantalles de funció bàsiques, com ara "Còpia" i "Llegir i enviar".
Quan configuracions i destinacions freqüentment utilitzades es registren com <Personal>/<Compartit>, s'afegeixen com a botons.
Quan mantingueu premut un botó, apareixeran els paràmetres relacionats amb el botó.

Dreceres

Podeu assignar dreceres als botons de funció que s'utilitzen amb més freqüència. Creació d'una drecera per a una funció utilitzada freqüentment

<Menú>

Aquest botó permet personalitzar i gestionar la pantalla <Inici>. També podeu mostrar el menú mantenint premut el fons.
La personalització de la pantalla <Inici> permet canviar la mida del fons i del botó. Les opcions de gestió permeten mostrar/amagar l'àrea de la cronologia, etc. Personalització de la pantalla <Inici>
També podeu obrir <Menú> mantenint premut el fons de la pantalla <Inici>.

<Estalvi d'energia>

Permet posar l'equip en mode repòs. Entrada en mode repòs

<Iniciar sessió>/<Finalitz. ses.>

Podeu iniciar/finalitzar sessió prement aquest botó. Inici de sessió a l'equip

<Inici>

També podeu accedir a la pantalla <Inici> prement aquest botó.

<Cronologia>

Podeu veure l'historial d'opcions i avisos d'algunes funcions. Per obtenir detalls, vegeu Especificacions de la visualització a la cronologia.

<Aturar>

Atura una feina d'enviament o d'impressió. Cancel·lació de treballs d'enviament/impressió

Comptador/Informació de dispositiu

Permet visualitzar el nombre total de pàgines utilitzades per a operacions com ara copiar o imprimir a la pantalla tàctil. També podeu comprovar el número de sèrie i l'adreça IP de l'equip i la informació del dispositiu de productes opcionals. També podeu utilitzar aquest element per comprovar la informació de versió del xip de seguretat utilitzat per xifrar les dades emmagatzemades.
Comprovació del nombre de pàgines per a Copiar/Imprimir/Enviar per Fax/Llegir
Comprovació de les opcions instal·lades en aquest equip

<Configuració>

Permet començar a especificar moltes de les opcions de l'equip, com les opcions <Preferències> o <Establir destinació>. Configuració

Àrea de visualització de botons

Segons el mode i l'estat d'ús de l'equip, apareixen els tres tipus de botons següents d'esquerra a dreta. Tingueu en compte que els botons que es mostren varien en funció del model i de les opcions instal·lades.
Botó per eliminar la memòria USB
: Pantalla de confirmació d'eliminació del dispositiu de memòria
Botó al procediment de recuperació/substitució/proveïment
: Pantalla del procediment per solucionar un encallament de paper
: Pantalla del procediment per solucionar un encallament de grapes o pantalla del procediment de reemplaçament del cartutx de grapes
: Pantalla del procediment de substitució del cartutx de tòner
: Pantalla del procediment de substitució del dipòsit de tòner residual
: Pantalla del procediment per treure restes de grapes/de perforació/de cisalla
: Pantalla de procediment de substitució de peces de recanvi
Botó <Canviar idioma/teclat>
: Pantalla de canvi d'idioma/teclat

Àrea de visualització de l'estat

L'estat de l'equip, els processos que s'estan executant, els errors, etc. es mostren mitjançant missatges i icones. Solucions per a cada missatge

<Monitor estat>

Podeu consultar l'estat d'impressió, l'estat d'enviament/recepció de fax, l'historial d'ús, etc. També permet comprovar la quantitat de paper i tòner restants, l'estat d'error, etc. Ús de la pantalla tàctil

Tecles numèriques (de [0] a [9], [*], [#])

Premeu-les per introduir valors numèrics, * i #. Introducció de caràcters

<Reiniciar>

Permet cancel·lar les opcions i restaurar les opcions especificades anteriorment.

<Inici>

Permet iniciar la còpia o la lectura d'originals. Podeu ajustar de manera tàctil l'hora necessària per començar el processament d'inici. <Retard de reconeixement tàctil de la tecla d'Inici>

<C>

Es prem per esborrar valors o caràcters introduïts.
De  a es mostren en altres pantalles a més de a la pantalla d'<Inici>.

Models amb un tauler de control vertical

Botons de funció

Aquests botons permeten obrir les pantalles de funció bàsiques, com ara "Còpia" i "Llegir i enviar".
Quan configuracions i destinacions freqüentment utilitzades es registren com <Personal>/<Compartit>, s'afegeixen com a botons.
Quan mantingueu premut un botó, apareixeran els paràmetres relacionats amb el botó.

Dreceres

Podeu assignar dreceres als botons de funció que s'utilitzen amb més freqüència. Creació d'una drecera per a una funció utilitzada freqüentment
A la pantalla d'<Inici>, les dreceres no apareixen quan es mostra la <Cronologia>.

<Menú>

Aquest botó permet personalitzar i gestionar la pantalla <Inici>. També podeu mostrar el menú mantenint premut el fons.
La personalització de la pantalla <Inici> permet canviar la mida del fons i del botó. Les opcions de gestió permeten mostrar/amagar l'àrea de la cronologia, etc. Personalització de la pantalla <Inici>
També podeu obrir <Menú> mantenint premut el fons de la pantalla <Inici>.

<Iniciar sessió>/<Finalitz. ses.>

Podeu iniciar/finalitzar sessió prement aquest botó. Inici de sessió a l'equip

Àrea de visualització de botons

Segons el mode i l'estat d'ús de l'equip, apareixen els tres tipus de botons següents d'esquerra a dreta. Tingueu en compte que els botons que es mostren varien en funció del model i de les opcions instal·lades.
Botó per eliminar la memòria USB
: Pantalla de confirmació d'eliminació del dispositiu de memòria
Botó al procediment de recuperació/substitució/proveïment
: Pantalla del procediment per solucionar un encallament de paper
: Pantalla del procediment per solucionar un encallament de grapes o pantalla del procediment de reemplaçament del cartutx de grapes
: Pantalla del procediment de substitució del cartutx de tòner
: Pantalla del procediment de substitució del dipòsit de tòner residual
: Pantalla del procediment per treure restes de grapes/de perforació/de cisalla
: Pantalla de procediment de substitució de peces de recanvi
Botó <Canviar idioma/teclat>
: Pantalla de canvi d'idioma/teclat

Àrea de visualització de l'estat

L'estat de l'equip, els processos que s'estan executant, els errors, etc. es mostren mitjançant missatges i icones. Solucions per a cada missatge

<Cronologia>

Podeu veure l'historial d'opcions i avisos d'algunes funcions. Per obtenir detalls, vegeu Especificacions de la visualització a la cronologia.
91K7-062