Configuració del patró d'interpolació

El tramat és una tècnica que serveix per reproduir colors i densitats fent servir grups de punts petits. Les dades d'origen per dibuixar aquests punts s'anomenen "patró d'interpolació". Si es fa servir un patró d'interpolació adequat per a la imatge que cal imprimir, les gradacions i les corbes de la imatge impresa es reprodueixen d'una manera més suau.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment> <Ajustar qualitat d'imatge> <Opcions del patró d'interpolació>.
2
Seleccioneu el patró d'interpolació.
<Patró 1>: Aquesta és l'opció predeterminada.
<Patró 2>: Aquesta opció millora la reproducció de les vores de la imatge impresa.
<Patró 3>: Aquesta opció és ideal per reproduir imatges a color molt detallades.
<Patró 4>: Aquesta opció millora la reproducció de les àrees ressaltades de les imatges en color.
3
Premeu <Bé>.
4
Premeu <Sí> i realitzeu un ajust automàtic de la gradació (ajust complet).
Com que això podria fer que hi hagués un balanç de color deficient, assegureu-vos de fer un ajust automàtic de la gradació (ajust complet) després de canviar les opcions. Ajust de la gradació
9HKS-0X5