Ajust de la gradació

Si la reproducció de la gradació del color és tan deficient que la gradació impresa o en còpia és molt diferent de les dades impreses o del document original, podeu millorar el problema ajustant la gradació. Hi ha dos tipus d'ajusts: Ajust complet i Ajust ràpid.
Si no hi ha prou tòner, pot ser que els ajusts no es realitzin eficaçment.

Ajust complet

Corregiu la gradació d'una imatge amb precisió i optimitzeu la reproducció durant la impressió. La informació optimitzada es conservarà fins a la propera correcció precisa.
Podeu utilitzar els següents tipus i mides de paper.
Mida: A3, A4, 11" x 17", LTR
Tipus: Normal 1, gruixut d'1 a 9
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment> <Ajustar qualitat d'imatge> <Ajust auto de gradació>.
2
Seleccioneu el paper que voleu ajustar i premeu <Ajust complet>.
Canvi de les opcions d'ajust
Podeu canviar la configuració de l'ajust, com ara si l'alimentador s'utilitza durant l'ajustament complet. Canvi de les opcions d'ajust
Si heu seleccionat <Simple> a <Nivell d'ajust>, no cal seleccionar el paper. L'ajust s'aplica a tots els tipus de paper.
3
Seleccioneu l'origen del paper en què s'ha carregat el paper que heu seleccionat en el pas 2 i premeu <Bé>.
4
Premeu <Iniciar impressió>.
S'imprimeix una pàgina de prova.
5
Llegiu la pàgina de prova.
Si l'origen del paper seleccionat al pas 3 conté un dels tipus de paper especificats a continuació, utilitzeu el vidre de còpia per a la lectura, fins i tot quan l'opció <Usar alimentador durant l'ajust complet> està activada.
Gruixut 6 a 9
Lectura amb l'alimentador
Lectura amb el vidre de còpia

Ajust ràpid

Aquest ajust manté l'estat optimitzat adquirit amb l'<Ajust complet>. Si el resultat d'aquest ajust no és satisfactori, realitzeu l'<Ajust complet>.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment> <Ajustar qualitat d'imatge> <Ajust auto de gradació>.
2
Seleccioneu el paper que voleu ajustar i premeu <Ajust ràpid>.
Si heu seleccionat <Simple> a <Nivell d'ajust>, no cal seleccionar el paper. L'ajust s'aplica a tots els tipus de paper.
3
Premeu <Inici>.

Desament del paper per al calibratge

Si porteu a terme l'ajust automàtic de gradació per a un tipus de paper personalitzat, cal desar un tipus de paper personalitzat per al calibratge prèviament.
En aquest procediment, heu de llegir les pàgines de prova impreses dos cops, un cop per al paper base i un altre per al tipus de paper personalitzat. El nombre de fulls necessari per al desament és de 2.
Assegureu-vos de desar el paper que cal ajustar en una sala on l'ambient (és a dir, la temperatura i la humitat) sigui estable.
Si es produeixen canvis ràpids en l'ambient de la sala després de desar el paper que cal ajustar, no és possible recalibrar amb precisió les opcions de gradació, de densitat i de color de l'equip per a paper que ja s'hagi desat per ajustar-lo. En aquest cas, torneu a desar el paper que cal ajustar.
Assegureu-vos de desar paper amb un acabat i una blancor que siguin equivalents als del paper Top Colour Zero FSC (100 g/m2) com a paper que cal ajustar. No és possible recalibrar amb precisió les opcions de gradació, de densitat i de color de l'equip si deseu i utilitzeu paper que no tingui aquests condicions com a paper per ajustar.
Per dur a terme el procediment que es descriu en aquest apartat, heu d'iniciar sessió a l'equip com a administrador. Inici de sessió com a administrador
Confirmeu que el paper que cal utilitzar com a paper base i com a tipus de paper personalitzat per desar per ajustar, descrits a la taula següent, estiguin col·locats correctament en orígens del paper abans d'iniciar aquest procediment.
Mida
A3 o 11" x 17"
Gramatge base/Acabat/Blancor
Paper que cal utilitzar com a base:
Top Colour Zero FSC* (100 g/m2)
Paper Fi 1, Normal 1, Normal 2 o Gruixut 1 a Gruixut 6/No estucat que tingui la mateixa blancor que el paper Top Colour Zero FSC (100 g/m2) i ja estigui desat com a paper que cal ajustar
Tipus de paper personalitzat amb gramatge/acabat/blancor equivalent a l'anterior i que ja estigui desat com a paper que cal ajustar
Tipus de paper personalitzat per desar per ajustar:
Tipus de paper personalitzat amb gramatge/acabat/blancor equivalent al del paper que cal utilitzar com a base
Abans de carregar tipus de paper personalitzat, heu de desar les característiques del tipus de paper personalitzat i desar l'origen de paper en què heu carregat tipus de paper personalitzat. (Vegeu Opcions de gestió de tipus de paper i Especificació de la mida i el tipus de paper del dipòsit/calaix de paper))
* El nom del paper pot canviar sense avís previ. Per obtenir-ne més informació, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
<Tipus personalitzat> registrat a <Informació de paper> de <Paper que cal ajustar 1>, <Paper que cal ajustar 2>, i <Paper que cal ajustar 3> no es pot canviar ni suprimir. Si voleu esborrar o modificar <Tipus personalitzat>, primer registreu un altre <Tipus personalitzat> com el paper que s'ha d'ajustar. Opcions de gestió de tipus de paper
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>  <Ajust auto de gradació>.
2
Premeu <Desar paper per ajustar>.
3
Seleccioneu la destinació per desar el paper nou que cal ajustar, i premeu <Següent>.
Podeu desar fins a tres tipus de paper per ajustar i podeu sobreescriure'ls. Si els sobreescriviu, no podeu restaurar les opcions de paper desades anteriorment.
4
Seleccioneu el tipus de paper que cal utilitzar com a base, i premeu <Següent>.
5
Seleccioneu l'origen del paper que conté el tipus de paper que cal utilitzar com a base, i premeu <Següent>.
Aquest equip ajusta la velocitat de tòner i d'impressió d'acord amb el tipus de paper. Per fer ajusts efectius, seleccioneu el tipus de paper adequat.
6
Premeu <Iniciar impressió>.
S'imprimirà la primera pàgina de prova.
7
Col·loqueu la primera pàgina de prova al vidre, i premeu <Iniciar lectura>.
Col·loqueu la primera pàgina de prova amb l'anvers cap avall al vidre de còpia i la banda negra al llarg de la vora posterior superior del vidre.
8
Traieu la primera pàgina de prova del vidre de còpia.
9
Seleccioneu l'origen del paper que contingui el tipus de paper personalitzat que cal ajustar, i premeu <Següent>.
Aquest equip ajusta la velocitat de tòner i d'impressió d'acord amb el tipus de paper. Per fer ajusts efectius, seleccioneu el tipus de paper adequat.
10
Premeu <Iniciar impressió>.
S'imprimirà la segona pàgina de prova.
11
Col·loqueu la segona pàgina de prova al vidre, i premeu <Iniciar lectura>.
Col·loqueu la segona pàgina de prova amb l'anvers cap avall al vidre de còpia i la banda negra al llarg de la vora posterior superior del vidre.
12
Traieu la segona pàgina de prova del vidre de còpia.

Selecció del paper per al calibratge

Podeu seleccionar el tipus de paper per al calibratge.
Per dur a terme el procediment que es descriu en aquest apartat, heu d'iniciar sessió a l'equip com a administrador. Inici de sessió com a administrador
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>  <Ajust auto de gradació>.
2
Premeu <Seleccionar paper per ajustar>  seleccioneu el tipus de paper que cal ajustar  premeu <Bé>.
Aquest equip ajusta la velocitat de tòner i d'impressió d'acord amb el tipus de paper. Per fer ajusts efectius, seleccioneu el tipus de paper adequat.
Per portar a terme l'ajust automàtic de gradació per a algun tipus de paper personalitzat, seleccioneu el tipus de paper personalitzat, que s'ha desat prèviament, per al paper que cal ajustar.

Canvi de les opcions d'ajust

Podeu canviar la configuració de l'ajust, com ara si l'alimentador s'utilitza durant l'ajustament complet.
 (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>  <Ajust auto de gradació>
9HKS-0WX