Distribució de la informació de dispositiu

Podeu distribuir informació de dispositiu als equips client desats com a destinacions. També podeu especificar un moment en què es distribuirà automàticament la informació de dispositiu. Per portar a terme aquestes operacions, inicieu sessió amb privilegis d'administrador. A més, com el xifratge TLS s'utilitza en distribuir informació de dispositiu als equips client, assegureu-vos de configurar les opcions de TLS als equips client abans de portar a terme els procediments descrits a continuació. Configuració de la clau i el certificat per a TLS
Si l'ID i el PIN d'administrador del sistema de l'equip client no coincideixen amb els de l'equip amfitrió, la informació de dispositiu no es pot distribuir. Canvi de l'ID i el PIN de l'administrador del sistema
Pot ser que costi uns quants minuts preparar el procés de distribució d'informació de dispositiu o actualitzar la informació després de rebre-la. No apagueu l'equip fins que el procés de preparació o actualització hagi acabat. Si ho feu, l'equip podria funcionar de manera defectuosa.
La pantalla d'actualització d'opcions es mostra a l'equip client que rep la informació de dispositiu i no es pot portar a terme cap operació fins que no hagi acabat l'actualització. Es recomana distribuir la informació de dispositiu en un moment en què no hi hagi usuaris.

Distribució manual de la informació de dispositiu

1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>  <Opcions distribució informació dispositiu>  <Distribució manual>.
3
Premeu <On> per a la informació que s'ha de distribuir i premeu <Següent>.
Si s'ha seleccionat <On> per a <Valor de configuració>, apareix la pantalla per establir si s'ha de distribuir o no la informació de dispositiu d'<Opcions de xarxa>. Per distribuir aquesta informació, premeu <Incloure>  <Bé>.
4
Seleccioneu les destinacions i premeu <Iniciar distr. manual>.
Es distribueix la informació de dispositiu. Quan la distribució ha finalitzat, els resultats de la distribució apareixen a <Estat>.
Per cancel·lar la distribució, premeu <Cancel·lar>. No obstant, heu de tenir en compte que el procés de distribució que s'està portant a terme actualment no es pot cancel·lar. Els processos de distribució següent i posteriors es cancel·len.

Distribució automàtica a una hora especificada

Podeu especificar un moment en què es distribuirà automàticament la informació de dispositiu. Per configurar l'hora de manera que la distribució es porti a terme tard per la nit o en un dia festiu, podeu actualitzar la informació de dispositiu sense que afecti les vostres operacions empresarials.
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>  <Opcions distribució informació dispositiu>  <Configurar distribució automàtica>.
3
Seleccioneu <Cada dia> o <Especificar dies> i després especifiqueu les hores de la distribució.
Per a <Cada dia>, seleccioneu un número i introduïu una hora.
Per a <Especificar dies>, seleccioneu un dia i introduïu una hora.
4
Premeu <Següent>.
5
Premeu <On> per a la informació que s'ha de distribuir i premeu <Següent>.
Si s'ha seleccionat <On> per a <Valor de configuració>, apareix la pantalla per establir si s'ha de distribuir o no la informació de dispositiu d'<Opcions de xarxa>. Per distribuir aquesta informació, premeu <Incloure>  <Bé>.
6
Seleccioneu les destinacions i premeu <Bé>.
La informació de dispositiu queda configurada per ser distribuïda automàticament a l'hora especificada.
Distribució i actualització d'informació de dispositiu
És possible que la informació de dispositiu no es pugui distribuir o actualitzar quan l'equip client està processant altres dades.
Si un equip client no pot rebre la informació de dispositiu distribuïda automàticament a l'hora especificada, la distribució no es torna a portar a terme fins a la propera hora especificada.
Recepció d'informació de dispositiu de diferents models d'impressora multifunció de Canon
Quan l'equip s'utilitza com a equip client, pot rebre informació de dispositiu de diferents models d'impressora multifunció de Canon establint l'opció <Restringir recepc. info. de dispositius> a <Opcions de recepció> en <Off>. No obstant, heu de tenir en compte que pot ser que part de la informació no es distribueixi correctament.
Selecció de les funcions per a les quals s'ha de rebre informació de dispositiu
Quan l'equip s'utilitza com a equip client, podeu restringir les funcions per rebre informació si establiu l'opció <Restringir recepció per a cada funció> de <Opcions de recepció> en <Off>.
Restauració de la informació de dispositiu anterior
Podeu portar a terme operacions a l'equip client per restaurar la informació de dispositiu existent abans de portar a terme l'actualització. No obstant, només podeu restaurar la informació existent immediatament anterior a l'actualització. La informació més antiga no es pot restaurar. També heu de tenir en compte que pot ser que les opcions per a <Opcions env. URL> a <Establir/Desar bústies de fax confidencial> (<Establir/Desar bústies de fax confidencial>) s'esborrin si les dades corresponents a <Valor de Configuració> i <Llibreta d'adreces> no es restauren alhora. <Opcions distribució informació dispositiu>
9HKS-0L1