Restricció de la comunicació mitjançant tallafocs

Mitjançant la configuració de la filtració de paquets per permetre només la comunicació amb dispositius que tinguin una adreça IP o una adreça MAC específica, podeu reduir el risc d'accés no autoritzat per part de tercers externs. Per configurar aquestes opcions calen privilegis d'administrador o d'administrador de xarxa (NetworkAdmin).
9HKS-0HS