Configuració de les opcions de seguretat de la xarxa

Els usuaris autoritzats poden patir pèrdues imprevistes a causa d'atacs de tercers malintencionats, com ara el rastreig de ports, la falsificació i la manipulació de dades mentre circulen per una xarxa. Per protegir la vostra informació important i valuosa contra aquests atacs, l'equip admet les funcions següents per millorar la seguretat i la confidencialitat.
Opcions de tallafoc
L'accés no autoritzat per part de tercers, així com atacs a la xarxa i les intrusions, es poden impedir si es permet només la comunicació amb dispositius que tinguin una adreça IP específica. Restricció de la comunicació mitjançant tallafocs
Opcions de proxy
Podeu proporcionar més seguretat utilitzant un servidor proxy per a les connexions fora de la xarxa, com ara quan navegueu per llocs web. Configuració d'un proxy
Comunicació xifrada TLS
TLS és un protocol de xifratge per a les dades enviades per una xarxa i s'utilitza freqüentment per a la comunicació mitjançant un navegador web o una aplicació de correu electrònic. TLS permet la comunicació de xarxa segura quan s'accedeix a l'equip en diverses situacions, com ara quan s'utilitza Remote UI (IU remota) o la distribució d'informació de dispositius. Configuració de la clau i el certificat per a TLS
Comunicació IPSec
Mentre que TLS només xifra les dades utilitzades en una aplicació específica, com ara un navegador web o una aplicació de correu electrònic, IPSec xifra els paquets IP sencers (o càrregues útils d'aquests paquets). Això permet a IPSec oferir un sistema de seguretat més versàtil que TLS. Configuració de les opcions d'IPSec
Autenticació IEEE 802.1X
Si un dispositiu prova a connectar-se i començar a comunicar-se en una xarxa 802.1X, el dispositiu s'ha de sotmetre a l'autenticació d'usuari per tal de garantir que la connexió prové d'un usuari autoritzat. La informació d'autenticació s'envia a un servidor RADIUS, el qual, un cop feta la comprovació pertinent, permet o rebutja la comunicació amb la xarxa en funció del resultat de l'autenticació. Si l'autenticació falla, un commutador de LAN (o un punt d'accés) bloqueja l'accés des de fora de la xarxa. L'equip es pot connectar a una xarxa 802.1X com a dispositiu client. Configuració de les opcions d'autenticació IEEE 802.1X
9HKS-0HR