Generació de la clau i el certificat per a la comunicació de xarxa

L'equip pot generar la clau i el certificat (certificat de servidor) utilitzats per a la comunicació xifrada TLS. Si voleu començar a utilitzar la comunicació xifrada TLS immediatament, és convenient utilitzar la clau i el certificat preinstal·lats a l'equip. Si és necessari, demaneu a un administrador que generi una clau i un certificat. Tingueu en compte, tanmateix, que la comunicació xifrada TLS no s'activa senzillament generant una clau i un certificat. Configuració de la clau i el certificat per a TLS
Si voleu utilitzar un certificat de servidor amb una signatura de CA, podeu generar la clau juntament amb una CSR, en comptes del certificat. Generació d'una clau i una CSR
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>  <Opcions de certificat>  <Generar clau>  <Generar clau de comunicacions per xarxa>.
3
Configureu els elements necessaris per a la clau i premeu <Següent>.
<Nom de clau>
Introduïu un nom per a la clau. Introduïu un nom que us sigui fàcil de trobar quan aparegui en una llista.
<Algorisme de signatura>
Seleccioneu l'algorisme hash que cal utilitzar per a la signatura. Els algorismes hash disponibles varien en funció de la longitud de la clau (Especificacions del sistema). Una longitud de clau de 1024 bits o més pot admetre algorismes hash SHA384 i SHA512. Si se selecciona <RSA> per a i <Longitud de clau (bits)> s'estableix en <1024> o una quantitat superior per a , es poden seleccionar els algorismes hash SHA384 i SHA512.
<Algorisme de clau>
Seleccioneu l'algorisme de la clau. Si se selecciona <RSA>, es mostra <Longitud de clau (bits)> com a element de la configuració de . Si se selecciona <ECDSA>, aleshores es mostra <Tipus de clau>.
<Longitud de clau (bits)> / <Tipus de clau>
Especifiqueu la longitud de la clau si s'ha seleccionat <RSA> per a o especifiqueu el tipus de clau si s'ha seleccionat <ECDSA>. En ambdós casos, un valor més alt proporciona més seguretat però redueix la velocitat de processament de la comunicació.
4
Configureu els elements necessaris per al certificat i premeu <Generar clau>.
<Vàlid des de> / <Data de caducitat>
Introduïu la data d'inici i final de validesa.
<País/regió>/ <Estat> / <Ciutat> / <Organització> / <Unitat organitz.>
Seleccioneu el codi de país de la llista i introduïu la ubicació i el nom de l'organització.
<Nom comú>
Introduïu l'adreça IP o FQDN.
Quan porteu a terme la impressió IPPS en un entorn Windows, assegureu-vos d'introduir l'adreça IP de l'equip.
Cal un servidor DNS per tal d'introduir l'FQDN de l'equip. Introduïu l'adreça IP si no s'utilitza un servidor DNS.
Gestió de claus i certificats
Podeu comprovar les opcions detallades o eliminar claus i certificats a la pantalla que es mostra en prémer  (Configuració) <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>  <Opcions de certificat>  <Llista de claus i certificats>. Si la llista de les claus i els certificats no apareix, premeu <Llista claus i certific. per a aquest disposit.> per visualitzar-la.
Si apareix , vol dir que la clau està malmesa o no és vàlida.
Si no apareix , vol dir que el certificat corresponent a la clau no existeix.
Si seleccioneu una clau i un certificat i premeu <Detalls de certificat>, es mostrarà informació detallada sobre el certificat. També podeu prémer <Verificar certific.> en aquesta pantalla per comprovar si el certificat és vàlid.
Per eliminar claus i certificats, seleccioneu els que voleu eliminar i premeu <Eliminar>  <Sí>.
9HKS-0J1