Ajust de l'alineació de la vora superior de la imatge

En la direcció d'alimentació, si la imatge impresa al paper d'impressió es desplaça endavant i enrere respecte a la posició correcta, la imatge desalineada es pot corregir ajustant el marge de la vora de capçalera del paper.
També podeu ajustar el valor mitjançant el full de guia. Ajust de la posició de la imatge mitjançant el full de guia
1
Premeu <Canviar> per a <Ajustar posició d'imatge>.
2
Premeu <No usar lector>.
Si introduïu la diferència respecta a la longitud mesurada de la pàgina de prova:
Premeu <Imprimir pàgina de prova>.
Introduïu el nombre de pàgines de prova que cal fer, i premeu <Següent>.
Si la posició de la imatge varia molt, la precisió de la correcció es pot millorar imprimint diverses pàgines de prova i utilitzant una mitjana de la longitud mesurada.
Seleccioneu un origen de paper que contingui un tipus de paper personalitzat i premeu <Iniciar impressió>.
S'imprimeix la pàgina de prova.
Torneu a la pantalla <Ajustar posició d'imatge> i mesureu la longitud d'"e" a l'anvers i el revers de la pàgina de prova impresa.
Mida estàndard
Full llarg
Valor predeterminat: "e" = 20,0 mm
Introduïu la diferència de longitud entre el valor mesurat d'"e" i el valor predeterminat (20 mm) per a l'anvers i el revers.
Per exemple, si la longitud mesurada d'"e" és 21,0 mm, introduïu - 1,0 mm per a <Alineació vora cap. (e)>.
Per exemple, si la longitud mesurada d'"e" és 19,0 mm, introduïu - 1,0 mm per a <Alineació vora cap. (e)>.
La diferència d'1,0 mm entre la longitud mesurada i el valor predeterminat es corregeix.
Premeu <Bé>.
Segons calgui, torneu a provar d'imprimir la pàgina de prova i després comproveu-ne la quantitat de correcció.
Si corregiu la posició utilitzant imatges impreses:
Comproveu la posició de la imatge al paper d'impressió.
* Direcció d'alimentació
Mesureu la longitud d'"e", que és la distància de la vora de capçalera de l'àrea impresa a la vora de capçalera del paper, i introduïu la diferència respecte al valor predeterminat (20 mm).
Per exemple, si la longitud mesurada d'"e" és 21,5 mm, introduïu - 1,5 mm per a <Alineació vora cap. (e)>.
Per exemple, si la longitud mesurada d'"e" és 18,5 mm, introduïu - 1,5 mm per a <Alineació vora cap. (e)>.
La diferència d'1,5 mm entre la longitud mesurada i el valor predeterminat es corregeix.
Premeu <Bé>.
Segons calgui, torneu a provar d'imprimir el paper i després comproveu-ne la quantitat de correcció.
3
Premeu <Bé>.
Quan torneu a obrir la pantalla després de tancar la pantalla prement <Bé>, els valors de la pantalla tornen a '0'. No obstant això, se segueix aplicant el valor ajustat en cada camp Total. Si repetiu el pas, comproveu la longitud d'"e" a la pàgina de prova nova i introduïu el valor nou.
Per restaurar el valor acumulat, premeu <Restaurar opc. inicials>.
També podeu corregir la posició de la imatge utilitzant el valor de les marques de registre que es mostra a continuació. Comproveu si la línia central de la marca de registre i la vora de la pàgina de prova estan alineades i ajusteu la posició de la imatge de la manera següent:
Si la línia central de la marca de registra se superposa exactament a la vora de la pàgina de prova, no cal ajustar la posició de la imatge.
Si la línia central de la marca de registra queda fora de la vora de la pàgina de prova (la línia central de la marca de registre NO s'imprimeix), mireu al costat de quin número de la marca de registre queda la línia de la pàgina de prova i introduïu el valor positiu.
Si la línia central de la marca de registre queda dins de la vora de la pàgina de prova, mireu al costat de quin número de la marca de registre queda la línia de la pàgina de prova, i introduïu el valor negatiu.
La línia central de la marca de registre queda fora la vora de la pàgina de prova
La línia central de la marca de registre se superposa exactament a la vora de la pàgina de prova
La línia central de la marca de registre queda dins la vora de la pàgina de prova

Introduïu "+4" per ajustar-la

Ajustada correctament

Introduïu "- 6" per ajustar-la
9HKS-0LR