Opcions de gestió de tipus de paper

Podeu desar i editar informació detallada de tipus de paper utilitzats amb més freqüència com el <Tipus personalitzat>.
Per desar un nou tipus de paper, en primer lloc dupliqueu el tipus de paper amb característiques similars per copiar tots els paràmetres interns opcionals. Aquest procediment copia les opcions adequades al tipus de paper nou des del paper personalitzat desat fàcilment.
També podeu millorar la qualitat d'impressió i reduir els problemes d'alimentació de paper editant el paper personalitzat, en funció de les característiques.
Cal iniciar sessió com a administrador per desar tipus de paper personalitzats o per canviar les opcions dels tipus de paper personalitzats desats. Inici de sessió a l'equip
Quan deseu el tipus de paper personalitzat, no podeu especificar l'origen del paper. Per obtenir més informació sobre com desar l'origen del paper, vegeu Especificació de la mida i el tipus de paper del dipòsit/calaix de paper.
Podeu importar o exportar la informació de tipus de paper personalitzat desada i compartir-la amb altres equips Canon. Importació/exportació de les opcions individualment

Tipus de paper d'ús freqüent

1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Preferències> <Opcions de paper>  <Opcions de gestió de tipus de paper>.
3
Especifiqueu les opcions.

Llista desplegable de tipus de paper
Us permet seleccionar el tipus de paper que es mostrarà.
<Ordenar llista per>
Us permet canviar l'ordre de visualització de la llista.
<Detalls/Editar>
Mostra els detalls del tipus de paper seleccionat a la pantalla <Detalls/Editar>. Si seleccioneu un tipus de paper personalitzat, el podeu editar.
<Duplicar>
Duplica el tipus de paper seleccionat com a tipus de paper personalitzat.
<Eliminar>
Elimina el tipus de paper personalitzat seleccionat.
<Canviar>
Apareix a la pantalla <Detalls/Editar> per al tipus de paper personalitzat i us permet canviar les opcions de l'element seleccionat.
Només podeu editar i eliminar els tipus de paper personalitzats.
4
Premeu <Acceptar>.

Elements que es poden especificar

Es poden establir els elements següents.

Nom

Podeu canviar el nom del tipus de paper personalitzat.
Quan deseu la configuració del tipus de paper personalitzat, assegureu-vos que en canvieu el nom. No es poden canviar les opcions dels tipus de paper predeterminats que s'han desat a l'equip.

Gramatge

Podeu canviar el gramatge del tipus de paper personalitzat.
Si introduïu un gramatge diferent del que té el paper carregat, és possible que es produeixin encallaments de paper i que afecti negativament la qualitat de la imatge.

Acabat

Podeu canviar l'opció d'acabat del tipus personalitzat que teniu desat.
Si seleccioneu un tipus d'acabat diferent del paper carregat, és possible que es produeixin encallaments de paper i que afecti negativament la qualitat de la imatge.

Tipus

Podeu canviar l'opció de tipus del tipus personalitzat que teniu desat.
Si seleccioneu un tipus de paper diferent del paper carregat, és possible que es produeixin encallaments de paper i que afecti negativament la qualitat de la imatge.

Color

Podeu canviar el color del tipus de paper personalitzat.
Si seleccioneu un color diferent del paper carregat, és possible que es produeixin encallaments de paper i que afecti negativament la qualitat de la imatge.

Usar com a paper preimprès

Podeu establir aquest mode en <On> per utilitzar paper preimprès; és a dir, paper amb logotips impresos prèviament, com ara una capçalera.
El tipus de paper personalitzat amb el valor <On> establert per a <Usar com a paper preimprès> no se selecciona automàticament en els casos següents.
Quan el tipus de paper per imprimir s'estableix en <Auto>
Si s'estableix <Activar/Desactivar selecció auto de calaix> en <On> i <Considerar tipus de paper> en <Off>, quan es copia
En els mètodes de càrrega de paper si s'estableix <Usar com a paper preimprès> en <On>:
Calaix de paper de la unitat principal: cara amb el logotip cap avall
Origen de paper que no sigui un calaix de paper de la unitat principal: cara amb el logotip cap amunt

2a cara full a doble cara

Podeu establir si el revers del tipus de paper personalitzat s'ha imprès prèviament o no. Si el revers del paper no s'ha imprès prèviament, seleccioneu <Off>.

Ajustar posició d'imatge

Per ajustar la posició de la imatge impresa si està desalineada o distorsionada, confirmeu les pàgines de prova i especifiqueu els valors de les opcions. Ajust de la posició de la imatge

Ajustar correcció desplaçam.

Si voleu canviar la correcció de desplaçament per a cada pàgina d'un quadern, ajusteu l'amplada de correcció de desplaçament per al tipus de paper personalitzat desat.
Per obtenir informació sobre la correcció de desplaçament, vegeu Creació de quaderns (Còpia en quadern).
El valor que seleccioneu en aquesta opció serà l'amplada de correcció predeterminada quan s'utilitzi el tipus de paper seleccionat per a grapat de quaderns amb "Ajustar correcció de desplaçament" automàtica.

Nivell correcció curvatura

Podeu ajustar el nivell de correcció de curvatura per al tipus de paper personalitzat.
Aquest mode pot afectar l'alimentació del paper. Com que un augment gran del valor pot fer que el paper s'encalli, es recomana ajustar els valors en increments petits.
Segons la característica del tipus de paper, com ara paper gruixut, pot ser que no pugueu corregir la curvatura del paper correctament fins i tot si ajusteu el nivell de correcció.
Per establir la direcció de la curvatura del paper, col·loqueu el paper en la direcció en què es diposita a la safata de sortida.
Ajusteu el nivell de correcció de curvatura en la direcció oposada a la del paper imprès.
Direcció de curvatura del paper imprès
Direcció d'ajust
Quan el paper es corba cap amunt
Ajusteu-lo cap avall (premeu <->)
Quan el paper es corba cap avall
Ajusteu-lo cap amunt (premeu <+>)

Ajust del nivell del ventilador de separació de paper

Podeu canviar el nivell del ventilador de separació de paper per al paper personalitzat registrat. Aquesta opció s'aplica al paper carregat al POD Deck Lite-C.
Aquesta funció només apareix si el distribuïdor o el servei tècnic us obre la configuració. Encara que es mostri, els usuaris que no siguin els administradors no haurien de canviar la configuració. Per obtenir instruccions sobre el canvi de configuració, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Per portar a terme l'ajust, seguiu el procediment que s'indica a continuació.
<-5> a <-1>: Seleccioneu quan la humitat de la zona on xoca l'aire del ventilador es fa massa baixa a causa de factors com les condicions meteorològiques i les propietats del paper, i això fa que les imatges d'alta densitat no s'imprimeixin de manera uniforme o que s'augmenti el corbament en el paper imprès.
<0>: La configuració regular.
<1> a <5>: Seleccioneu un d'aquests valors quan es produeixin encallaments de paper freqüentment o quan la temperatura i la humitat siguin altes.

Ajust ventilador per transp. paper

Si es produeix sovint un encallament de paper o el paper d'impressió es plega i presenta un aspecte ondulat, és possible que pugueu solucionar el problema augmentant el nivell del ventilador per al transport del paper abans de la fixació.
Ajusteu repetidament el ventilador quan el paper amb una longitud de la vora paral·lela a la direcció d'alimentació inferior a 200 mm estigui encallat al transport de paper abans de la fixació.
Establiu com a valor +1 quan utilitzeu paper normal o fi.
Establiu com a valor -1 quan la temperatura/humitat sigui elevada i utilitzeu paper gruixut.

Ajustar corba del paper

La corba del paper és una desviació que es produeix al paper en ajustar la posició de la imatge. Si la imatge d'impressió està inclinada, el paper d'impressió es plega o la vora de capçalera/vora posterior del paper es corba, és possible que pugueu corregir-ho ajustant el valor de la corba del paper.
Aquesta funció només apareix si el distribuïdor o el servei tècnic us obre la configuració. Encara que es mostri, els usuaris que no siguin els administradors no haurien de canviar la configuració. Per obtenir instruccions sobre el canvi de configuració, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Per millorar la inclinació de la imatge, augmenteu el valor de configuració.
Per prevenir l'aparició d'arrugues al paper, les marques de formació de bucles o corbament a l'extrem principal/final de la cua del paper, disminueixi el valor d'ajust.

Ajustar velocitat realineació paper

Si la velocitat de realineació del paper no és l'apropiada, pot ser que la imatge impresa quedi basta o que el color de la vora posterior del paper canviï. Podeu ajustar la velocitat de realineació del paper segons el problema de la imatge.
Aquesta funció només apareix si el distribuïdor o el servei tècnic us obre la configuració. Encara que es mostri, els usuaris que no siguin els administradors no haurien de canviar la configuració. Per obtenir instruccions sobre el canvi de configuració, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Si la imatge està rugosa, premeu <->.
Si el color canvia a la vora posterior del paper, premeu <->. Si el problema no millora, premeu <+>.

Ajustar brillantor

Aquest model permet ajustar la brillantor i el negre fi posició del tipus de paper personalitzat. Podeu canviar la brillantor d'una imatge impresa quan utilitzeu paper normal o estucat ajustant la temperatura de la unitat de fixació. Premeu <+> per augmentar la brillantor i premeu <-> per reduir-la.
Segons el paper, si s'augmenta el valor en aquest mode, es pot produir un encallament de paper. Si el valor es redueix, la qualitat de la imatge por veure's afectada negativament o pot ser que el tòner no s'apliqui correctament a la imatge.
Assegureu-vos de canviar el valor en increments petits, ja que si canvieu el valor abruptament es poden produir alguns problemes.
L'ajust d'aquest mode pot afectar la curvatura del paper. En cas necessari, reajusteu l'opció de <Nivell correcció curvatura>.

Ajustar marges capç./post.

Podeu ajustar els marges de la capçalera i la vora posterior.
Segons el tipus de paper, si els marges de la vora de capçalera i la vora posterior són petits, costarà retirar el paper de la superfície del rodet de la unitat de fixació. Per aquest motiu, la qualitat de la imatge es pot veure negativament afectada, pot ser que el paper d'impressió es plegui o es doblegui per la cantonada o que es produeixin problemes d'alimentació del paper.
En aquest cas, podeu millorar les condicions ampliant el marge.

Ajustar temp. per evitar arrugues

Podeu canviar el nivell de correcció d'arrugues a les opcions d'informació d'usuari si les arrugues apareixen o el paper sembla fi i desgastat. Canvi del nivell de correcció de les arrugues

Ajustar tensió transferènc. primària

Normalment no canvieu aquest paràmetre, ja que pot provocar variacions de color.
Aquesta funció només apareix si el distribuïdor o el servei tècnic us obre la configuració. Encara que es mostri, els usuaris que no siguin els administradors no haurien de canviar la configuració. Per obtenir instruccions sobre el canvi de configuració, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Si hi ha variació en la densitat de les àrees d'imatge negra, augmentar la tensió de transferència primària del negre pot millorar el problema.
Eviteu canviar la tensió de transferència primària pel groc, magenta i cian, sempre que sigui possible, ja que pot provocar variacions de color.

Ajustar tensió transfer. secundària

Podeu ajustar la tensió de transferència secundària (la tensió que transfereix el tòner al paper) quan la imatge quedi borrosa. Ajust de la tensió de transferència secundària

Aj. tens. tran. sec. vora cap.

Si la imatge de la vora davantera és tènue o irregular en comparació amb la impressió en paper normal, podeu canviar la tensió de transferència secundària de la vora superior (la tensió en transferir la imatge del tòner al paper) del paper personalitzat registrat.
Aquesta funció només apareix si el distribuïdor o el servei tècnic us obre la configuració. Encara que es mostri, els usuaris que no siguin els administradors no haurien de canviar la configuració. Per obtenir instruccions sobre el canvi de configuració, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Si la imatge sencera està feble o corrompuda, en lloc de només el límit inicial, canvieu <Ajustar tensió transfer. secundària>.
Ajustar <Ajustar tensió transfer. secundària> pot afectar la configuració de <Corregir aplicació de tòner en vora posterior> i <Ajustar posició d'imatge>. En cas necessari, reajusteu aquestes opcions.
Per portar a terme l'ajust, seguiu el procediment que s'indica a continuació.
<Nivell d'ajust>: Augmentar això en el sentit positiu augmenta l'efecte de problemes d'imatge a la vora superior. Augmentar massa el valor pot fer que el tòner s'esvaeixi a les zones d'alta densitat.
<Correcció total>: Augmentar això en sentit positiu augmenta la distància on es realitza el control des del límit inicial del paper. La distància augmenta en increments de +0,1 mm.

Corregir aplicació de tòner en vora posterior

Quan s'utilitza paper corbat o paper susceptible de corbar-se per a la còpia/impressió a dues cares, és possible que el tòner no s'apliqui adequadament o que el color es pugui esvair a la vora posterior (en el sentit de l'alimentació) del paper. Quan s'utilitza imatge de baixa densitat, el color pot ser més tènue o més dens. En aquests casos, canvieu el <Corregir aplicació de tòner en vora posterior> a la configuració del tipus de paper personalitzat.
Aquesta funció només apareix si el distribuïdor o el servei tècnic us obre la configuració. Encara que es mostri, els usuaris que no siguin els administradors no haurien de canviar la configuració. Per obtenir instruccions sobre el canvi de configuració, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Si la imatge sencera està feble o corrompuda, en lloc de només el límit inicial, canvieu <Ajustar tensió transfer. secundària>.
Ajustar <Adjust Lead Edge Secondary Transfer Voltage> pot afectar la configuració de <Corregir aplicació de tòner en vora posterior> i <Ajustar posició d'imatge>. En cas necessari, reajusteu aquestes opcions.
Per portar a terme l'ajust, seguiu el procediment que s'indica a continuació.
<Nivell d'ajust>: Si s'incrementa això en el sentit positiu, s'incrementa l'efecte per als problemes d'imatge de la vora posterior. Augmentar massa el valor pot fer que el tòner s'esvaeixi a les zones d'alta densitat.
<Correcció total>: Si augmenta això en el sentit positiu, augmenta la distància on es realitza el control des de la vora posterior del paper en el sentit de la vora superior vista des de la vora posterior del paper. La distància augmenta en increments de 0,1 mm.
Si realitzar ajustos no millora el problema, ajusteu <Ajustar tensió transfer. secundària> o <Aj. tens. tran. sec. vora cap.>. En aquest cas, disminuir la tensió de transferència secundària pot tenir efecte, però l'ajust s'ha de realitzar gradualment ja que pot afectar la imatge.

Mode reducció quantitat tòner

Ajusteu la quantitat total de tòner utilitzat per a cada tipus de paper.
Si activeu aquest mode <On>, podeu reduir la quantitat total de tòner utilitzat conservant alhora els valor de CMYK especificats a les opcions de Balanç de color. Com a resultat, podeu evitar que la qualitat de la imatge es vegi negativament afectada i reduir la freqüència d'encallaments de paper i problemes d'alimentació de paper.
Segons el tipus de paper, si es redueix la quantitat total de tòner utilitzat, la densitat, el color i la brillantor poden canviar.

Profunditat de gofrat

Seleccioneu <Molta> quan imprimiu sobre paper vegetal d'irregularitat insignificant.
Especificant <Molta> podeu fer que la impressió ràpida sigui més lenta del normal.

Ajustar posició de plec quadern

Si noteu que els plecs del quadern no són exactament al centre del paper, podeu ajustar la posició de plec del quadern per al tipus de paper personalitzat.
Aquest mode es pot establir quan la Booklet Finisher-AG/Booklet Finisher-AC està instal·lada. Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG/Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC
Aquesta funció només apareix si el distribuïdor o el servei tècnic us obre la configuració. Encara que es mostri, els usuaris que no siguin els administradors no haurien de canviar la configuració. Per obtenir instruccions sobre el canvi de configuració, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Per portar a terme l'ajust, seguiu el procediment que s'indica a continuació.
Si voleu que la posició del plec es mogui cap a l'esquerra, augmenteu el valor definit.
Si voleu que la posició del plec es mogui cap a la dreta, disminuïu el valor definit.

Ajustar posició de grapat de quadern

Si el paper està cosit al centre, però la posició del plec es desvia del centre del paper, podeu canviar la posició del plec del tipus de paper personalitzat registrat.
Aquest mode es pot establir quan la Booklet Finisher-AG/Booklet Finisher-AC està instal·lada. Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG/Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC
Aquesta funció només apareix si el distribuïdor o el servei tècnic us obre la configuració. Encara que es mostri, els usuaris que no siguin els administradors no haurien de canviar la configuració. Per obtenir instruccions sobre el canvi de configuració, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Si la posició de grapat i la posició del plec no estan alineades amb el centre del paper, ajusteu la posició del plec perquè coincideixi amb la posició de grapat amb <Ajustar posició de grapat de quadern> i, a continuació, ajusteu la posició de grapat i la del plec a <Canviar posició grapat/plec>. La <Ajustar posició de grapat de quadern> ajusta només la posició del plec, mentre que la <Canviar posició grapat/plec> ajusta tant la posició de grapat com la posició del plec. Per obtenir informació sobre com obrir la carpeta d'impressores, vegeu Canviar posició grapat/plec.
Per portar a terme l'ajust, seguiu el procediment que s'indica a continuació.
Si voleu que la posició del plec es mogui cap a la dreta (si esteu de cara al paper), augmenteu el valor definit.
Si voleu que la posició del plec es mogui cap a l'esquerra (si esteu de cara al paper), reduïu el valor definit.

Canviar posició grapat/plec

Si la posició de plec es desvia lleugerament del centre del paper, podeu canviar la posició de grapat del tipus de paper personalitzat registrat.
Aquest mode es pot establir quan la Booklet Finisher-AG/Booklet Finisher-AC està instal·lada. Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG/Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC
Aquesta funció només apareix si el distribuïdor o el servei tècnic us obre la configuració. Encara que es mostri, els usuaris que no siguin els administradors no haurien de canviar la configuració. Per obtenir instruccions sobre el canvi de configuració, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Si la posició de grapat i la posició del plec no estan alineades amb el centre del paper, ajusteu la posició del plec perquè coincideixi amb la posició de grapat amb <Ajustar posició de grapat de quadern> i, a continuació, ajusteu la posició de grapat i la del plec a <Canviar posició grapat/plec>. La <Ajustar posició de grapat de quadern> ajusta només la posició del plec, mentre que la <Canviar posició grapat/plec> ajusta tant la posició de grapat com la posició del plec. Per obtenir informació sobre com obrir la carpeta d'impressores, vegeu Ajustar posició de grapat de quadern.
Per portar a terme l'ajust, seguiu el procediment que s'indica a continuació.
Si voleu que la posició del plec es mogui cap a la dreta (si esteu de cara al paper), augmenteu el valor definit.
Si voleu que la posició del plec es mogui cap a l'esquerra (si esteu de cara al paper), reduïu el valor definit.

Ajustar posició perforacions

Si la posició del forat del paper difereix segons el tipus de paper, podeu canviar la posició del forat del tipus de paper personalitzat registrat. Per exemple, si les posicions de les perforacions en diversos tipus de papers en el mode d'inserció de fulls no són exactament iguals, podeu utilitzar aquest mode per fer ajustos fins.
Aquesta funció només apareix si el distribuïdor o el servei tècnic us obre la configuració. Encara que es mostri, els usuaris que no siguin els administradors no haurien de canviar la configuració. Per obtenir instruccions sobre el canvi de configuració, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Per portar a terme l'ajust, seguiu el procediment que s'indica a continuació.
Si voleu que les posicions de les perforacions de grapat es desplacin cap a la part inferior, augmenteu el valor.
Si voleu que les posicions de les perforacions de grapat es desplacin cap a la part superior, reduïu el valor.

Aj. trans. paper abans fixació

Si es produeixen problemes d'imatge o encallaments de paper durant la impressió, ajustar la velocitat d'alimentació del paper a la zona abans de la fixació del tòner pot millorar el problema.
Aquesta funció només apareix si el distribuïdor o el servei tècnic us obre la configuració. Encara que es mostri, els usuaris que no siguin els administradors no haurien de canviar la configuració. Per obtenir instruccions sobre el canvi de configuració, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Aquest mode pot afectar l'alimentació del paper. Com que un augment gran del valor pot fer que el paper s'encalli, es recomana ajustar els valors en increments petits.

Aj. transp. paper àrea sort./inv.

Si es produeixen problemes d'imatge o encallaments de paper durant la impressió, ajustar la velocitat d'alimentació del paper a l'àrea de dúplex/sortida pot millorar el problema.
Aquesta funció només apareix si el distribuïdor o el servei tècnic us obre la configuració. Encara que es mostri, els usuaris que no siguin els administradors no haurien de canviar la configuració. Per obtenir instruccions sobre el canvi de configuració, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Aquest mode pot afectar l'alimentació del paper. Com que un augment gran del valor pot fer que el paper s'encalli, es recomana ajustar els valors en increments petits.
9HKS-0LA