Desament de grups d'usuaris

Deseu grups d'usuaris. Les llistes d'adreces de grups d'usuaris es poden compartir entre grups d'usuaris desats.
1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remota)
3
Feu clic a [User Management] [Authentication Management]  [User Group Management].
4
Feu clic a [Add Group (Local Device Users)...] o [Add Group (Other Users)...].
Seleccioneu [Add Group (Other Users)...] si s'estableix l'autenticació de servidor.
Addició de grups a un dispositiu local
Addició de grups a un servidor d'autenticació
9HKS-0JY