Configuració de les opcions de la directiva de seguretat

La configuració de l'equip relacionada amb la seguretat de la informació es pot aplicar i gestionar per lots. Es recomana que l'administrador de seguretat de la informació encarregat de gestionar la vostra directiva de seguretat apliqui la directiva de seguretat a l'equip d'acord amb la directiva de la vostra organització. Per configurar la directiva de seguretat, inicieu sessió a Remote UI (IU remota) amb privilegis d'administrador.
1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remota)
3
Feu clic a [Security Settings]  [Security Policy Settings].
4
Feu clic a [Security Policy Settings].
Es mostren les precaucions sobre les opcions. Assegureu-vos de llegir el contingut i entendre'l.
Si no s'ha configurat cap contrasenya (Ús d'una contrasenya per protegir les opcions de la directiva de seguretat), llegiu el contingut i feu clic a [OK] per continuar amb el pas 6.
5
Introduïu la contrasenya i feu clic a [Log In].
6
Configureu els elements necessaris i feu clic a [OK].
Per obtenir informació sobre les opcions, vegeu Elements de configuració de la directiva de seguretat.
Les opcions relacionades amb els elements indicats amb una marca aquí no es poden canviar mitjançant  (Configuració) ni Remote UI (IU remota).
Per a qualsevol opció de l'equip que s'hagi canviat en aplicar les opcions de la directiva de seguretat, no n'hi ha prou amb desmarcar la casella per restaurar el valor establert anteriorment. Per canviar les opcions, utilitzeu  (Configuració) o Remote UI (IU remota).
7
Feu clic a [OK].
Si s'ha configurat una directiva de seguretat, apareixerà un missatge que indica que les funcions i les operacions estan restringides quan aparegui la pantalla <Configuració> al tauler de control o a Remote UI (IU remota).

Aplicació de les opcions de la directiva de seguretat en un altre dispositiu

Podeu importar i exportar les opcions de la directiva de seguretat de l'equip. Mitjançant l'aplicació de la mateixa directiva a diferents dispositius*, podeu gestionar tots els dispositius de la vostra organització utilitzant opcions idèntiques. Importació/exportació de les dades d'opcions
* Només dispositius Canon que siguin compatibles amb les opcions de la directiva de seguretat
Les opcions de la directiva de la seguretat només es poden importar si la contrasenya d'opcions de la directiva de seguretat de l'equip des del qual s'exporta coincideix amb la de l'equip al qual s'importa, o si no s'ha definit cap contrasenya per a l'equip al qual s'importa. Si no s'ha definit cap contrasenya per a l'equip al qual s'importa, la contrasenya configurada per a l'equip des del qual s'exporta es defineix a l'equip al qual s'importa.
9HKS-0H0