Instal·lació de les opcions del sistema

Quan utilitzeu opcions del sistema, pot ser que hàgiu d'iniciar sessió amb privilegis d'administrador per registrar llicències. Per registrar una llicència, necessitareu el número que hi ha imprès al certificat de número d'accés de la llicència. Assegureu-vos de tenir-lo disponible abans de començar. Podeu registrar la llicència fins i tot quan l'equip no està connectat a la xarxa.
1
Porteu a terme una prova de comunicació.
Proveu si podeu registrar la llicència per la xarxa.
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Opcions de gestió>  <Llicències/Altres>  <Registrar/Actualitzar programari>  <Software Management Settings>.
3
Premeu <Test Communication>.
Apareix el missatge <Do you want to test communication?>.
4
Premeu <Sí>.
Es mostren els resultats de la prova de comunicació.
Si apareix <Incorr.>, comproveu que el cable de LAN estigui connectat i les opcions de xarxa estiguin configurades correctament. Configuració utilitzant la guia de configuració
Si no podeu connectar-vos a la xarxa, registreu la llicència fora de línia. Quan no es pot portar a terme el registre per la xarxa
2
Premeu  (Configuració).
3
Premeu <Opcions de gestió>  <Llicències/Altres>  <Registrar/Actualitzar programari>  <Install Applications/Options>.
4
Premeu <License Access Number> i introduïu el número d'accés de la llicència.
5
Confirmeu el número i premeu <Activar>.
6
Seleccioneu la funció que vulgueu instal·lar i premeu <Install>.
Si apareix la pantalla del contracte de llicència, comproveu la informació i premeu <Accepto>.
7
Premeu  (Configuració)  (Configuració) <Aplicar canv. a opcs.>  <Sí>.

Quan no es pot portar a terme el registre per la xarxa

Si per algun motiu l'equip no pot connectar-se a la xarxa, registreu la llicència fora de línia. Primer heu d'obtenir una clau de llicència amb un ordinador que estigui connectat a la xarxa i, a continuació, l'heu d'introduir a l'equip per registrar-la. Per obtenir una clau de llicència, necessitareu el número que hi ha imprès al certificat del número d'accés de la llicència, juntament amb el número de sèrie de l'equip.
1
Accediu al lloc web (http://www.canon.com/lms/license/) i obteniu la clau de llicència.
Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla i introduïu el número d'accés de la llicència i el número de sèrie per obtenir la clau de llicència.
2
Premeu  (Configuració).
3
Premeu <Opcions de gestió>  <Llicències/Altres>  <Registrar llicència>.
4
Introduïu la clau de llicència.
5
Premeu <Activar>  <Bé>.
6
Premeu  (Configuració)  (Configuració) <Aplicar canv. a opcs.>  <Sí>.
Registre d'una llicència per a una aplicació MEAP
També pot ser que hàgiu de registrar una llicència quan utilitzeu una aplicació MEAP. Per obtenir més informació, vegeu Instal·lació de les aplicacions MEAP.
Confirmació del número de sèrie
El número de sèrie es mostra a la part inferior esquerra de la pantalla quan premeu el botó (Informació de dispositiu/comptadors) o la tecla [Informació de dispositiu/comptadors] (models amb un tauler de control vertical). També es pot confirmar des de la pàgina del portal de Remote UI (IU remota).
9HKS-0KL