<Manteniment>

Especifiqueu les opcions per a la funció de neteja automàtica de l'equip.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Netejar interior de la unitat principal>

 (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>
Si apareixen ratlles sobre el paper imprès o part de la imatge no hi és, executeu <Netejar interior de la unitat principal>.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Netejar interior de la unitat principal>
Començar neteja
No
No
No
-

<Netejar alimentador>

 (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>
Si apareixen ratlles sobre els originals llegits amb l'alimentador o el paper imprès, executeu <Netejar alimentador>. Neteja de l'alimentador
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Netejar alimentador>
Començar neteja
No
No
No
-

<Netejar fils>

 (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>
Si les impressions tenen ratlles, podeu fer una neteja automàtica dels fils quan sigui necessari.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Netejar fils>
Començar neteja
No
No
No
-
No podeu netejar fils durant la impressió.

<Netejar rodet de pressió per a fixació>

 (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>
Si el paper imprès surt brut, executeu <Netejar rodet de pressió per a fixació>.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Netejar rodet de pressió per a fixació>
Començar neteja
No
No
No
-

<Mètode de neteja àrea lectura de l'original>

 (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>
Inicieu el vídeo que mostra com netejar el vidre.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mètode de neteja àrea lectura de l'original>
Mostra el mètode de neteja
No
No
No
-

<Revisar el mètode de manteniment>

 (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>
Per obtenir informació sobre com substituir consumibles i treure el paper encallat, vegeu el vídeo de mostra.

<Inic. després lubrif. encuny un. perforadora> *

 (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>
Podeu suprimir el missatge d'advertiment sobre la lubricació del "Multi Function Professional Puncher-C" de la pantalla.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Inic. després lubrif. encuny un. perforadora>
<Sí>, <No>
No
No
No
-
Esborreu el missatge d'advertiment després de la lubricació. Seguir utilitzant l'encuny sense lubricar-lo pot provocar encallaments de paper i escurçar la seva vida útil.
Després de la lubricació, imprimiu algunes pàgines per comprovar que el paper no estigui engreixat abans de fer els treballs.

<Inicialitzar després de canviar peces>

 (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>
Heu d'inicialitzar la impressora després de substituir les peces. Inicialitzeu la impressora sempre que canvieu una peça.
9HKS-0RY