<Fer pública llibreta d'adreces remota>

Especifiqueu les opcions per fer pública una llibreta d'adreces remota.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Fer pública llibreta d'adreces>

 (Configuració)  <Establir destinació>  <Fer pública llibreta d'adreces remota>
Podeu seleccionar si voleu obrir la llibreta d'adreces d'aquest equip en un altre equip d'una xarxa.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Fer pública llibreta d'adreces>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
9HKS-0W3