<Establir destinació>

Especifiqueu les opcions per desar destinacions i la llibreta d'adreces.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Llistes d'adreces>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu imprimir una llista de les destinacions desades a la llibreta d'adreces o als botons d'accés ràpid. Impressió d'una llista d'opcions
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Llistes d'adreces>
<Llista adreces 1> a <Llista adrec. 10>, <Accés ràpid>, <Llista adr. per admin.>, <Imprimir llista>
No
No
-
Encara que establiu <Gestionar números d'accés llibretes adreces> en <On>, s'imprimeixen totes les destinacions, incloses les emmagatzemades amb números d'accés.

<Desar destinacions>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu desar destinacions a la llibreta d'adreces de l'equip. Desament de destinataris a la llibreta d'adreces
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desar destinacions>
<Desar nova destinació>, <Detalls/Editar>, <Eliminar>, <Cercar per nom>
*1
*2
C
Address Book
*1 <Cercar a servidor:>: No
*2 <Llista adreces personal>, <User Group Address List>: No

<Canviar nom de llista d'adreces>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu canviar el nom de totes les llistes d'adreces.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Canviar nom de llista d'adreces>
<Llista adreces 1> a <Llista adrec. 10>, <Canviar nom>
C
Address Book

<Desar accés ràpid>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu desar destinacions als botons d'accés ràpid de l'equip. Desament d'una destinació en un botó d'accés ràpid
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desar accés ràpid>
De <001> a <200>, <Desar/Editar>, <Eliminar>
C
Address Book

<Canviar vista predetermin. llibreta d'adreces>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu especificar el tipus de llibreta d'adreces que voleu visualitzar quan premeu <Llibreta d'adreces> a la pantalla de funcions bàsiques de Fax o la pantalla de funcions bàsiques de Llegir i enviar.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Canviar vista predetermin. llibreta d'adreces>
<Local>, <Servidor LDAP>, <Remota>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<PIN de llibreta d'adreces>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu definir un PIN per a la llibreta d'adreces. Restricció de l'ús de la llibreta d'adreces
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<PIN de llibreta d'adreces>
<Establir>:
<PIN>: Introduïu el PIN (màxim 7 dígits)
<Confirmar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Gestionar números d'accés llibretes adreces>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu seleccionar si voleu permetre que els usuaris puguin configurar un número d'accés per a una destinació quan deseu informació a la llibreta d'adreces. Restricció de l'ús de la llibreta d'adreces
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Gestionar números d'accés llibretes adreces>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Incloure contrasenya en exportar llib. adreces>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Si establiu aquesta opció en <On>, podeu seleccionar si voleu incloure les contrasenyes desades per a les destinacions quan exporteu la llibreta d'adreces amb Remote UI (IU remota).
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Incloure contrasenya en exportar llib. adreces>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Podeu establir si voleu exportar les contrasenyes següents:
La contrasenya per a la transmissió amb subadreça establerta a les destinacions de fax
La contrasenya d'autenticació establerta per a destinacions del servidor de fitxers (inclòs Espai avançat obert externament)

<Desar servidor LDAP>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu especificar les opcions d'un servidor LDAP, com el nom o l'adreça del servidor, que feu servir quan cerqueu destinacions o les deseu. Desament del servidor LDAP
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desar servidor LDAP>
<Desar>, <Detalls/Editar>, <Eliminar>, <Imprimir llista>
No
B*1
Settings/Registration Basic Information
*1 <Eliminar>, <Imprimir llista>: No

<Cerca automàtica en usar servidor LDAP>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Si establiu aquesta opció en <On>, podeu iniciar cerques immediatament quan accediu a un servidor LDAP des del panell de control de l'equip.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Cerca automàtica en usar servidor LDAP>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Les cerques automàtiques només es duen a terme per al primer servidor LDAP desat, el qual es mostra a la part superior de la llista desplegable de servidors LDAP.

<Confirmar certificat de TLS per accés servidor LDAP>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu seleccionar si voleu verificar certificats TLS quan estigueu connectat a un servidor LDAP.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Confirmar certificat de TLS per accés servidor LDAP>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<CN>: On, Off

<Canviar condicions cerca LDAP predeterm.>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu desar condicions de cerca d'ús freqüent com a opcions predeterminades per a les cerques en un servidor LDAP.
Desament de les condicions de cerca predeterminades per a cada servidor LDAP
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Canviar condicions cerca LDAP predeterm.>
<Desar>, <Inicialitzar>
No
No
C
Personal Setting Information

<Desar/editar atribut de cerca LDAP>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu afegir elements de cerca en fer cerques en un servidor LDAP.
Atributs de cerca LDAP
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desar/editar atribut de cerca LDAP>
<Nom>, <Correu electrònic>, <Fax>, <Organització>, <Unitat organitz.>,
<No desat 1>, <No desat 2>:
<Desar/Editar>, <Eliminar>
No
B
Settings/Registration Basic Information

<Opcions per a cercar per nom en usar servidor LDAP>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu especificar l'atribut utilitzat quan cerqueu destinacions per nom en un servidor LDAP mitjançant "Cercar per nom".
Configuració per "Cercar per nom" per a cerques LDAP
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions per a cercar per nom en usar servidor LDAP>
<Tipus de nom per l'atribut de cerca>:
CN, commonname, fullName, Mostrar nom, sn, givenName, Person.
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtre>:
Conté, No conté, És igual a, No és igual a, Comença per, Acaba amb

<Obtenir llibreta adreces remota>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Especifiqueu les opcions per adquirir una llibreta d'adreces remota.

<Fer pública llibreta d'adreces remota>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Especifiqueu les opcions per fer pública una llibreta d'adreces remota.

<Usar llista adreces personal>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu seleccionar si voleu utilitzar una llibreta d'adreces personal d'un usuari que iniciï sessió a l'equip amb gestió d'autenticació personal.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar llista adreces personal>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Usar llista adr. grup usuaris>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu restringir l'ús de la <User Group Address List>. Tanmateix, quan un administrador accedeix a l'equip des de Remote UI (IU remota), pot desar i editar contingut <User Group Address List> amb independència d'aquesta opció.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar llista adr. grup usuaris>
<On>, <On (només examinar)>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
També podeu establir si voleu canviar el nom de la llibreta d'adreces de grups d'usuaris quan es canvia el nom d'un grup d'usuaris. Inicieu la sessió a Remote UI (IU remota) com a usuari amb privilegis d'administrador, premeu [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] seleccioneu la casella [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name].
9HKS-0W1