<Retenir>

Especifiqueu les opcions per a la funció de retenció.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Usar funció de retenció>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Retenir>
Podeu establir si voleu utilitzar la funció de retenció de treballs.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar funció de retenció>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Temps per a autoeliminació treballs retinguts>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Retenir>
Podeu establir el temps que ha de transcórrer abans que els treballs retinguts s'eliminin automàticament.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Temps per a autoeliminació treballs retinguts>
0 (Off), 1, 2, 3, 6, 12 hr., 1, 2, 3, 7, 30 dies
No
No
No
No
-
Els treballs retinguts s'eliminen automàticament després d'un període de temps determinat o si el tiquet de treball s'edita o es duu a terme una operació de treball.

<Desar dades de PS/PDF per retenir>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Retenir>
Podeu establir que s'han de desar treballs de dades PS/PDF, que s'executen amb el protocol LPR, a la cua de retenció.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desar dades de PS/PDF per retenir>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Opcions predet. per eliminar treball després d'imprimir>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Retenir>
Podeu establir l'opció predeterminada per a <Eliminar desp. impr.> a la pantalla de retenció.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions predet. per eliminar treball després d'imprimir>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
9HKS-0UY