<Enviar>

Especifiqueu les opcions per a la funció d'enviament.
Element marcat amb un asterisc (*)
Només apareix si l'equip té una funció de fax.

<Imprimir informe>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>
S'imprimeix una llista dels detalls de registre per a les opcions d'enviament i de recepció i les opcions de fax.

<Opcions comunes>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>
Especifiqueu les opcions comunes per a la funció d'enviament.

<Opcions de corr. electr./I-fax>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>
Especifiqueu les opcions per enviar correus electrònics o I-faxos.

<Opcions de fax> *

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>
Especifiqueu les opcions d'enviament de faxos.
9HKS-0SY