<Nastavení funkce ověření>

Zadejte nastavení pro zvýšení efektivního zabezpečení ověřovací funkce.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Zakázat ověření pomocí ID oddělení a kódu PIN>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nastavení zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení funkce ověření>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda zakázat ověřování s pomocí ID oddělení a PINu při provádění operací z ovladače tiskárny/skeneru. Jestliže vyberete <Zap>, při provádění operací ze softwaru pro správu zařízení bude také zakázáno ověřování s pomocí ID a PINu správce systému.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zakázat ověření pomocí ID oddělení a kódu PIN>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Úlohy zakázané tímto nastavením budou na stroji vynuceně zrušeny.

<Nastavení zablokování>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nastavení zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení funkce ověření>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda uživatelům znemožnit přihlášení do systému stroje, kdy se po určitém počtu po sobě jdoucích neplatných pokusů o přihlášení nebudou moci po nastavenou dobu přihlásit. Toto nastavení neplatí pro ověření pomocí ID oddělení nebo kódu PIN nebo pro ověření pro schránku.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení zablokování>
<Umožnit zablokování>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Prahová hodnota zablokování>: 1 až 10krát
<Doba zablokování>: 1 až 60 min
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Uživatelům může být znemožněno přihlášení ještě před vyčerpáním určitého počtu po sobě jdoucích neplatných pokusů o přihlášení, jestliže jsou přihlašovací operace prováděny v operačním systému Windows nebo jiných operačních systémech nebo z aplikací používajících FTP, IPP, SNMPv3, SMB nebo WebDAV.
9HKU-0WL