<Nastavení Bluetooth>

Zadejte nastavení Bluetooth.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Podle toho, kdy jste přístroj zakoupili, nemusí být k dispozici funkce Bluetooth.

<Použít Bluetooth>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení Bluetooth>
S pomocí této volby zadáte, zda používat připojení přes Bluetooth.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít Bluetooth>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud tuto položku nastavíte na <Zap>, <Spotřeba energie v režimu spánku> musí být ručně nastavena na <Vysoká>. <Spotřeba energie v režimu spánku>

<Nastavení majáku>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení Bluetooth>
Vyberte typ majáku vysílaného počítačem. Maják se používá při hledání tiskárny z mobilního zařízení. Můžete vyslat maják pro Canon PRINT Business a maják pro AirPrint.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení majáku>
<Použít maják pro Canon PRINT Business>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít maják (Beacon) pro AirPrint>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavit název zařízení/kód PIN>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení Bluetooth>
S pomocí této volby zadejte název zařízení stroje pro připojení přes Bluetooth a kód PIN pro spárování.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavit název zařízení/kód PIN>
<Název zařízení>: Zadejte název zařízení
<Kód PIN>: <Auto>, <Vlastní>
Ne
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information

<Časová prodleva připojení>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení Bluetooth>
S pomocí této volby zadejte čas prodlevy pro párování při detekci zařízení Bluetooth.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Časová prodleva připojení>
0 = Žádný, 1 až 20 až 30 sek.
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Zobrazit MAC adresu>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení Bluetooth>
S pomocí této volby zobrazíte adresu MAC stroje pro Bluetooth.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zobrazit MAC adresu>
Zobrazí adresu MAC
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-

<Informace o připoj. zařízení>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení Bluetooth>
S pomocí této volby zobrazíte seznam adres MAC pro spárovaná zařízení Bluetooth.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Informace o připojeném zařízení>
Zobrazí informace o zařízení připojením pomocí Bluetooth.
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-
9HKU-0RF