<Síť>

Zadejte síťová nastavení.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Výstup hlášení>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
Nastavení můžete vytisknout v <Síť>. Tisk seznamu nastavení
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Výstup hlášení>
<Ano>, <Ne>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-

<Potvrdit změny nastavení síťového připojení>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
Je-li tato možnost nastavena na <Zap>, můžete změnit síťová nastavení. Pokud se objeví chyby související s připojením k síti, na displeji dotekového panelu stroje se zobrazí chybová zpráva. Zrušení zámku nastavení sítě
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Potvrdit změny nastavení síťového připojení>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ne
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení TCP/IP>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
Zadejte nastavení umožňující používání stroje v síti TCP/IP.

<Nastavení SNMP>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
S pomocí této volby zadáte nastavení SNMP. Monitorování a správa prostřednictvím SNMP
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít SNMPv1>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavit vyčleněnou komunitu>
<Vyčleněná komunita>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Povolení přístupu MIB>: <Čtení/Zápis>, <Pouze Čtení>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavit název komunity 1>
<Název komunity 1>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Povolení přístupu MIB>: <Čtení/Zápis>, <Pouze Čtení>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Název komunity>: public
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavit název komunity 2>
<Název komunity 2>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Povolení přístupu MIB>: <Čtení/Zápis>, <Pouze Čtení>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Název komunity>: public2
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít SNMPv3>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení administrátora>
<Použít administrátora>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Heslo šifrování>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít stejné heslo jako pro ověření>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uživatelská nastavení>
<Uživatel Zap/Vyp>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložit> (<Uživatelské jméno>, <Povolení přístupu MIB> (<Čtení/Zápis>, <Pouze Čtení>), <Nastavení zabezpečení> (<Ověření Ano/Šifrov. Ano>, <Ověření Ne/Šifrování Ne>, <Ověřit Ne/Šifrov. Ne>), <Algoritmus ověření> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Heslo pro ověření>, <Šifrovací algoritmus> (<DES>, <AES>), <Heslo šifrování>)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Detaily/Editovat> (<Uživatelské jméno>, <Povolení přístupu MIB> (<Čtení/Zápis>, <Pouze Čtení>), <Nastavení zabezpečení> (<Ověření Ano/Šifrov. Ano>, <Ověření Ne/Šifrování Ne>, <Ověřit Ne/Šifrov. Ne>), <Algoritmus ověření> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Heslo pro ověření>, <Šifrovací algoritmus> (<DES>, <AES>), <Heslo šifrování>)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Smazat>
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Vyvolat informace správy tiskárny od hostitele>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Odmítnout pakety SNMP v režimu spánku>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Formátovat hostitelské zdroje MIB na RFC2790>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
S pomocí této volby zadáte, zda MIB hostitelských zdrojů splňuje parametry RFC2790.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Formátovat hostitelské zdroje MIB na RFC2790>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení vyčleněného portu>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
S pomocí této volby zadáte, zda konfigurovat/používat detailní informace stroje z ovladačů nebo obslužného softwaru Canon.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení vyčleněného portu>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Je-li tato volba nastavena na <Vyp>, může se stát, že některá aplikace používající vyčleněný port nebude použita.

<Způsob ověření vyčleněného portu>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
S pomocí této volby zadáte metodu ověřování pro vyčleněný port.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Způsob ověření vyčleněného portu>
<Režim 1>, <Režim 2>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je tato volba nastavena na <Režim 2>, komunikace pomocí vyčleněného portu používá zabezpečený režim. V takovém případě se může stát, že se nebudete moci připojit ze softwaru pro správu zařízení nebo ovladačů atd.

<Použít funkci řazení>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
S pomocí této volby zadáte, zda se má provádět řazení tiskových úloh odeslaných do stroje na úložném zařízení stroje.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít funkci řazení>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Doba čekání na připojení při spuštění>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
S pomocí této volby zadáte dobu čekání pro připojení na síť od okamžiku, kdy je stroj spuštěn. Nastavení čekací doby pro připojení do sítě
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Doba čekání na připojení při spuštění>
0 až 300 s
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení ovladače Ethernet>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
S pomocí této volby zadejte nastavení ovladače Ethernet. Nastavení Ethernetu
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení ovladače Ethernet>
<Autodetekce>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Režim komunikace> (Vyp): <Poloviční duplex>, <Úplný duplex>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Typ Ethernetu> (Vyp): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Aktuální rychlost vysílání>: Pouze zobrazit
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Adresa MAC>: Pouze zobrazit
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-

<Nastavení priority režimu spánku>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
S pomocí této volby zvolíte, zda má mít prioritu rychlost probuzení stroje z režimu spánku, nebo úsporná spotřeba energie v režimu spánku.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení priority režimu spánku>
<Rychlost výstupu>, <Úspora energie>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení IEEE 802.1X>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
Zadejte nastavení pro IEEE 802.1X. Konfigurace nastavení ověřování IEEE 802.1X
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít IEEE 802.1X>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Přihlašovací jméno>
Přihlašovací jméno
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Ověřit certifikát ověřovacího serveru>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Ověřit název ověřovacího serveru>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Název ověř. serveru>
Název ověř. serveru
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít TLS>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Klíč a certifikát>
Nastavit jako výchozí klíč
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Detaily certifikátu> (<Verze>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Místo vyd.>, <Počátek platnosti>, <Konec platnosti>, <Vydal>, <Veřejný klíč>, <Otisk certifikátu>, <Vydáno (náhradní jméno)>, <Ověřit certifikát>)
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Zobrazit místo použití> (Klíč a certifikát)
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Použít TTLS>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení TTLS (Protokol TTLS)>: <MSCHAPv2>, <PAP>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít PEAP>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uživatelské jméno>
Jméno uživatele k ověření pomocí ověření IEEE802.1X
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Heslo>
Heslo uživatele k ověření pomocí ověření IEEE802.1X
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Stejné uživ. jméno jako přihlašovací>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Nastavíte-li <Nastavení IEEE 802.1X> na <Zap>, stroj se zcela nepřepne do režimu spánku.

<Nastavení Firewallu>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
Nastavte filtrování paketů povolující komunikaci jenom se zařízeními, která mají určitou adresu IP a adresu MAC.

<Použít Mopria>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>
S pomocí této volby můžete zadat, zda tisknout data přímo z mobilních zařízení, která podporují technologii Mopria®, jako jsou smartphony a tablety. Využívání zařízení pomocí aplikací
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít Mopria>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Použít AirPrint>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>
Zadejte, zda se má tisknout přímo ze zařízení iPhone, iPad, iPod Touch nebo Mac, která podporují AirPrint. Použití služby AirPrint
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít AirPrint>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Zobrazit chyby pro AirPrint>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>
Zadejte, jestli se má na ovládacím panelu zobrazit chybová obrazovka, když tisk nelze provést podle očekávání kvůli problému s tiskovými daty při tisku s funkcí AirPrint.
Pokud tuto možnost nastavíte na <Zap>, na ovládacím panelu se zobrazí chybová obrazovka. Zkontrolujte chybovou obrazovku a úlohu zrušte.
Pokud tuto možnost nastavíte na <Vyp>, na ovládacím panelu se nezobrazí chybová obrazovka, ale úloha zůstane v historii úloh s označením <NG>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zobrazit chyby pro AirPrint>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Použít IPP Everywhere>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>
Určete, zda se má tisknout přímo z počítače se systémem Linux kompatibilního s IPP Everywhere nebo z Chromebooku. Využívání zařízení pomocí aplikací
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít IPP Everywhere>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Settings for Universal Print>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>
Určete nastavení Universal Print. Tisk pomocí cloudové služby společnosti Microsoft (Universal Print)
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Basic Settings>
<Use Universal Print>: Zap., Vyp.
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Server Certificate>: Zap., Vyp.
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Add CN to Verification Items>: Zap., Vyp.
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Printer Name>:OIP_PRINTER
Ne
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Application ID>:f9fc375c-c7ba-4e5c-b213-23affd792cc1
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Authentication URL>:https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Registration URL>:https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Registration Status>
<Neuloženo>
<Uloženo>
<Kontrola...>
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-

<Nastavení informací o poloze zařízení>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>
Zadejte nastavení informací o poloze zařízení. Použití služby AirPrint
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení informací o poloze zařízení>
<Zeměpisná šířka>: Zadejte datum.
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Zeměpisná délka>: Zadejte zeměpisnou délku.
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-

<Vybrat rozhraní>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>
Zvolte, zda chcete použít samostatně kabelovou síť LAN nebo bezdrátovou síť LAN, současně kabelovou síť LAN a bezdrátovou síť LAN nebo současně kabelovou síť LAN a jinou kabelovou síť LAN. Výběr metody propojení sítí
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Vybrat rozhraní>
<Wired LAN>, <Wireless LAN>, <Wired LAN + Wired LAN>, <Wired LAN + Wireless LAN>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud tuto položku nastavíte na <Wireless LAN> nebo <Wired LAN + Wireless LAN>, <Spotřeba energie v režimu spánku> se také nastaví na <Vysoká>. <Spotřeba energie v režimu spánku>

<Wireless LAN>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
S pomocí této volby zadáte nastavení bezdrátové sítě LAN.

<Nastavení přímého připojení>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
S pomocí této volby zadáte nastavení přímého připojení.

<Nastavení Bluetooth>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
Zadejte nastavení Bluetooth.
Podle toho, kdy jste přístroj zakoupili, nemusí být k dispozici funkce Bluetooth.

<Nastavení dílčí linky>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
Zadejte nastavení vedlejší linky (bezdrátová LAN nebo samostatná kabelová LAN), když se používají současně kabelová LAN a bezdrátová LAN nebo kabelová LAN a další kabelová LAN.

<Nastavení statického směrování>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť>
S pomocí této volby zadáte nastavení statického směrování pro adresy IPv4. Nastavení statického směrování
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení statického směrování>
<Použít statické směrování>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Editovat>, <Smazat>
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
-
<Editovat>
<Adresa> (<0.0.0.0>), <Délka prefixu> (1 až 32), <Adresa brány> (<0.0.0.0>)
Ne
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
9HKU-0R2