Elementer, der vises på tidslinjen

De elementer, der vises på tidslinjen, er forskellige alt efter funktionen. Elementerne for hver funktion er beskrevet her.

Kopi

 Zoom-forhold

 Papirkilde

 Antal kopier

 Hæfteklamme (tom, hvis ikke indstillet)

 N på 1 (tom, hvis ikke indstillet)

 Indstilling for dobbeltsidet/hæfte

 Farvestatus

Ikonerne for indstillingen af dobbeltsidet/hæfte angiver følgende.
Ikke valgt
Enkeltsidet til dobbeltsidet
Dobbeltsidet til enkeltsidet
Dobbeltsidet til dobbeltsidet
Modstående sider til dobbeltsidet
Hæfteindstilling (Hæftescanning/Tillad ikke hæftescanning)
Indstilling af hæfte og dobbeltsidet original (Hæftescanning/Tillad ikke hæftescanning)

Fax

 Modtager

 Antal udsendelsesmodtagere

 Blandede originalformater (tom, hvis ikke indstillet)

 Dobbeltsidet (tom, hvis ikke indstillet)

 Opløsning

 Scanningsformat

 Modtagertype

Ikonerne for indstillingen af dobbeltsidet angiver følgende.
Bogtype
Kalendertype

Scan og send

 Antal udsendelsesmodtagere

 Første modtager

 Filformat

 Dobbeltsidet (tom, hvis ikke indstillet)

 Opløsning

 Scanningsformat

 Modtagertype for første modtager

Ikonerne for indstillingen af dobbeltsidet angiver følgende.
Bogtype
Kalendertype

Scan og gem (Mailboks)

 Mailboksnummer/-navn

 N på 1-indstilling

 Dobbeltsidet (tom, hvis ikke indstillet)

 Zoom-forhold

 Scanningsformat

 Mailboksikon (fast)

Ikonerne for indstillingen af dobbeltsidet angiver følgende.
Bogtype
Kalendertype

Scan og gem (Avanceret område/Netværk)

 Mappenavn

 Filformat

 Dobbeltsidet (tom, hvis ikke indstillet)

 Opløsning

 Scanningsformat

 Mailboksikon

Ikonerne for indstillingen af dobbeltsidet angiver følgende.
Bogtype
Kalendertype

Se gemte filer (Mailboks/Avanceret område/Netværk)

 Filnavn

 Mailbokstype

Når der er valgt flere filer, vises navnet på den fil, der er valgt først.

Print

 Antal jobs, der venter på at blive printet

 Jobnavn

Blandt de jobs, der venter på at blive printet, bliver navnet på det job, der sidst blev modtaget, vist som jobnavnet.
9HLJ-064