Afsendelse af faxer manuelt (Manuel afsendelse)

Du kan manuelt sende faxdokumenter efter at have tjekket, at modtageren er klar til at modtage faxoverførsler.
Hvis du har flere linjer, kan du kun anvende linje 1 (standardlinjen) til manuel afsendelse.
Du kan sende faxdokumenter manuelt ved at trykke på <Lagt på>, og indstille <Anvend ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> til <Fra>. Hvis den er indstillet til <Til>, kan du muligvis ikke sende dokumenter. Brug af ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Hvis kontrolkortet fjernes, mens der foretages et opkald ved at trykke på <Lagt på>, hvor Copy Card Reader er monteret, bliver linjen afbrudt.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
Hvis du vil sende flere sider, skal du anbringe originalen i fremføreren. Når originalen lægges på glaspladen, kan du kun sende én side.
2
Tryk på <Fax>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Lagt på> på skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner
4
Indtast modtagerens telefonnummer.
5
Sørg for, at du kan høre modtageren eller en høj tone.
6
Tryk på  (Start).
Originaler scannes, og afsendelsen starter.
Manuel afsendelse er ikke mulig i følgende situationer
Når en af følgende funktioner er angivet i scanningsindstillingerne:
<2-sidet original>
<Blandede originalform.>
<Kantsletning>
<Jobopbygning>
<Tidsforskudt afsendelse>
(De funktioner, der kan angives, varierer afhængigt af din model.)
<Begræns funktioner> er indstillet til <Fra> for nogen funktion, når maskinen er i statussen Afdelings-ID. Konfiguration af indstillinger for administration af afdelings-ID
Sådan angives originalers scanningsformat
Scanningsformatet for originaler, der placeres i fremføreren, indstilles automatisk. Brug glaspladen, hvis du selv vil angive formatet.
9HLJ-09F