<Kopi>

Angiv indstillingerne for kopieringsfunktionen.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Registrér/Redigér favoritindstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Du kan registrere en kombination af indstillinger, der ofte anvendes under kopiering, til en enkelt knap. Du kan også tildele et navn til knappen. Registrering af en kombination af ofte anvendte funktioner
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Registrér/Redigér favoritindst.>
<M1> til <M9>: <Registrér>, <Omdøb>, <Slet>, <Kontrollér indhold>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favoritindst.

<Skærmbillede til bekræftelse for favorittast>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Du kan vælge, om du vil vise en bekræftelsesskærm, når du genkalder "Favoritindst.".
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Skærmbillede til bekræftelse for favorittast>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Skift standardindstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Du kan ændre de indstillinger, der er registreret som standard, for funktionen <Kopi>. Tilpasning af skærmbilledet Grundlæggende funktioner
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Skift standardindstillinger>
<Registrér>, <Initialisér>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings

<Register Options Shortcuts>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Du kan registrere/ændre statusser på genvejstasterne, der vises på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Denne funktion er praktisk, når du vil registrere ofte anvendte funktioner fra <Tilvalg> og <Favoritindst.>. Tilpasning af skærmbilledet Grundlæggende funktioner
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Registrér funktionsgenveje>
Genvej 1: Hver status, <Finishing>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Genvej 2: Hver status, <2-sidet>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Genvej 3: Hver status, <Tæthed>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Genvej 4: Hver status, <Originaltype>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Genvej 5: Hver status, <Kopiér ID-kort>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Genveje registreres separat for <Almindelig kopi> og <Ekspreskopi>.
<Almindelig kopi> og <Ekspreskopi> kan skiftes i <Indstilling af skærmvisning>.
Fem genveje kan registreres til <Almindelig kopi>, og seks genveje kan registreres til <Ekspreskopi>.

<Automatisk sætsortering>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Hvis denne indstilling er angivet til <Til>, kan maskinen automatisk skiftes til <Sætsortér (Sideorden)> for finishing-tilstanden, når originalerne er lagt i fremføreren. Du kan også indstille <Forskydning>, hvis et valgfrit produkt, der understøtter forskydningstilstanden, monteres på maskinen. Dette er nyttigt, når du fremstiller kopiserier, fordi du ikke skal huske at vælge Efterbehandling.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Automatisk sætsortering>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
<Forskydning på samme tid> (tilgængelig, når <Automatisk sætsortering> er indstillet til <Til>)
<Til>, <Fra>
-
-
-
-
B
Settings/Registration Basic Information
Når en udbakke, der ikke understøtter forskydningsstatussen, vælges i indstillingen for udbakken, sendes kopier ikke til udbakken efter de angivne indstillinger, hvis <Forskydning> er aktiveret. Løs problemet ved at udføre en af procedurerne herunder.
Deaktiver <Forskydning på samme tid> i indstillingerne for automatisk sortering.
Angiv en udbakke, der understøtter forskydningsstatussen, i indstillingerne for udbakken. <Output Tray Settings> *
Deaktiver <Sætsortering> manuelt, før du udfører jobbet.

<Prioritering af billedretning>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Hvis Prioritering af billedorientering er indstillet til <Til>, kopierer maskinen altid et billede i den samme retning som originalbilledet. Det skyldes, at billeder på originaler kan kopieres på hovedet, afhængigt af kopistatus.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Prioritering af billedretning>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information

<Automatisk genkendelse af originals retning>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Når denne indstilling indstilles til <Til>, roteres det billede, der skal kopieres, automatisk 90 grader i henhold til papirets retning, hvis originalens retning adskiller sig fra retningen på det papir, der er lagt i maskinen.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Automatisk genkendelse af originals retning>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
I følgende eksempler udføres automatisk orientering ikke, også selvom du vælger <Til>:
Hvis du opkopierer A4- eller A5-originaler til A3-kopipapir
Hvis <Blandede originalform.> er aktiveret, og <Vælg papir> er indstillet til <Auto>
Det er kun billeder på originaler i standardformat op til A4-format, der kan roteres, når kopiforholdet er sat til 100 %.

<Vælg farveindstillinger til kopi>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Du kan begrænse brugen af farvetilstanden i <Vælg farve>, når du kopierer.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Vælg farveindstillinger til kopi>
<Brug Auto (Farve/Sort/hvid)>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Brug fuldfarve>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Brug Enkeltfarve>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Brug To farver>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Hastighedsprioritet for kopiering fra fremfører>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Du kan prioritere hastighed over nøjagtighed, når du kopierer fra fremføreren.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Hastighedsprioritet for kopiering fra fremfører>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information

<Jobseparator mellem grupper>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Kopi>
Ved kopiering af mindst to kopier med <Staksortér (samme sider)> i <Finishing> kan du indsætte ark mellem hver sidegruppe. Hvis du vælger <Til>, skal du vælge en papirkilde.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Jobseparator mellem grupper>
<Til>, <Fra>
<Skift> (vælg papirkilde)
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
9HLJ-0SE