<Netværksindstillinger>

Angiv de netværksindstillinger, der bruges, når du opbevarer scannede originaler eller bruger de lagrede filer.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Indstillinger for Netværksplacering>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Netværksindstillinger>
Du kan registrere Avanceret område på en anden maskine eller en Windows-server som ekstern henvisning. Tilslutning til de andre enheder
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for Netværksplacering>
<Registrér> (<Navn>, <Protokol>, <Placering>), <Redigér> (<Navn>, <Protokol>, <Placering>), <Detaljer>, <Slet>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Protokol for ekstern reference>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Netværksindstillinger>
Du kan vælge den protokol, der skal anvendes ved adgang til Avanceret område på en anden maskine eller en Windows-server, der er åbnet eksternt. Tilslutning til de andre enheder
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Protokol for ekstern reference>
<SMB>: <Til>, <Fra>
<WebDAV>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Bekræft TLS-certifikat for netværksadgang>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Netværksindstillinger>
Du kan bekræfte, om TLS-servercertifikatet er gyldigt ved adgang til Avanceret område på en anden maskine eller en Windows-server. Du kan bekræfte certifikatets gyldighed og certifikatkædens troværdighed, ligesom du kan bekræfte fællesnavnet (CN). Tilslutning til de andre enheder
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Bekræft TLS-certifikat for netværksadgang>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Til> er valgt:
<Tilføj emner til verificering>: <CN>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Specifikationsmetode til personlig mappe>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Netværksindstillinger>
En personlig mappe er en individuel mappe, der kan bruges af den bruger, der er logget på med personlig godkendelsesadministration. Delte mapper og filservere kan angives og bruges som en personlig mappe. Konfiguration af personlige mapper
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Specifikationsmetode til personlig mappe>
<Hjemmemappe>, <Registrér for hver bruger>, <Brug login-server>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Hjemmemappe> er valgt:
<Indstil>, <Brug godk.info for hver bruger>
<Indstil>: <Protokol> (<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Værtsnavn>, <Mappesti>
Når <Brug login-server> er valgt:
<Brug godk.info for hver bruger>
En personlig mappe er en mappe, der deles af følgende skærme.
<Scan og send>
<Netværk> i <Scan og gem>
<Netværk> i <Se gemte filer>
9HLJ-0UU