<DNS-indstillinger>

Angiv DNS-indstillingerne (DNS) for konvertering af værtsnavne (domænenavne) til IP-adresser.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Indst. for DNS-serveradresse>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <DNS-indstillinger>
Angiv DNS-serveradresseindstillingerne. Udførelse af DNS-indstillinger
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<IPv4>
<Primær DNS-server>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundær DNS-server>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Primær DNS-server>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundær DNS-server>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Indstilling af DNS-værts-/domænenavn>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <DNS-indstillinger>
Angiv maskinens hostnavn og domænenavn. Udførelse af DNS-indstillinger
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<IPv4>
<Værtsnavn>: Canon****** ("******" repræsenterer de sidste seks cifre i en MAC-adresse.)
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Domænenavn>
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Brug samme Værtsnavn/Domænenavn som IPv4>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Værtsnavn>: Canon****** ("******" repræsenterer de sidste seks cifre i en MAC-adresse.)
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Domænenavn>
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information

<DNS-indstillinger for dynamisk opdatering>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <DNS-indstillinger>
Angiv, om du vil udføre den automatiske opdatering, når bindingen mellem hostnavnet og IP-adressen ændres i et miljø som f.eks. DHCP. Udførelse af DNS-indstillinger
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<IPv4>
<Dynamisk DNS-opdatering>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Dynamisk DNS-opdatering>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrér Dynamisk adresse>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrér manuel adresse>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrér Statisk adresse>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<mDNS-indstill.>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <DNS-indstillinger>
Angiv indstillinger for brug af DNS-funktion på et system, der ikke har en DNS-server. Udførelse af DNS-indstillinger
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<mDNS-indstill.>
<Brug IPv4-mDNS>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<mDNS-navn> (højst 63 tegn)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Brug IPv6-mDNS>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Brug samme mDNS-navn som IPv4>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<mDNS-navn> (højst 63 tegn)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
9HLJ-0R6