<TCP/IP-indstillinger>

Angiv de indstillinger, der muliggør, at maskinen kan bruges på et TCP/IP-netværk.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<IPv4-indstillinger>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv de indstillinger, der gør det muligt at bruge maskinen i et IPv4-miljø.

<IPv6-indstillinger>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv de indstillinger, der gør det muligt at bruge maskinen i et IPv6-miljø.

<DNS-indstillinger>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv DNS-indstillingerne (DNS) for konvertering af værtsnavne (domænenavne) til IP-adresser.

<Indstillinger for Computernavn/Arbejdsgruppenavn>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv navnet på maskinen på netværket og navnet på den netværksgruppe, den tilhører. Hvis dit miljø ikke har arbejdsgrupper, skal du oprette en arbejdsgruppe i Windows og angive navnet på den arbejdsgruppe.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for Computernavn/Arbejdsgruppenavn>
<Computernavn> (højst 15 tegn): Canon****** ("******" repræsenterer de sidste seks cifre i en MAC-adresse.)
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Arbejdsgruppenavn> (højst 15 tegn): ARBEJDSGRUPPE
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Kommentar> (højst 48 tegn)
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Brug NetBIOS>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
Hvis du indstiller <Brug NetBIOS> til <Fra>, deaktiveres <WINS-indstillinger>. Sørg for at indstille <Brug NetBIOS> til <Til>, når du bruger WINS.

<SMB-serverindstillinger>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv SMB-serverindstillingerne for at åbne Avanceret område for offentligheden på et netværk. Indstilling af SMB-serveren
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<SMB-serverindstillinger>
<Brug SMB-server>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Brug SMB-godkendelse>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Godkendelsestype>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kræv SMB-sign. til at oprette forbindelse>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kræv kryptering for forbindelse>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Angiv SMB-serverversion>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv den version af SMB, der skal bruges sammen med SMB-serveren. Indstilling af SMB-serveren
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Angiv SMB-serverversion>
<1,0>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<2,0>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<3,0>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<3.1>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Brug den samme version af SMB med SMB-serveren og SMB-klienten. SMB kan ikke bruges, hvis versionerne er forskellige.

<Indstillinger for SMB-klient>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv de indstilinger, der skal bruges, når maskinen opretter forbindelse til et netværk som en SMB-klient. Indstilling af SMB-klienten
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for SMB-klient>
<Godkendelsestype>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kræv SMB-sign. til at oprette forbindelse>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kræv kryptering for forbindelse>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Timeout>: 3 til 30 til 300 sek.
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Angiv SMB-klientversion>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv den version af SMB, der skal bruges sammen med SMB-klienten. Indstilling af SMB-klienten
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Angiv SMB-klientversion>
<1,0>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<2,0>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<3,0>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<3.1>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Brug den samme version af SMB med SMB-serveren og SMB-klienten. SMB kan ikke bruges, hvis versionerne er forskellige.

<WINS-indstillinger>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillinger for WINS (Windows Internet Name Service). Udførelse af WINS-indstillinger
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<WINS-indstillinger>
<WINS-opløsning>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<WINS-serveradresse> (IP-adresse)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis du indstiller <Brug NetBIOS> til <Fra> i <Indstillinger for Computernavn/Arbejdsgruppenavn>, deaktiveres denne indstilling.

<LPD-printindstillinger>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillinger for LPD-printning. Hvis du vil bruge LPD-printning, skal du trykke på <Til> og indstille den tid, hvor jobbet annulleres automatisk, når printdatene ikke kan modtages pga. en kommunikationsfejl osv.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<LPD-printindstillinger>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<LPD-bannerark>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<RX-timeout>: 1 til 5 til 60 (min.)
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Bannersider kan kun printes, hvis PCL-printer eller Ps-printerfunktionen er installeret. Systemindstillinger
Bannersider er indstillet til at blive outputtet med printjob. Selvom om <LPD-bannerark> er indstillet til <Til>, outputtes bannersider ikke for printjob, der er indstillet til ikke at outputte en bannerside.

<RAW-printindstillinger>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillinger for RAW-printning. Hvis du vil bruge RAW-printning, skal du trykke på <Til> og angive, om der skal bruges tovejskommunikation og den tid, hvor jobbet annulleres automatisk, når printdatene ikke kan modtages pga. en kommunikationsfejl osv.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<RAW-printindstillinger>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Tovejskommunikation>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<RX-timeout>: 1 til 5 til 60 (min.)
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<SNTP-indstillinger>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillinger for SNTP-protokollen (Simple Network Time Protocol). Udførelse af SNTP-indstillinger
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<SNTP-indstillinger>
<Brug SNTP>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Pollinginterval>: 10 til 1440 til 2880 min.
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<NTP-serveradresse> (IP-adresse eller værtsnavn)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<NTP-servertjek>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<FTP-printindstillinger>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillinger for FTP-printning. Hvis du vil bruge FTP-printning, skal du trykke på <Til> og angive <Brugernavn> og <Password> efter behov.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<FTP-printindstillinger>
<Brug FTP-print>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Brugernavn>: guest
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Password>: 7654321
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Brug UTF-8 for at vise navn på FTP-printjob>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv, om du vil anvende UTF-8 til visning af filnavne, når du udfører FTP-print.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Brug UTF-8 for at vise navn på FTP-printjob>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<WSD-indstillinger>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv WSD-indstillingerne.
Hvis du vil bruge WSD (Web Service on Devices) til printprogram, skal du indstille <Brug WSD> til <Til>.
Hvis du vil bruge WSD til at hente oplysningerne til maskinen, skal du indstille <Brug af WSD-browsing> til <Til>.
Hvis du vil bruge WSD-scanningsfunktionen, skal du indstille <Brug WSD-scanningsfunktion> til <Til>. Brug af WSD
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<WSD-indstillinger>
<Brug WSD>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Brug af WSD-browsing>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Brug WSD-scanningsfunktion>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis du indstiller <Brug WSD> til <Til>, indstilles <Brug af WSD-browsing> og <Brug HTTP> også til <Til>.
Hvis du indstiller <Brug WSD-scanningsfunktion> til <Til>, indstilles <Brug HTTP> også til <Til>.

<Brug FTP PASV-status>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv om FTP PASV-tilstanden skal bruges. Indstilling af PASV-statussen i FTP
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Brug FTP PASV-status>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<IPP-printindstillinger>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillinger for IPP-printning. Hvis du vil bruge IPP-printning, skal du trykke på <Til> og indstille, om du vil kun tillade kommunikationsdata, der er krypteret med TLS (IPP-printning), og om du vil bruge IPP-godkendelse.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<IPP-printindstillinger>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillad ved brug af TLS>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Brug Godkendelse>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis du indstiller denne til <Til>, bliver <Brug HTTP> også indstillet til <Til>.
Hvis du vil udføre IPPS-print, kræves der et nøglepar. Du kan bruge et præinstalleret nøglepar eller et originalt nøglepar, der genereres af maskinen, som den nøgle, der skal bruges. Du kan få oplysninger om den nøgle, der skal bruge, og hvordan du genererer et originalt nøglepar, ved at se Generering af nøglen og certifikatet til netværkskommunikation eller Registrering af en nøgle og et certifikat til netværkskommunikation. Hvis du vælger <RSA> for <Nøglealgoritme>, når nøglen, der skal bruges til netværkskommunikation, genereres, skal du indstille nøglelængden til <1024> eller længere. IPPS-print kan muligvis ikke udføres korrekt, hvis en nøglelængde på <512> er indstillet, afhængigt af det operativsystem du bruger.
Hvis du vil bruge IPP-godkendelsesfunktionen ved at indstille <Brug Godkendelse> til IPP-godkendelse <Til>, anvendes maskinens brugeroplysninger som brugeren og passwordet til IPP-godkendelse. Sørg for at registrere brugeroplysningerne på forhånd, når du bruger IPP-godkendelsesfunktionen. Registrering af brugerinformationer i den lokale enhed

<Indstillinger for rundsendingsdetektering>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillingerne for rundsendingsdetektering. Overvågning af maskinen fra systemer til enhedsadministration
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for rundsendingsdetektering>
<Svar>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Scopenavn>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Sleep Mode Notification Settings>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillingerne for multicast-afsendelse af meddelelser på netværket.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Sleep Mode Notification Settings>
<Notify>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Portnummer>: 1 til 11427 til 65535
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: 0 til 3 til 254
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: 60 til 600 til 65535 sek.
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling kan kun angives ved hjælp af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).

<Brug HTTP>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Aktivér eller deaktivér HTTP-indstilling.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Brug HTTP>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Ved at angive denne indstilling som <Til> kan du åbne en krævet port. Det anbefales imidlertid, at du angiver den som <Fra>, hvis der ikke bruges en port. Hvis du efterlader porten åben, kan en uautoriseret bruger få adgang til maskinen.
Hvis du indstiller denne til <Fra>, bliver følgende indstillinger også indstillet til <Fra>.
<Remote UI>
<IPP-printindstillinger>
<Brug WSD-scanningsfunktion> og <Brug WSD> i <WSD-indstillinger>
<Brug WebDAV-server>

<Brug WebDAV-server>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv, om du vil bruge WebDAV-serveren. Udførelse af WebDAV-indstillinger
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Brug WebDAV-server>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis du indstiller denne til <Til>, bliver <Brug HTTP> også indstillet til <Til>.

<TLS-indstillinger>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Du kan indstille et nøglepar, TLS-version og krypteringsalgoritme, der skal bruges, efter det er bekræftet, at en maskinen anvender TLS-krypteret kommunikation. Konfiguration af nøglen og certifikatet til TLS
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Nøgle og certifikat>
<Indstil som standardtast>: <Ja>, <Nej>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Certifikatdetaljer> (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritme>, <Udstedt til>, <Startdato for gyldighed>, <Slutdato for gyldighed>, <Udsteder>, <Offentlig nøgle>, <Certifikatnøgle>, <Udstedt til (alt. navn)>, <Verificér certifik.>)
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Vis brugsplacering> (Viser det, nøgleparret bruges til)
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Angiv tilladte versioner>
<Maks. version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimum version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstillinger for Krypteringsalgo.>
<AES-CBC (256-bit)>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (256-bit)>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<3DES-CBC>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-CBC (128-bit)>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (128-bit)>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<CHACHA20- POLY1305>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstillinger for Key Exchange-alg.>
<RSA>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDHE>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<X25519>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstillinger for Signaturalgoritme>
<RSA>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDSA>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstillinger for HMAC-algoritme>
<SHA1>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA256>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA384>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Proxy-indstillinger>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillinger for proxyen. Indstilling af proxy
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Proxy-indstillinger>
<Brug proxy>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Serveradresse> (IP-adresse eller FQDN)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Portnummer>: 1 til 80 til 65535
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Brug Proxy inden for samme domæne>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstilling af godkendelse>
<Brug proxy-godkendelse>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Brugernavn> (højst 24 tegn)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Password> (højst 24 tegn)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Bekræft Godk.info., når indstillet i Adm. af godk.>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv, om maskinen kontrollerer godkendelsesoplysninger, når du printer med en V4-printerdriver.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Bekræft Godk.info., når indstillet i Adm. af godk.>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis der ikke er nogen nøgle til TLS-kommunikation, eller den er beskadiget, bliver denne indstilling deaktiveret. Konfiguration af nøglen og certifikatet til TLS

<Indstillinger for IPSec>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv IPSec-indstillingerne. Konfiguration af IPSec-indstillingerne
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Brug IPSec>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Modtag Non-policy-pakker>
<Tillad>, <Afvis>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Policy Til/Fra>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrér>
<Policy-navn> (højst 24 tegn)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstillinger for vælger>
<Lokal adresse> (<Alle IP-adresser>, <IPv4-adresse>, <IPv6-adresse>, <Man. indst. for IPv4>, <Man. indst. for IPv6>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Man. indst. for IPv4> (<Enkelt adresse>, <Adresseområde> (<Første adresse>, <Sidste adresse>), <Undernetindstillinger> (<Adresse>, <Subnetmaske>))
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Man. indst. for IPv6> (<Enkelt adresse> (<Adresse>), <Adresseområde> (<Første adresse>, <Sidste adresse>), <Angiv præfiks> (<Adresse>, <Præfiks-længde>))
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Præfiks-længde> (1 til 64 til 128)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Fjernadresse> (<Alle IP-adresser>, <Alle IPv4- adresser>, <Alle IPv6- adresser>, <Man. indst. for IPv4>, <Man. indst. for IPv6>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Man. indst. for IPv4> (<Enkelt adresse>, <Adresseområde> (<Første adresse>, <Sidste adresse>), <Undernetindstillinger> (<Adresse>, <Subnetmaske>))
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Man. indst. for IPv6> (<Enkelt adresse> (<Adresse>), <Adresseområde> (<Første adresse>, <Sidste adresse>), <Angiv præfiks> (<Adresse>, <Præfiks-længde>))
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Præfiks-længde> (1 til 64 til 128)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Port> (<Sortér efter portnummer>, <Specificer efter servicenavn>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Sortér efter portnummer> (<Lokal port> (<Alle porte>, <Enkelt port>), <Fjernport> (<Alle porte>, <Enkelt port>))
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Enkelt port> (1 til 65535)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Specificer efter servicenavn>
<Service Til/Fra>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstillinger for IKE>
<IKE-tilstand>: <Normal>, <Aggressiv>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Gyldighed>: 1 til 480 til 65535 min.
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Godkendelsesmetode>: <Pre-Shared Key-metode> (<Delt nøgle>), <Digital sig.- metode> (<Nøgle og certifikat>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Nøgle og certifikat>:
<Indstil som standardtast>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Nøgle og certifikat>:
<Certifikatdetaljer> (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritme>, <Udstedt til>, <Startdato for gyldighed>, <Slutdato for gyldighed>, <Udsteder>, <Offentlig nøgle>, <Certifikatnøgle>, <Udstedt til (alt. navn)>, <Verificér certifik.>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Nøgle og certifikat>: <Vis brugsplacering> (Viser, hvad nøgleparret bruges til)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Godkendelses-/krypteringsalgoritme> (<Auto>, <Manuelle indstillinger>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Godkendelses-/krypteringsalgoritme>: <Manuelle indstillinger>
<Godkendelse>
<SHA1>: <Til>, <Fra>
<SHA2>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kryptering>
<3DES-CBC>: <Til>, <Fra>
<AES-CBC>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<DH-gruppe>
<Gruppe 14 (2048)>: <Til>, <Fra>
<ECDH-P256>: <Til>, <Fra>
<ECDH-P384>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<IPSec-netværksindstillng.>
<Gyldighed>
<Tid>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Til>: (1 til 480 til 65535min.)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Gyldighed>
<Format>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Til>: (0 til 1 til 65535 MB)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Godkendelses-/krypteringsalgoritme>: <Auto>, <Manuelle indstillinger>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Godkendelses-/krypteringsalgoritme>: <Manuelle indstillinger> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP> Indstillinger:
<ESP-godkendelse>
<SHA1>: <Til>, <Fra>
<NUL>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP-kryptering>
<3DES-CBC>: <Til>, <Fra>
<AES-CBC>: <Til>, <Fra>
<NUL>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP (AES-GCM)> Indstillinger: Ingen
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<AH (SHA1)> Indstillinger: Ingen
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tilslutningsstatus>:
Transport (kun visning)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillad kun 256-bit for AES-nøglelængde>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Redigér>
-
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Slet>
-
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Print liste>
<Ja>, <Nej>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<SIP-indstillinger>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv SIP-indstillingerne. Få flere oplysninger om brugen af <SIP-indstillinger> under IP FAX Expansion Kit User's Guide (IP FAX Expansion Kit Brugervejledning).

<TCP/IP Option Settings>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv størrelsen på TCP-indstillingsvinduet og MTU.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<TCP/IP Option Settings>
<Use Window Scale Option>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: 600 til 1500 bytes (600-1500)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling kan kun angives ved hjælp af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).

<Brug Network Link Scan>

 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv, om du vil anvende Network Link Scan.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Brug Network Link Scan>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Brug TLS>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
9HLJ-0R3