Alkuperäisen aukeaman kopioiminen kahdeksi erilliseksi sivuksi

Voit kopioida alkuperäisen aukeaman sivut kuten kirjat ja aikakauslehdet erillisiksi sivuiksi, erottamalla vasemmat ja oikeat sivut. Voit tehdä 2-puoliset kopiot kopioimalla oikean sivun etupuolelle ja vasemman sivun taustapuolelle.
Ku skannaat kirjan tai sidotun alkuperäisen aukeaman sivut, aseta alkuperäinen valotuslasille. Aseta se tekstipuoli alaspäin siten että sen kulma kohdistuu valotuslasin vasempaan yläkulmaan, kuten alla.

Alkuperäisen aukeaman kopioiminen kahdelle paperiarkille

1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Valitse <Kopio>. <Päävalikko>-näyttö
3
Valitse kopioinnin perustoimintonäytössä <Lisäasetukset>. Kopioinnin perustoimintonäyttö
4
Paina <Kirja 2 sivua>.
5
Valitse  <Sulje>.
6
Valitse  (Aloita).
Kopiointi alkaa.

Alkuperäisen aukeaman kopioiminen yhden paperiarkin kummallekin puolelle

1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Valitse <Kopio>. <Päävalikko>-näyttö
3
Valitse kopioinnin perustoimintonäytössä <Lisäasetukset>. Kopioinnin perustoimintonäyttö.
4
Valitse <2-puol.>  <Kirja 2-puol.>.
5
Tarkista ja vaihda asetus alkuperäisen tyypin mukaiseksi.
Jos haluat muuttaa asetusta, valitse <Aseta tiedot>.
<Kirja 2-puol. -tyyppi>
Jos valitset <Vas./Oik. 2-puol.>, alkuperäisen aukeaman vasen ja oikea sivu kopioidaan erikseen yhden arkin molemmille puolille.
Jos valitset <Etu/Tausta 2-puol.>, alkuperäisen aukeaman yhden sivun etupuoli ja taustapuoli kopioidaan yhden arkin molemmille puolille.
6
Valitse <OK>  <Sulje>.
7
Valitse  (Aloita).
Skannaus alkaa.
Skannaa seuraava sivu asettamalla alkuperäinen ja painamalla  (Aloita). Kun olet skannannut kaikki alkuperäiset, jatka vaiheeseen 7.
8
Valitse <Aloita kopiointi>.
Kopiointi alkaa.
9HRC-07S