Tarvikkeiden jäljellä olevan määrän tarkistaminen

Kun valitset  (Tilavalvonta), Tilavalvonta-näyttö tulee esiin ja voit tarkistaa väriaineen määrän ja muut tilan ilmoitukset.
VINKIT
Voit tarkistaa jäljellä olevien tarvikkeiden määrän Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta. Laitteen tilan tarkistaminen

Jäljellä olevan väriaineen tason tarkistaminen

On suositeltavaa tarkistaa jäljellä oleva väriaineen määrä ennen suuren tulostustyön aloittamista, jotta voidaan päättää, tulisiko uusi värikasetti valmistella.
Tarkista jäljellä oleva väriaineen määrä valitsemalla  (Tilavalvonta) .

Jäljellä olevien niittien ja vihkonidonnan niittien määrän tarkistaminen

On suositeltavaa tarkistaa jäljellä olevien niittien ja vihkonidonnan niittien määrä ennen kuin aloitat toiminnon, joka kuluttaa suuren määrän niittejä, erityisesti suuren vihkomäärän tulostuksen, jotta voit päättää, tulisiko uusi niittikasetti valmistella.
Valitse  (Tilavalvonta) <Tarvikkeet/Muut>  tarkista <Niittejä jäljellä> tai <Vihkoniitit>.

Niittijätteen määrän tarkistaminen

Tarkista, onko niittijätesäiliö täynnä, erityisesti ennen kuin käytät toimintoa, joka kuluttaa suuren määrän niittejä, esimerkiksi ennen suuren vihkomäärän tulostusta.
Valitse  (Tilavalvonta)  <Tarvikkeet/Muut>  <Niittijäte>.

Rei'itysjätteen määrän tarkistaminen

Tarkista, onko rei'itysjätesäiliö täynnä, eritysesti ennen suuren määrän rei'ittämistä.
Valitse  (Tilavalvonta)  <Tarvikkeet/Muut>  <Rei'itysjäte> / <Rei'itysjäte>.

Leikkausjätteen määrän tarkistaminen

Tarkista, onko leikkausjätesäiliö täynnä, erityisesti ennen kuin käytät toimintoa, joka tuottaa suuren määrän leikkausjätettä, esimerkiksi ennen suuren vihkomäärän tulostusta.
Valitse  (Tilavalvonta)  <Tarvikkeet/Muut>  <Vihkoleikkurin jäte>.

Tarvikkeiden tarkan tilan tarkistaminen

Tarkista tarvikkeiden tarkka tila.
Valitse  (Tilavalvonta)  <Tarvikkeet/Muut>  <Tarkasta tarvikkeet>.

<Väri/hukkaväri>-näyttö

<Kohta>, <Tuotteen nimi> tulee näkyviin.

<Muu>-näyttö

<Kohta>, <Tuotteen nimi> ja <Tila> näytetään.
<Jäljellä olevat päivät> näyttää aiemman käytön perusteella arvion siitä, kuinka monen päivän kuluttua vaihto vaaditaan.
Vaikka <On vaihdettava> näytetään kohdassa <Jäljellä olevat päivät>, älä suorita vaihtoa ennen kuin tarvikkeiden vaihtokehoitus näytetään tilanäyttöalueella (kosketusnäytön alaosassa).
Kohdan <Jäljellä olevat päivät> arviointi kestää jonkin aikaa laitteen käynnistymisen jälkeen, ja tänä aikana näytetään teksti <1 vuosi tai yli>. Tämän jälkeen näytetty päivien määrä saattaa hetkellisesti olla erittäin pieni.
9HRC-024