Viestin ratkaiseminen

Jos virhe ilmenee skannauksen tai tulostuksen aikana, tai jos ongelma tapahtuu verkkoyhteydessä tai asetuksissa, viesti ilmestyy laitteen näyttöön tai Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellukseen. Tietoja kustakin viestistä ja ongelmien ratkaisuista, katso allaolevat viestit. Jos laite näyttää sisäänkirjautuessa kuusinumeroisen luvun, katso kohta Jos laite näyttää sisäänkirjautuessa kuusinumeroisen luvun.
23 MEMORY FULL
27 JOB REJECT
33 WORK FULL
52 IMAGEMODE REJECT
Active Directory-sivun tiedot ovat väärät. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
CRL:ää ei voitu varmistaa.
Poista paperit CZ-taittoyksikön keräilyalueelta.
D1 Replot Buffer Full
D1 Div. Print. Bffr Full
D1 Polygon Buffer Full
D0-nn-virhe (nn tarkoittaa kahta aakkosnumeerista merkkiä)
Uuden PIN-koodin lähetys sähköpostitse epäonnistui. Tarkasta asetukset
FF FONT FULL
FM DL SIZE ERROR n (n tarkoittaa yhtä aakkosnumeerista merkkiä)
FM DL SCALE ERROR n (n tarkoittaa yhtä aakkosnumeerista merkkiä)
FM DL FONT MEMORY FULL
FM FILE ACCESS ERROR
FM SC WORK MEM. ERROR n (n tarkoittaa yhtä aakkosnumeerista merkkiä)
FM ALIGNMENT ERROR
FM FONT PARSE ERROR
FM FONT MEMORY FULL
FM WORK MEMORY ERROR
IEEE 802.1X -virhe. Aseta oikea autentikointitieto.
IEEE 802.1X -virhe. Ei vastausta vastaanottajalta.
IEEE 802.1X -virhe. Varmennetta ei voi analysoida.
IEEE 802.1X -virhe. Väärä varmenne.
IEEE 802.1X -virhe. Varmenne on vanhentunut.
IEEE 802.1X -virhe. Vaihda autentikoinnin salasana.
IEEE 802.1X -virhe. Tarkista autentikointiasetukset.
Määritä IP-osoite.
PDF (PDF/A-muotoon) ei voi olla oletus. Kaikki muut asetukset on asetettu.
Tarkista palvelimen nimi SMB-palvelimen asetuksissa.
TLS-virhe
Oletusavainta ei voi poistaa, sillä TLS tai muut asetukset käyttävät sitä. Tarkista asetukset.
TCP/IP-virhe
Resurssit vähissä. Odota hetki ja yritä uudelleen.
Tarkista TCP/IP.
Tarkista TCP/IP. (Päälinja)
Tarkista TCP/IP. (alalinja)
Yleistulostus: Palvelimen yhteysvirhe.
Yleistulostus: Palvelintodentaminen epäonnistui.
Yleistulostus: Varmenne on vanhentunut.
Yleistulostus: Sisäinen virhe tapahtui.
Yleistulostus: Tulostinta ei ole rekisteröity.
Tarkasta USB-porttiin liitetty LAN-kaapeliadapteri.
XPS Print Range Error
XPS Image Data Error
XPS Spool Memory Full
XPS Data Error
XPS Unsupport Image Err
XPS Font Error
XPS Page Data Error
XPS Memory Full
Sinulla ei ole oikeuksia käyttää XXX-sivua.
Tili on vanhentunut. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
Tukiaseman yhteysvirhe. Tarkista langattoman LANin tiedot.
Tukiasematila: Päättyi virheeseen.
Tukiasematila: Päättyi, koska laitteita ei löytynyt.
Tukiasematila: Enimmäismäärä laitteita on yhdistetty.
Tukiasematila: Yhdistetty muihin laitteisiin.
Cannot start this application because system resources (memory, threads, sockets, file descriptors, disk space, or screen size) required to start the application may not be available. <Resources>
Cannot download application logs because application logs do not exist.
The contents of the file for the application to install are incorrect or information is missing. Check the file.
The contents of the file for the license to install are incorrect or information is missing. Check the file.
Could not delete application logs because an error occurred.
Could not download application logs because an error occurred.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
Tapahtui virhe. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
Ei vastausta.
Vaihda hukkavärisäiliö.
Painikkeen asetuksia ei voi hakea, koska painikkeen toimintoa ei ole olemassa.
Asetuksia ei voi hakea, koska painikkeen toiminto on poistettu käytöstä.Ota toiminto käyttöön ja yritä uudelleen.
Synkronoi Muokatut asetukset:Kirjaudu uudel.synkronointia varten
Synkronoi muokatut asetukset: Joitain rajoituksia.
Synkronoi muokatut asetukset: Tapahtui virhe.
Synkronoi muokatut asetukset: Synkronointi sallitaan...
Synkronoi muokatut asetukset: Palv. autentikointivirhe.
Synkronoi muokatut asetukset: Palvelinta ei löydy.
Synkronoi muokatut asetukset: Palvelinta ei tunnisteta.
Tarkista kannet.
An error occurred when auto exporting the audit log.
Laiteallekirjoitusavainta ei voitu luoda. Aseta sähköpostiosoite tiedonsiirtoasetuksissa.
The function may be stopped. Buttons could not be imported.
Reitityksen tallennus epäonnistui. Tark. staattiset reititysasetukset.
Poista alkuperäinen valotuslasilta.
Alkuperäisten skannausalue (syöttölaite) on likainen.
Alkuper. skannausalue (ohut lasiliuska) on likainen.
Palauta alkuperäiset oikeaan järjestykseen ja paina sitten [Aloita].
Palauta alkuperäiset oikeaan järjestykseen ja paina [Aloita]. (Skannatun kuvan koko on ylittänyt tiedostokoon rajoitukset. Asetukset säädetään automaattisesti ja alkuperäiset skannataan uudelleen.)
The device is currently being used by another user. Wait a while, and then try to perform the operation again.
Haun tulosten lukumäärä ylittää rajoitukset. Muuta hakuehtoja ja yritä uudelleen.
Hakuehdot sisältävät merkkejä, joita ei voi käyttää valitulla palvelimella.
Virhe varmistettaessa.
Tämä VSL ei ole voimassa.
Tämä VSL on vanhentunut.
This application does not support the security policy function.
Ei voi tallentaa, sillä tämän avaimen algoritmi ei ole tuettuna.
Ei voi asettaa Oletusavaimeksi, sillä tämä avain on käyttökelvoton.
Tämä varmenne on peruttu.
Tämä varmenne on väärä.
Tämä varmenne on vanhentunut.
Tätä työtä ei voi tulostaa.
The specified application cannot be installed on this device.
Palvelin ei vastaa. Tarkista asetukset.
Hakua ei voi aloittaa, koska palvelimen versioasetukset ovat virheelliset. Tarkista asetukset.
Tarkista palvelin.
Sopiva A4-paperikoko ei ole käytettävissä.
Alalinja kytkettiin irti aliverkon peitteen ristiriidan vuoksi.
Liian monta alihakemistoa.
Poista kaikki luovutetut paperit.
Cannot install this application because an applet included in the specified application has exceeded the area that can be displayed in the device panel.
The following information is missing in file for the specified application. Check the file. <Missing information>
The specified application does not support this device.
The contents of the specified file are incorrect or information is missing. Check the file.
Cannot find the specified application. It may have been uninstalled by another user.
The contents of the specified file may be incorrect.
The specified license does not match this device. Specify an installable license.
Oletusavainta ei ole asetettu. Tarkista TLS-asetukset.
Oletusavainta ei ole määritetty. Tarkista Avainja Varmennelista -asetukset Varmenteen asetukset -toiminnosta.
Sallitun version ja valitun algoritmin yhdistelmä ei ole sopiva. Syötä asetukset uudelleen
Langallinen LAN-sovitin, jota ei voi käyttää, on liitetty.
Varmennetta ei voitu vahvistaa.
Sisäinen tallennustila on vaihdettava. (Kutsu huoltoedustaja).
Työtä ei voi suorittaa, koska skannatut alkuperäiset ovat tyhjiä.
Poista paperit vihkotasolta.
Ei voi yhdistää.
Paperia ei voi muokata/poistaa, koska sitä käytetään Asetukset/Tallennus -toiminnon muissa asetuksissa.
Tarkista tietokoneen nimi Asetukset/Tallennus -toiminnossa.
Asetettu kasetti saattaa on väärän värinen. Tämän värikasetin käyttö saattaa aiheuttaa virhetoiminnon. Tarkista asetettu värikasetti.
Asetuksia ei voi muuttaa, sillä valittu painike on käytössä.
Valittua palvelinta ei löydy. Tarkista asetukset.
Valittuun palvelimeen ei voi yhdistää. Tarkista asetukset.
Asetusvalikosta määritettyä asetusnimikettä ei nyt voi käyttää. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
Valittu painike ei ehkä ole käytettävissä. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
Ei voitu lähettää.
Yhteyden aikakatkaisu. Odota hetki ja yritä sitten pääsyä tietokantaan uudelleen.
Haku ei onnistunut aikakatkaisun vuoksi. Tarkista asetukset.
Suoritus ei onnistu koska tiedosto sisältää dataa, jota ei tueta.
Suora yhteys: Päättyi virheeseen.
Suora yhteys: Päättyi, koska laitteita ei löytynyt.
Sävytystä säädetään... Odota hetki.
Ei yhteyttä tietokantaan. Käynnistä laite uudelleen.
Digit. allekirj. hakuvirhe
Varmenteen vanh.päivän virhe
Ei voi kirjautua sisään, koska useita käyttäjiä on rekisteröity samalla käyttäjänimellä. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
Uutta painiketta ei voi tallentaa, koska tallennettujen painikkeiden enimmäismäärä on täysi. Aikaisemmin tallennetut painikkeet saatetaan menettää.
Cannot import because the number of buttons for registration has exceeded the upper limit.
Ei voitu tallentaa, sillä tallennettujen käyttäjien määrä on saavuttanut maksimin.
Laitetietojen saanti ei onnistunut. Haluatko tallentaa laitteen vastaanottajaksi?
Vaihda värikasetti. (XXXX)
Värikasettia ei tunnisteta. Vedä värikasetti ulos ja aseta se uudelleen tai jäljellä olevan värin määrää ei tunnisteta oikein.
Tyhjennä leikkausjätesäiliö.
Aseta leikkausjätesäiliö.
Poista paperi leikkurin keräilyalueelta.
Leikkurin etukansi on auki.
Lisää niittejä vihkonidontayksikköön.
Syötetty PIN on väärä.
Autentikointipalvelin ei ole toiminnassa. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
Autentikointipalvelinta ei löydy. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
Autentikointipalvelimen puolelle ei ole asetettu salasanaa. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
Ei voi kirjautua sillä anonyymi pääsy autentikointipalvelimelle on kielletty. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
Autentikointipalvelimelle kirjautumisessa tarvittavat tiedot ovat puutteelliset. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
Verkosta löytyi kilpaileva IP-osoite.
Verkossa havaittiin IP-osoiteristiriita (päälinja).
Verkossa havaittiin IP-osoiteristiriita (alalinja).
Toimintoa ei voitu suorittaa, koska tapahtui verkkovirhe.
Tarkista verkkoyhteys.
Tarkista verkkoyhteys (Päälinja)
Tarkista verkkoyhteys (Alalinja)
Eko (Niittivapaa) ei ole tällä hetkellä käytettävissä.
Työ peruutettiin, sillä toimintoja ei voi käyttää kun Eco (Ilman niittejä) on asetettu. Vaihda asetukset ja yritä uudelleen. Nidontakohdan tai paperityypin vaihtaminen saattaa mahdollistaa Eco-toiminnon käyttämisen.
Tarkista rei'itysjätesäiliö.
Skannaus on peruutettu, koska alkuperäisiä ei ole syötetty oikein.
Poista syöttölaitteeseen juuttuneet ja syöttö-laitteen tasolle jääneet alkuperäiset. Pane ne sitten takaisin syöttölaitteen tasolle ja paina [Aloita]-painiketta.
Poista alkuperäinen syöttölaitteesta.
Viimeistelijän säädöt täytyy tarkistaa. Ota yhteyttä huoltoedustajaan. Tulostus on silti vielä mahdollista.
Viimeistelijän tasot eivät voi liikkua ylös tai alas.
Viimeistelijän etukansi on auki.
Lomaketta ei voi tallentaa.
Useita töitä käynnissä...
Kirjautuminen ei onnistu sillä Osastokoodien hallinnassa tapahtui autentikointivirhe. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
PDL Invalid DLG Input
PDL DLG Rendering Error
PDL DLG Unknown Error
PDL DLG Memory Full
PDL DLG Mem. Alloc. Err
PDL GL Orig. Pt Unknown
PDL GL Coord.Result
PDL Invalid GL Input
PDL GL Range Check
PDL GL Memory Full
PDL GL Mem. Alloc. Err
PDL IMG Refer. Data Err
PDL IMG Initial. Err
PDL IMG Process. Error
PDL IMG Invalid Data
PDL IMG Work Memory Full
PDL nn -hahmonnusvirhe ("nn" on moduulin nimi)
PDL PDF Error
PDL PDF Data Decode Err
PDL PDF Memory Full
PDL RIP Process. Error
PDL XPS Error
PDL XPS Initialize Error
PDL XPS Rendering Error
PDL Image Comp. Error
PDL Rendering Timeout
PDL Data Transfer Error
PDL Reg. Access Error
Painikkeen asetuksia ei voi hakea, koska muita toimintoja on kesken.
Tallenna aloitusnäyttöön peruuntuu ja palaat toimintonäyttöön, koska sinulla ei ole oikeutta tallentaa painikkeita. Kirjaudu pääkäyttäjänä ja yritä uudelleen.
Lisää niittejä nitojayksikköön.
Salasan ei täytä asetettuja vaatimuksia. Vaihda salasana.
Tämän laitteen ja autentikointipalvelimen ajastinasetukset eivät ehkä ole synkronissa. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
Langattoman LANin tiedonsiirtovirhe. Katkaise ja kytke päävirta.
Langattoman LANin yhteysvirhe. Tarkista langatt. LANin tiedot.
Lähetys ei onnistu, koska muisti on täynnä. Odota hetki ja yritä uudelleen.
Toimintoa ei voitu suorittaa, koska muisti on täynnä.
Skannaus peruutetaan koska muisti on täynnä. Haluatko tulostaa skannatut sivut?
Skannaus peruutetaan koska muisti on täynnä. Odota hetki ja yritä uudelleen.
Skannaus peruutetaan koska muisti on täynnä. Haluatko lähettää skannatut sivut?
Skannaus peruutetaan sillä muisti on täynnä. Tallennetaanko skannatut sivut?
Rekisteröidyille käyttäjille säilytettävien tietojen määrä on saavuttanut maksimin. Voit suorittaa toimenpiteitä, mutta tietoja (asetuslokit, omat asetukset jne.) ei voi tallentaa tällä kerralla. Jotta voit tallentaa tietoja seuraavalla kerralla kun kirjaudut sisään, tarpeettomia tietoja on poistettava muilta käyttäjiltä. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan tai lue käyttöohje.
Aloitusnäyttöön tallentaminen peruuntuu, koska et ole kirjautunut. Palaa toimintonäyttöön, kirjaudu ja yritä sitten uudelleen.
Tarkista käyttäjänimi, salasana tai asetukset.
Lisää paperia.
Skannaus peruutettiin, koska skannatun alkuperäisen tiedostokoko ylittää rajoitukset. Skannaus on ehkä mahdollista, jos terävyyttä pienennetään tai alkuperäisen tyypiksi asetetaan teksti.
Some applications require license confirmation.
Nykyisen sis.kirj. käyttäjän asetuksia ei tallenneta.
Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
Sisäänkirjautuminen ei onnistu. Tarkista kirjautumisen kohde.
Salasanaa ei voitu tallentaa, sillä kullekin käyttäjälle tallennettavien salasanojen määrä on saavuttanut ylärajan.

Jos laite näyttää sisäänkirjautuessa kuusinumeroisen luvun

Jos sisäänkirjautuessa tapahtuu virhe, ilmoituksen alla saatetaan näyttää kuusinumeroinen luku. Tee tarvittavat toimet näytetyn kuusinumeroisen luvun mukaan.
310001
310002
310003
322000
322006
322012
322014
322018
322023
322024
322029
322037
322xxx
323000
323008
323048
323049/323053
323xxx
324000
324xxx
325000
325010
325050
325067
325xxx
331000
331001
331002
331003
331004
331005
331006
331007
331008
331009
331010
331011
331012
331013
332000
332001
332002
332003
332004
332005
332006
332007
332008
9HRC-0Y2