Sopivan paperilähteen valitseminen automaattisesti tietylle toiminnolle

Paperilähteet, joiden <Paperilähteen autom. valinta Kyllä/Ei> -asetuksena on <Kyllä>, valitaan automaattisesti, kun <Valitse paperi> -asetuksena on <Aut.>. Paperilähteitä, joiden <Paperilähteen autom. valinta Kyllä/Ei> -asetuksena on <Ei>, ei valita, ellei niitä valita manuaalisesti.
Automaattisesti valittaviin paperilähteisiin on valittava kuhunkin yksi seuraavista paperityypeistä.
Jos <Harkitse paperityyppiä> -asetuksena on <Kyllä>
1-puolinen tulostus: Ohut, Tavallinen, Uusiopaperi
2-puolinen tulostus: Ohut*1, Tavallinen, Uusiopaperi
Jos <Harkitse paperityyppiä> -asetuksena on <Ei>
1-puolinen tulostus: Ohut*1, Tavallinen, Uusiopaperi, Paksu*1, Värillinen*1 (valkoinen)
2-puolinen tulostus: Ohut*1, Tavallinen, Uusiopaperi, Paksu*1, Värillinen*1 (valkoinen)
*1 Vain paperi, jonka molemmille puolille voi tulostaa, on käytettävissä. Lisätietoja on kohdassa Kaksipuoliseen kopiointiin/tulostukseen käytettävissä olevat paperit.
Kun kopiosuhteena on <Autom.>, paperilähdettä ei valita automaattisesti.
Kun yksi seuraavista tiloista on asetettu, paperilähdettä ei valita automaattisesti.
Vihko
N 1:lle, juliste, ID-korttien kopioiminen
Toistuvat kuvat
Tulosta indeksivälilehdelle
Käännä ja lajittele, käännä ryhmä
Vähintään yksi paperilähde on valittava. Et kuitenkaan voi asettaa <Kyllä> pelkästään monitoimitasolle.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Sivun syötön asetukset>  <Paperilähteen autom. valinta Kyllä/Ei>.
3
Valitse toiminto.
<Muu>-kohdassa voit määrittää asetukset paperilähteelle, jota käytetään raporttien tulostamiseen.
Jos valitset <Paras tuottavuus> -valintaruudun, laite vaihtaa automaattisesti paperilähteestä toiseen ennen kuin ensimmäisestä paperilähteestä loppuu paperi.
4
Valitse <Kyllä> kullekin paperilähteelle, jonka haluat mukaan automaattiseen valintaan.
Jos valitsit <Kopio> vaiheessa 3.
Määritä, huomioidaanko paperin väri ja tyyppi.
Jos merkitset <Huomioi väri> -valintaruudun, laite vaihtaa automaattisesti värilliseen kopiointiin/tulostukseen käytettävän ja mustavalkoiseen kopiointiin/tulostukseen käytettävän paperilähteen välillä kohdassa <Värin perustuva paperilähteen autom. valinta> määritettyjen asetusten mukaan.
Jos poista valinnan <Huomioi väri> -valintaruudusta, laite valitsee paperin ottamatta huomioon väriä.
Jos valitset <Harkitse paperityyppiä> -valintaruudun: kun nykyisestä paperilähteestä loppuu paperi, kopiointi pysähtyy, vaikka toisessa paperilähteessä olisi samaa paperikokoa, paitsi jos paperin tyyppi on sama kuin käytetyn paperin. Kun valitset uudelleen  (Aloita), paperinvalintanäyttö avautuu.
Jos poistat merkinnän <Harkitse paperityyppiä> -valintaruudusta: kun nykyisestä paperilähteestä loppuu paperi, suoritetaan automaattinen paperilähteen vaihto ja kopiointi jatkuu, jos toisessa paperilähteessä on samankokoista paperia, riippumatta paperin tyypistä.
Jos valitsit <Tulostin> vaiheessa 3.
Määritä, lisätäänkö useita paperilähteitä ryhmäksi. Jos paperilähteiden ryhmittely on määritetty, paperilähteen valinta suoritetaan automaattisesti ryhmän sisällä, kun tulostat käyttäen jotain kyseiseen ryhmään kuuluvaa paperilähdettä. Kun haluat ryhmitellä paperilähteet, merkitse <Käytä ryhmää> -valintaruutu, valitse <Muuta>, valitse ryhmä, johon haluat määrittää kunkin paperilähteen, ja valitse <OK>.
Kun paperi loppuu tulostuksen aikana ja toisessa automaattisen valinnan lähteessä on vaakasuuntaisena samankokoista paperia (A4R ja LTRR), toiminta vaihtelee toiminnon mukaan seuraavassa kuvatulla tavalla.
<Kopio>, <Tulostin> ja <Tallennetut tiedostot>: Laite lopettaa tulostuksen vaihtamatta lähteeseen, johon on asetettu paperia vaakasuuntaiseksi.
Muut kuin edellä mainitut toiminnot: Laite vaihtaa lähteeseen, johon on asetettu paperia vaakasuuntaiseksi, ja jatkaa tulostusta.
5
Valitse <OK>  <OK>.
9HRC-018