<Sivun syötön asetukset>

Määritä paperin syöttöasetukset, jotka ovat yhteisiä kaikille toiminnoille.
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.
Asteriskilla (*) merkitty kohta
Näkyy vain, jos kyseinen lisälaite on asennettu.

<Paperilähteen autom. valinta Kyllä/Ei>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Sivun syötön asetukset>
Voit määrittää paperilähteen, jota käytetään, kun kopioinnin/tulostuksen <Valitse paperi> -asetuksena on <Autom.>. Tämä asetus toimii myös, kun nykyisestä paperilähteestä loppuu paperi kopioinnin/tulostuksen aikana. Sopivan paperilähteen valitseminen automaattisesti tietylle toiminnolle
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Paperilähteen autom. valinta Kyllä/Ei>
<Kopio>, <Tulostin>, <Tallennetut tiedostot>, <Vast.otto/Faksi>, <Muu>
<Paras tuottavuus>*1: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
B
Settings/Registration Basic Information
<Monitoimitaso>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
B
Settings/Registration Basic Information
Muu: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopio>: <Huomioi väri>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopio>: <Harkitse paperityyppiä>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
B
Settings/Registration Basic Information
<Tulostin>: <Käytä ryhmää>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
B
Settings/Registration Basic Information
*1 Ei ehkä näy joissakin malleissa.

<Värin perustuva paperilähteen autom. valinta>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Sivun syötön asetukset>
Kopioitaessa käytettävä paperikasetti asetetaan automaattisesti kohdan <Valitse väri> asetuksen mukaan. Jos alkuperäistä skannattaessa oli käytössä <Autom. (Väri/Mustav.)>, käytetään skannauksessa valittua väritilaa.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Värin perustuva paperilähteen autom. valinta>
<Monitoimitaso> ja muut: <Väri>, <Mustav.>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
-
Jokin muu asetus kuin <Mustav.> on valittu kohdassa <Väri>.
Tätä asetusta käytetään vain kopioinnissa.
Tämä asetus on käytössä vain, kun asetuksen <Huomioi väri> kohdassa <Paperilähteen autom. valinta Kyllä/Ei> asetuksena on <Kyllä>.
Seuraavissa tapauksissa kohdassa <Väri> valittu paperilähde valitaan automaattisesti riippumatta siitä, mikä väritila on määritetty kopiointiin.
Kun Työerien yhdistely -toiminto on asetettu
Kun Erikokoiset alkuperäiset ja Koontityö määritetään yhdessä

<Keskeytä työ, jos useita arkkeja on syötetty>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Sivun syötön asetukset>
Monen arkin syöttö tarkoittaa useiden arkkien syöttämistä kerrallaan paperinsyöttöosasta. Tällä asetuksella voit asettaa laitteen keskeyttämään työn kun monen arkin syöttö tunnistetaan.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Keskeytä työ, jos useita arkkeja on syötetty>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
B
Settings/Registration Basic Information
Paperin koosta tai laitteen toimintotilasta riippuen paperia saattaa jäädä laitteen sisälle. Jos näin käy, työ ei voi käynnistyä uudelleen automaattisesti.
Kun asetus on <Ei>, koska tunnistettu paperi on luovutettu ulostulotasolle, seuraavat sivut saattavat tulla epäjärjestyksessä ja aiheuttaa virheellisen tulosteen.

<Siirretty aikakatkaisu>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Sivun syötön asetukset>
Jos tämän asetuksen arvona on <Kyllä> ja työ on keskeytetty paperin loppumisen tms. vuoksi, laite tulostaa seuraavan työn automaattisesti, kun määritetty aika on kulunut.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Siirretty aikakatkaisu>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
0–5–999min
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Kun työ on keskeytetty siksi että paperi on loppunut työn aikana, seuraavaa työtä ei käsitellä vaikka määritetty keskeytysaika päättyy.
Lisätietoja keskeytettyjen töiden automaattisesta poistamisesta on kohdassa <Poista keskeytetyt työt automaattisesti>.

<Toiminto, jos paperinsyöttö 2-puoliselle tulos. kestää>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Sivun syötön asetukset>
Voit määrittää, jatketaanko tulostusta ilman toimenpiteitä, jos väriaine leviää 2-puolisessa tulostuksessa paperin läpi.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Toiminto, jos paperinsyöttö 2-puoliselle tulos. kestää>
<Jatka tulostusta (Tuottavuus etusijalla)>, <Keskeytä tulostus (Kuvan laatu etusijalla)>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
A
Settings/Registration Basic Information

<Aut. kytkin välilehtipaperin syöttö> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Sivun syötön asetukset>
Jos lisäysyksikön automaattikytkin on asennossa <Kyllä>, kun lisäysyksikön valittu taso loppuu paperista kopiointi- / tulostustyön aikana, laite valitsee automaattisesti toisen lisäysyksikön tason ja jatkaa kopiointia / tulostusta.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Aut. kytkin välilehtipaperin syöttö>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Jos eri tasoilla on erikokoista tai -tyyppistä paperia, lisäysyksikön automaattista vaihtoa ei voi suorittaa vaikka sen asetus olisi <Kyllä>.
9HRC-0S4