Epätasaisen tummuuden korjaaminen

Jos tummuus on epätasainen tulostuksen aikana, suorita <Korjaa epätasaisuus>. Tummuutta voi korjata useilla eri tavoilla: Korjaus densitometrillä käyttäen erikseen myytävää mittalaitetta, Visuaalinen korjaus ja Skannerikorjaus.
Säätöjä ei ehkä suoriteta tehokkaasti, jos väriainetta ei ole riittävästi.

Korjaus densitometrillä

Mittaa tulostamasi testisivu kaupallisella densitometrillä ja korjaa haaleat alueet lisäämällä mitatut tummuusarvot.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito> <Säädä kuvan laatu> <Korjaa epätasaisuus> <Densitometrikorjaus>.
2
Valitse <Aloita tulostus>.
Testisivu tulostetaan.
3
Mittaa testisivu densitometrillä.
Mittaa tulostetun testisivun merkinnät 1–7 ja kirjaa ylös havaitut tummuusarvot.
4
Valitse <Hienosäätö> ja syötä sitten tummuusarvot.
Lisää vaiheessa 3 mittaamasi ja kirjaamasi tummuusarvot kohdissa 1–7.
Valitse <Hienosäätö> kullekin värille ja syötä tummuus kaikille väreille.
5
Valitse <OK>.
6
Paina <Testituloste> <Aloita tulostus>.
Korjauksen jälkeen tulostetaan testisivu.
7
Jos testisivussa ei ole virheitä, valitse <Tall. ja viimeistele>.
Jos testisivun tummuus on korjauksen jälkeen epätasainen, suorita kohdassa Visuaalinen korjaus kuvattu toimenpide.

Visuaalinen korjaus

Arvioi tulostamasi testisivu visuaalisesti ja suorita korjaus määrittämiesi tummuuden säätöarvojen mukaan. Käytä tätä toimintatapaa, jos sinulla ei ole densitometriä tai jos korjaus ei onnistu.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito> <Säädä kuvan laatu> <Korjaa epätasaisuus> <Visuaalinen korjaus>.
2
Paina <Testituloste> <Aloita tulostus>.
Testisivu tulostetaan.
3
Tarkista testisivu visuaalisesti ja määritä tummuuden säätöarvot.
Tulostettujen merkintöjen alue voi olla -6 – +6 tai -5 – +5 testisivun paperikoon mukaan.
4
Valitse <Hienosäätö> ja syötä sitten tummuusarvot.
Kirjoita tummuusarvot vaiheessa 3 visuaalisesti arvioimiesi tulosten mukaan (-6 – +6 tai -5 – +5).
Jos haluat lisätä tummuutta, lisää plusarvo. Jos haluat vähentää tummuutta, lisää miinusarvo.
Valitse <Hienosäätö> kullekin värille ja syötä tummuus kaikille väreille.
5
Valitse <OK>.
6
Paina <Testituloste> <Aloita tulostus>.
Korjauksen jälkeen tulostetaan testisivu.
7
Jos testisivussa ei ole virheitä, valitse <Tall. ja viimeistele>.

Skannerikorjaus

Voit korjata tummuuden skannaamalla tulostamasi testisivun. Laite määrittää automaattisesti tummuuden korjauksen arvot ja korjaa epätasaisuudet.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säädä kuvan laatu>  <Korjaa epätasaisuus>  <Skannerikorjaus>.
2
Valitse käytettävä paperi ja valitse sitten <OK>.
3
Valitse <Aloita tulostus>.
Testisivu tulostetaan.
4
Aseta testisivu valotuslasille.
Aseta testisivu näytön ohjeiden mukaisesti.
5
Sulje syöttölaite ja valitse <Aloita skann.>.
Testisivu skannataan.
6
Avaa syöttölaite ja poista testisivu.
9HRC-0X1