<Aseta autentikointitapa>

Määritä todennustapojen asetukset, jotka ovat yhteisiä kaikille toiminnoille.
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.

<Tiedot LDAP-palvelimen autentikointiin>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Aseta autentikointitapa>
Voit määrittää todentamistavan LDAP-palvelimelle pääsyä varten.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Tiedot LDAP-palvelimen autentikointiin>
<Laiteasetukset>, <Laitekirjaut. autentik.tieto>, <Tallenna tieto kaikille käytt.>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Laiteasetukset> on valittu
Kohdassa LDAP-palvelimen rekisteröiminen määritettyjä tietoja käytetään.
Kun <Laitekirjaut. autentikointitieto> on valittu
Laitteeseen sisäänkirjauduttaessa käytettäviä todennustietoja käytetään.
Kun <Tallennettu tieto kaikille käyttäjille> on valittu
LDAP-palvelimen todennustiedot tallennetaan kullekin käyttäjälle.
<Laitekirjaut. autentikointitieto> on käytettävissä vain, kun samoja todennustietoja käytetään kirjauduttaessa laitteeseen sekä LDAP-palvelimelle, ja kun käytetään integroitua todennusta tukevaa kirjautumispalvelua. Tietoja siitä, tukeeko käyttämäsi kirjautumispalvelu integroitua todennusta, antaa käyttämäsi jälleenmyyjä tai huoltoedustaja.
Kun <Tallennettu tieto kaikille käyttäjille> valitaan, kukin käyttäjä asettaa LDAP-todennukseen käytettävän käyttäjänimen ja salasanan lähetyksen perustoimintojen näytössä <Tallenna/Muokkaa tietoja jokaiselle käyttäjälle> <LDAP-palvelimen autentikointitieto>.

<SMTP-palvelimen autentikointitiedot>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Aseta autentikointitapa>
Voit määrittää todentamistavan SMTP-palvelimelle pääsyä varten.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<SMTP-palvelimen autentikointitiedot>
<Laiteasetukset>, <Tallenna tieto kaikille käytt.>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Jos valitset <Laiteasetukset>
Käyttää tietoja, jotka on määritetty kohdassa <Autent./salaus> (Sähköpostin/I-faksin asettaminen).
Jos valitset <Tallenna tieto kaikille käytt.>
Tallentaa ja käyttää SMTP-palvelimen todennustietoja kullekin käyttäjälle.
Jos <Tallenna tieto kaikille käytt.> on valittu, kunkin käyttäjän on tehtävä seuraava: valitse <Skannaa ja lähetä> <Tallenna/Muokkaa tietoja jokaiselle käyttäjälle> määritä SMTP-todennukseen käytettävä käyttäjänimi ja salasana kohdassa <SMTP-palvelimen autentikointitieto>.

<Tiedoston läh./selauksen autentikointitiedot>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Aseta autentikointitapa>
Voit määrittää todentamistavan tiedostopalvelimen pääsyä varten.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Tiedoston läh./selauksen autentikointitiedot>
<Vakio>, <Laitekirjaut. autentik.tieto>, <Tallenna tieto kaikille käytt.>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Laitekirjaut. autentikointitieto> -asetusta käytetään vain SMB:lle ja WebDAV:lle.
Kun <Tavallinen> on valittu
Kohdassa Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan määritettyjä tietoja käytetään.
Kun <Laitekirjaut. autentikointitieto> on valittu
Laitteeseen sisäänkirjauduttaessa käytettäviä todennustietoja käytetään.
Kun <Tallennettu tieto kaikille käyttäjille> on valittu
Tiedostopalvelimen todennustiedot tallennetaan kullekin käyttäjälle.
Kun <Tallennettu tieto kaikille käyttäjille> valitaan, kukin käyttäjä asettaa tiedostopalvelimen todennukseen käytettävän käyttäjänimen ja salasanan lähetyksen perustoimintojen näytössä <Tallenna/Muokkaa tietoja jokaiselle käyttäjälle> <Autentikointitieto tiedostojen lähetykseen/selaukseen>.
9HRC-0SC