Virhekoodien ratkaiseminen

Jos tulostusta tai skannausta ei suoriteta normaalisti tai faksin lähetys tai vastaanotto epäonnistuu, työlokin tai yhteyksien hallintaraportin tietonäytössä näkyy numero, jonka alussa on #-merkki (virhekoodi) (Raporttien ja luetteloiden tulostaminen). Suorita virhekoodin edellyttämät toimenpiteet.
Joitakin virhekoodeja ei ehkä näytetä laitteen mukaan.

#001 – #800

#801 – #999

#001

Erikokoisia alkuperäisiä skannattiin ottamatta käyttöön Erikokoiset alkuperäiset -tilaa.
Tarkista alkuperäiset sekä asetukset ja skannaa alkuperäiset uudelleen.
Tapahtui paperitukos.
Kun olet poistanut paperitukoksen, tarkista asiakirjat ja asetukset ja skannaa uudelleen.

#003

Määritetyn ajan (64 minuuttia) ylittävä yhteys aiheuttaa virheen.
Vähennä tarkkuutta ja yritä lähettää uudelleen.
Faksien lähettämisen perustoiminnot
Kun vastaanotat asiakirjan, pyydä toista osapuolta vähentämään skannaustarkkuutta tai jakamaan asiakirja useisiin osiin.

#005

Toinen osapuoli ei vastannut 35 sekunnin kuluessa.
Tarkista, että toinen osapuoli voi muodostaa yhteyden. Yritä sitten lähettää uudelleen.
Toisen osapuolen laitteen malli ei tue G3-mallia.
Tarkista toisen osapuolen laite.

#009

Paperi on loppunut.
Lisää paperia.
Paperin lisääminen
Paperisäiliö/paperikasetti on asetettu väärin.
Työnnä paperisäiliö/paperikasetti kokonaan sisään.
Paperin lisäämisen perustoiminnot

#010

Paperi on loppunut.
Lisää paperia.
Paperin lisääminen

#011

Lähetettävä asiakirja on asetettu väärin.
Aseta alkuperäinen oikein ja yritä lähettää uudelleen alusta lähtien.

#012

Lähetys epäonnistui, sillä toisen osapuolen laitteessa ei ole paperia.
Pyydä toista osapuolta lisäämään paperia.

#018

Uudelleenvalinnan aikana ei saatu vastausta.
Tarkista, että toinen osapuoli voi muodostaa yhteyden. Yritä sitten uudelleen.
Lähetys epäonnistui, sillä toinen osapuoli oli esimerkiksi soittamassa.
Tarkista, että toinen osapuoli voi muodostaa yhteyden. Yritä sitten lähettää uudelleen.
Lähetys epäonnistui, sillä toisen osapuolen laitteen asetukset eivät ole sopivia.
Tarkista toisen osapuolen asetukset ja yritä lähettää uudelleen.

#019

Faksin lähetys etäfaksin asiakaslaitteesta epäonnistui, sillä etäfaksipalvelimen muistitila täyttyi.
Yritä lähettää uudelleen, kun etäfaksipalvelimen toinen lähetys on valmis.
Vapauta tilaa poistamalla etäfaksipalvelimesta tarpeettomia asiakirjoja ja virhetiedostoja.
Asiakirjaa ei voitu lähettää, koska laitteen muisti on täynnä.
Poista tarpeettomat asiakirjat ja virheasiakirjat muistitilan vapauttamiseksi.
Lähetettäessä muistilähetystä kuvaa ei voitu tallentaa muistiin.
Suorita muistilähetys uudelleen.
Lähetä asiakirja suoralähetyksellä.
Skannatussa kuvassa oli ongelma lähetettäessä suoralähetyksellä.
Suorita suoralähetys uudelleen.

#022

Välitys epäonnistui, sillä välitysvastaanottajaksi määritetyn ryhmävastaanottajan sisältö on poistettu tai se sisältää vain postilaatikon.
Määritä toinen vastaanottaja ja yritä lähettää uudelleen.
Lähetys osoitekirjaan tallennetulle vastaanottajalle epäonnistui, sillä vastaanottaja poistettiin osoitekirjasta laitteen odottaessa lähetystä.
Määritä toinen vastaanottaja ja yritä lähettää uudelleen.
Lähetys faksiajurista on kielletty.
Määritä <Salli lähetys faksiajurilla> -asetukseksi <Kyllä> ja yritä lähettää uudelleen. Faksin lähetystoimintojen rajoittaminen

#025

Kun faksia lähetettiin etäfaksin asiakaslaitteesta, valittiin linja, jota ei ole etäfaksipalvelimessa.
Tarkista palvelimen linjamäärä ja yritä lähettää uudelleen, kun asiakaslaitteen etäfaksin lähetysasetukset vastaavat palvelimen linjojen määrää.
<Lähetyslinjojen määrä>

#033

Toisen osapuolen laite ei tue salattua yhteyttä tai aliosoitteita.
Lähetä käyttämättä salattua yhteyttä tai aliosoitteita.

#034

Salatulle yhteydelle määritettyä toisen osapuolen laitteen salattua tallennustilaa ei löydy.
Tarkista toisen osapuolen laitteen salattu tallennustila ja yritä lähettää uudelleen.
Toisen osapuolen laitteen muistitila ei riittänyt.
Pyydä toista osapuolta vapauttamaan muistitilaa.

#035

Toisen osapuolen laite ei tue välitystoimintoa tai aliosoitteita.
Lähetä suoraan toiselle osapuolelle.

#037

Asiakirjojen kopiointi tai vastaanotto epäonnistui, koska muistia oli liian vähän käytettävissä.
Vapauta muistia järjestämällä muistivastaanottolokeron asiakirjoja.
Asiakirjojen tulostaminen muistivastaanottolokerosta
Jos kopioit kerralla asiakirjaa, jossa on yli 100 sivua, jaa asiakirja kahteen tai useampaan osaan ja kopioi sitten.
Yli 1 000 sivua sisältäviä tietoja on vastaanotettu.
Laite poistaa kaikki sivut 999 sivun jälkeen ja tulostaa tai tallentaa 999 sivua. Pyydä toista osapuolta lähettämään 999 sivun jälkeiset sivut uudelleen.
Kun suoritettiin viivästettyä lähetystä tai uudelleenlähetystä, lähetettävän asiakirjan kuvatietoja ei löytynyt muistista.
Skannaa alkuperäinen uudelleen ja yritä lähettää uudelleen.
Valitse suora lähetys uudelleenlähetyksen aikana.
Lähetys useille vastaanottajille epäonnistui, sillä laitteen muistin tila ei riittänyt.
Vapauta tilaa poistamalla tarpeettomia asiakirjoja ja virhetiedostoja.
Jaa asiakirja kahteen tai useampaan osaan ja yritä sitten lähettää uudelleen.
Vähennä tarkkuutta ja yritä lähettää uudelleen.

#040

Faksin lähetys etäfaksin asiakaslaitteesta epäonnistui, sillä etäfaksipalvelimen muistin tila ei riittänyt.
Vapauta tilaa poistamalla etäfaksipalvelimesta tarpeettomia asiakirjoja ja virhetiedostoja.
Jaa asiakirja kahteen tai useampaan osaan ja yritä sitten lähettää uudelleen.
Vähennä tarkkuutta ja yritä lähettää uudelleen.
Asiakirjaa ei voitu lähettää, koska laitteen muisti on täynnä.
Poista tarpeettomat asiakirjat ja virheasiakirjat muistitilan vapauttamiseksi.
Jaa lähetys useisiin eriin sen sijaan että lähetät asiakirjan kerralla kaikille vastaanottajille.
Vähennä tarkkuutta ja lähetä asiakirja uudelleen.

#054

Lähetys peruutettiin, sillä yksikön puhelinnumeroa ja nimeä ei ole tallennettu.
Yritä lähettää uudelleen, kun olet tallentanut yksikön puhelinnumeron ja nimen.
<Tallenna yksikön puhelinnumero>
<Tallenna yksikön nimi>

#080

Toisen osapuolen laitteeseen ei ole määritetty aliosoitetta.
Tarkista toisen osapuolen aliosoite ja yritä lähettää uudelleen.

#081

Toisen osapuolen laitteeseen ei ole määritetty salasanaa.
Tarkista toisen osapuolen salasana ja yritä lähettää uudelleen.

#082

Toisen osapuolen laitteeseen ei ole määritetty kyselylähetystä.
Pyydä toista osapuolta määrittämään kyselylähetys ja suorita kyselyvastaanotto uudelleen.

#083

Tämän laitteen ja toisen osapuolen laitteen aliosoite ja salasana eivät vastanneet toisiaan kyselyvastaanoton aikana.
Tarkista, että laitteen ja toisen osapuolen laitteen aliosoite ja salasana vastaavat toisiaan. Yritä sitten lähettää uudelleen.

#084

Kyselyvastaanottoa ei voi suorittaa, sillä toisen osapuolen laite ei tue salasanan käyttöä.
Suorita kyselyvastaanotto käyttämättä salasanaa.

#099

Toiminto peruutettiin ennen sen valmistumista.
Suorita toimenpide uudelleen.

#102

Aliosoite ja salasana eivät täsmää.
Tarkista toisen osapuolen aliosoite ja salasana ja yritä lähettää uudelleen.
Vastaanottajan laitteessa oli liian vähän muistia.
Pyydä vastaanottajaa lisäämään käytettävissä olevan muistin määrää.

#107

Asiakirjojen lähettäminen epäonnistui, sillä muistia oli liian vähän käytettävissä.
Pienennä tarkkuutta tai jaa asiakirja kahteen tai useampaan osaan ja yritä sitten lähetystä uudelleen.
Lisää vapaata muistia poistamalla tarpeettomat tiedostot.
Vastaanotettujen asiakirjojen tallentaminen laitteeseen (Muistivastaanotto)
Jos ongelma toistuu usein, ota yhteys käyttämääsi jälleenmyyjään tai huoltoedustajaan.

#401

Muistiväline tai tiedostopalvelin on täynnä tai juurihakemistoon (muistivälineen ylätason kansio) tallennettavien tiedostojen lukumäärä on ylitetty.
Poista tarpeettomat tiedostot muistivälineestä tai tiedostopalvelimelta tai luo uusi kansio ja siirrä nykyiset tiedostot siihen, jolloin juurihakemistoon tulee tilaa.

#402

Kuvansiirto epäonnistui siirrettäessä muistivälineeseen, sillä sopimaton merkki (kuten \) sisältyi määritettyyn tiedostonimeen.
Muuta tiedostonimi sopivaksi.

#403

Tiedostoa ei voitu tallentaa sillä samanniminen tiedosto on jo olemassa. Normaalisti suoritetaan automaattinen uudelleennimeäminen lisäämällä numero 1 - 999 tiedostonimeen kun samanniminen tiedosto on jo olemassa, mutta tiedostoa ei voitu tallentaa, sillä tiedostot joihin oli lisätty numerot 1 - 999 olivat jo olemassa.
Vaihda tiedostonimi ja tallenna tiedosto uudelleen.

#404

Kirjoitus epäonnistui sillä muistivälineen kirjoitussuojaus oli käytössä.
Poista muistivälineen kirjoitussuojaus käytöstä.

#406

Kirjoitus epäonnistui jostain seuraavista syistä:
Muistiväline poistettiin, kun tiedostoa oltiin kirjoittamassa siihen.
Toisen verkossa olevan laitteen Lisätila poistettiin, kun tiedostoa oltiin kirjoittamassa siihen.
Tarkista, että muistiväline on asetettu tai että verkossa olevan toisen laitteen Lisätila on käytettävissä, ja lue tiedosto uudelleen.
Kuvansiirto muistivälineeseen epäonnistui, sillä ilmeni määrittämätön häiriö. (Liitetty muistiväline saattaa olla alustettu tiedostojärjestelmällä jota ei tueta.)
Tarkista muistivälineen tila ja varmista, että se on alustettu tiedostojärjestelmällä, jota laite tukee (FAT32/exFAT). Yritä sen jälkeen suorittaa toimenpide uudelleen.
Tiedoston koko ylitti enimmäiskoon.
Vähennä tarkkuutta tai sivujen määrää, ja suorita toimenpide uudelleen.

#407

Määritetyn tiedoston (tai kansion) täydellisen polun pituus ylitti tuetun enimmäispituuden.
Muuta tiedostonimeä siten, että täydellisen polun pituus on enintään 256 merkkiä, tai muuta kohdekansiota.

#409

Tiedostoa ei voitu tallentaa sillä kohteeseen mahdollisesti tallennettavien tiedostojen enimmäismäärä on saavutettu.
Vaihda kohde johon tiedosto tallennetaan.

#410

Tallennusta ei voi suorittaa, sillä liian monta työtä odottaa tallentamista.
Suorita toimenpide uudelleen sen jälkeen kun muut työt ovat valmistuneet.

#411

Toiset toimenpiteet ovat lukinneet tiedoston.
Odota hetki ja suorita toimenpide uudelleen.

#701

Osastotunnusta ei ole tai PIN-koodi on muutettu.
Jos käytät käyttäjän todennusta, määritä käyttäjille osastotunnukset. Jos käytät osastotunnuksen todennusta, kirjoita uusi osastotunnus ja PIN-koodi uudelleen.
Vastaanottoasetukseksi kohdassa <Salli tulostustyöt Tuntem. tunnuksella> tai <Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs> on asetettu <Ei>.
Määritä <Salli tulostustyöt Tuntem. tunnuksella>- ja <Salli etäskannaustyöt Tuntem. tunnuksella> -asetukseksi <Osastotunnusten hallinta> -kohdassa <Kyllä>.
Osastokoodien hallinnan asettaminen
Lähetys epäonnistui, sillä etäfaksin asiakaslaitteen todennus etäfaksipalvelimessa epäonnistui.
Jos osastotunnusten hallinta on määritetty etäfaksipalvelimessa, kirjaudu etäfaksin asiakaslaitteeseen etäfaksipalvelimessa määritetyllä osastotunnuksella ja PIN-koodilla.

#702

Lähetys epäonnistui, sillä muisti on täynnä.
Odota hetki. Yritä lähettää uudelleen, kun muut lähetykset ovat valmiit.

#703

Kuvan muunnon aikana tapahtui virhe.
Vähennä tarkkuutta ja lähetä asiakirja uudelleen.
Kirjoitus epäonnistui, sillä muistin kuva-alue on täynnä.
Yritä lähettää uudelleen, kun muut lähetykset ovat valmiit.
Poista postilaatikon ja faksin/l-faksin Saapuneet-kansion tarpeettomat tiedostot. Jos ongelma ei ratkea, käynnistä laite uudelleen.
Laitteen käynnistäminen

#704

Vastaanottajan tietojen haussa osoitekirjasta tapahtui tuntematon virhe.
Tarkista vastaanottajan asetukset. Jos ongelma ei ratkea, käynnistä laite uudelleen.
Laitteen käynnistäminen

#705

Lähetys peruutettiin, sillä kuvatietojen koko ylitti Asetukset/Tallennus-kohdassa määritetyn enimmäisarvon.
Muuta lähetettävien tietojen enimmäiskoko. Vähennä kerralla lähetettävien kuvien määrää valitsemalla pienempi tarkkuus, kun käytät l-faksitoimintoa. Näin voit varmistaa, ettei lähetyksen enimmäistietokokoa ylitetä. Jaa tiedot toisen osapuolen ehtojen mukaan.
<Lähetettävän datan enimmäiskoko>

#706

Osoitekirjaa tuotiin/vietiin Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa tai jokin muu lähetyskomponentti oli käytössä.
Yritä lähettää uudelleen, kun toiminto on valmis.

#711

Muisti on täynnä. Lähetys voi onnistua, jos poistat tarpeettomia tiedostoja postilaatikoista.
Yritä lähettää uudelleen, kun olet poistanut tarpeettomat tiedostot postilaatikoista.

#712

Muisti on täynnä. Yritä suorittaa uudelleen, kun olet poistanut tarpeettomat tiedostot postilaatikoista.
Yritä lähettää uudelleen, kun olet poistanut tarpeettomat tiedostot postilaatikoista.

#713

Postilaatikon tai faksin/l-faksin Saapuneet-kansion asiakirja poistettiin ennen URL-osoitteen lähetystä.
Yritä lähettää uudelleen, kun olet tallentanut tarvittavan asiakirjan postilaatikkoon tai faksin/l-faksin Saapuneet-kansioon.

#715

Käytettävää varmennetta ei löytynyt, kun lähetettiin sähköpostia, johon on liitetty digitaalinen allekirjoitus.
Jos käytät laitteen allekirjoitusta, määritä laitteen sähköpostiosoite (Sähköpostin/I-faksin asettaminen) ja luo sitten varmenne laitteen allekirjoituksille (Laiteallekirjoituksen varmenteen muodostaminen). Jos laitteen allekirjoituksen varmenne on jo luotu, luo se uudelleen. Jos käytät käyttäjän allekirjoitusta, tallenna käyttäjän allekirjoituksen varmenne uudelleen (Käyttäjäallekirjoituksen varmenteen tallentaminen).
Tarkista, onko käytettävä varmenne vanhentunut tai peruttu. Tarkista myös, onko varmenteen ketju virheellinen.

#716

Vastaanottajan yleisen avaimen varmennetta ei löytynyt.
Tallenna vastaanottajan yleisen avaimen varmenne laitteeseen.
S/MIME-varmenteen rekisteröinti
Tarkista, onko käytettävä varmenne vanhentunut tai peruttu. Tarkista myös, onko varmenteen ketju virheellinen.

#749

Toimenpidettä ei voitu suorittaa, sillä näytössä on huoltokutsuviesti.
Katkaise päävirta ja kytke se uudelleen. Jos toimenpidettä ei vieläkään voi suorittaa oikein, katkaise päävirta, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys käyttämääsi jälleenmyyjään tai huoltoedustajaan.
Laitteen virran katkaiseminen
Laitteen käynnistäminen

#751

Palvelin ei ole käynnissä tai verkkoyhteys on katkaistu (yhteyttä vastaanottajaan ei voitu muodostaa tai yhteys katkesi ennen kuin työ oli suoritettu).
Tarkista toimiiko palvelin normaalisti.
Tarkista verkon tila.
Jos vastaanottaja käyttää IIS 6.0 -palvelua ja Windows Server 2003 -versiota ja WebDAV-palvelimen todennusmenetelmänä käytetään Digest-todennusta, määritä <Käytä WebDAV-lähetyksessä osaläh. -kood.> -asetukseksi <Kyllä>, jos haluat lähettää WebDAV-palvelimella välityspalvelimen kautta TLS-yhteyttä käyttämällä.
<Käytä WebDAV-lähetyksessä osaläh. -kood.>
IP-osoitetta ei ole määritetty.
Tarkista <TCP/IP-asetukset> <Yleisasetukset>-kohdassa.
<TCP/IP-asetukset>
Lähetys SMB-palvelimeen epäonnistui (mukaan lukien SMB:ssä näkyvän toisen laitteen Lisätila), sillä tiedostopalvelinta selataan Windowsilla (SMB).
Jos viivästetyssä lähetyksessä tapahtuu virhe, sulje <Selaa>-näyttö ja skannaa ja lähetä asiakirja uudelleen.
Jos vastaanotetun faksi- tai l-faksitiedoston välityksessä SMB-palvelimeen tapahtuu virhe, skannaa vastaanotetun tiedoston tulostettu kopio ja lähetä se välitysvastaanottajalle.
Alkuperäisten skannauksen perustoiminnot
Voit välttää virheet käyttämällä FTP:tä palvelinlähetysten protokollana.

#752

Palvelin ei ole käynnissä tai verkkoyhteys on katkennut.
Tarkista, toimiiko SMTP-palvelin normaalisti.
Tarkista verkon tila.
Sähköpostin tai l-faksin SMTP-palvelinnimen asetus on virheellinen tai sähköpostiosoitetta tai toimialueen nimeä ei ole määritetty.
Tarkista SMTP-palvelimen nimen, sähköpostiosoitteen ja toimialueen nimen asetukset kohdassa <Liikennöintiasetukset>.
Sähköpostin/I-faksin asettaminen

#753

TCP-/IP-virhe (kuten pistoke- tai valintavirhe) tapahtui, kun sähköpostia lähetettiin tai kun fakseja lähetettiin etäfaksin asiakaslaitteesta.
Tarkista verkkojohdon ja liittimen tila. Jos ongelma ei ratkea, käynnistä laite uudelleen.
Laitteen käynnistäminen

#754

Asiakaslaite ei toimi tai verkko ei toimi kun lähetetään laitetietoja.
Tarkista asiakaslaite ja verkko.
Vastaanottajan asetus on väärä.
Tarkista vastaanottajan asetukset.

#755

Faksia ei voitu lähettää etäfaksin asiakaslaitteesta, sillä TCP/IP ei toimi oikein.
Tarkista <TCP/IP-asetukset> <Yleisasetukset>-kohdassa.
<TCP/IP-asetukset>
IP-osoitetta ei ole määritetty.
Tarkista <TCP/IP-asetukset> <Yleisasetukset>-kohdassa.
<TCP/IP-asetukset>
Jos valitset <Kiinteä LAN + langaton LAN> -kohdassa <Valitse kiinteä/langaton LAN>, tarkista myös <Alalinjan asetukset> kohdassa <Yleisasetukset>.
<Alalinjan asetukset>
Kun laitteeseen kytkettiin virta, DHCP tai Auto IP ei määrittänyt laitteen IP-osoitetta.
Tarkista <TCP/IP-asetukset> <Yleisasetukset>-kohdassa.
<TCP/IP-asetukset>
Jos valitset <Kiinteä LAN + langaton LAN> -kohdassa <Valitse kiinteä/langaton LAN>, tarkista myös <Alalinjan asetukset> kohdassa <Yleisasetukset>.
<Alalinjan asetukset>

#759

Tapahtui virhe lähetettäessä postilaatikon URL-osoitetta, johon tiedosto on tallennettu.
Ota yhteys pääkäyttäjään.

#761

Digitaalisen allekirjoituksen sisältävän PDF- tai XPS-tiedoston lähetys epäonnistui, sillä laitteeseen määritetty varmenne tai avainpari on vioittunut tai se ei ole käytettävissä.
Jos lähetät käyttäjän allekirjoituksen sisältävän PDF- tai XPS-tiedoston, varmista, että varmenne ei ole vioittunut. Jos käyttäjän varmenne on vioittunut, asenna se uudelleen.
Digitaalisen allekirjoituksen lisääminen lähetettyihin tiedostoihin
Käyttäjäallekirjoituksen varmenteen tallentaminen
Jos lähetät laitteen allekirjoituksen sisältävän PDF- tai XPS-tiedoston, varmista, että varmenne ei ole vioittunut. Jos se on korruptoitunut, asenna se uudelleen.
Laiteallekirjoituksen varmenteen muodostaminen

#762

Lähetys epäonnistui toimialueeseen, jota ei ole tallennettu sallituksi toimialueeksi, sillä <Rajoita lähetyksen vast.ottajien toimialueita.> -asetuksena on <Kyllä>.
Määritä <Rajoita lähetyksen vast.ottajien toimialueita.> -asetukseksi <Ei> tai tallenna toimialue sallituksi toimialueeksi ja yritä sitten lähettää uudelleen.
Lähetysvastaanottajien toimialueen rajoittaminen

#766

Varmenne, jota käytettiin lähetettäessä digitaalisesti allekirjoitettua PDF-/XPS-tiedostoa, on vanhentunut.
Päivitä varmenne tai käytä varmennetta, joka ei ole vanhentunut.
Jos varmenne ei ole vanhentunut, määritä laitteen aika oikein.
Päiväyksen/ajan asettaminen

#769

Lähetystoiminnon sallittujen yritysten määrä on ylittänyt enimmäisrajan.
Jos haluat jatkaa toiminnon käyttöä, osta virallinen lisävaruste.

#770

WebDAV-lähetys epäonnistui, sillä TLS-yhteyttä ei tuettu WebDAV-palvelimessa tai välityspalvelimessa.
Tarkista WebDAV-palvelimen asetukset.
Tarkista välityspalvelin, jos lähetät välityspalvelimen kautta.
Lähetys epäonnistui, sillä TLS-palvelimen varmenteen vahvistuksessa tapahtui vahvistusvirhe WebDAV-palvelimella lähetettäessä, sillä <Vahvista WebDAV-lähetyksen TLS-varmenne> -asetuksena on <Kyllä>.
Tarkista, onko CA-varmenne, jolla TLS-palvelinvarmenne kirjataan WebDAV-palvelimeen, tallennettu laitteeseen.
Tarkista, että WebDAV-palvelimen TLS-palvelinvarmenne on oikea.
Tarkista, että TLS-palvelinvarmenne on itse allekirjoitettu varmenne.
Toiminto epäonnistui, sillä TLS-palvelimen varmenteen vahvistuksessa tapahtui vahvistusvirhe toista palvelinta käytettäessä, sillä <Vahvista verkkoyhteyden TLS-varmenne> -asetuksena on <Kyllä>.
Tarkasta, että laitteeseen on tallennettu CA-varmenne, jolla toisten, WebDAV-palvelimina näkyvien laitteiden Lisätilan TLS-palvelinvarmenne on allekirjoitettu.
Tarkasta, että toisten, WebDAV-palvelimina näkyvien laitteiden Lisätilan TLS-palvelinvarmenne on oikea.
Tarkista, että TLS-palvelinvarmenne on itse allekirjoitettu varmenne.

#771

Etäfaksipalvelimen osoiteasetus on virheellinen.
Tarkista <Etäfaksilähetyksen asetukset>.
<Etäfaksin palvelimen osoite>
Etäfaksipalvelin ei ole käynnissä.
Tarkista, toimiiko etäfaksipalvelin normaalisti.
Verkkoyhteys on katkaistu.
Tarkista verkon tila.
Yhteyttä etäfaksipalvelimeen ei voitu muodostaa, sillä yhteyttä DNS-palvelimeen ei voitu muodostaa.
Tarkista DNS-palvelimen nimiasetus.
DNS-asetusten tekeminen
Tarkista, toimiiko DNS-palvelin normaalisti.

#772

Verkkoyhteys on katkaistu.
Tarkista verkon tila.

#773

Valittuna on PDF-toiminto, jota ei voi määrittää, kun <Optimoi PDF Web:lle> -asetuksena on <Kyllä>.
Määritä jokin seuraavista: Laiteallekirjoitus, Käyttäjäallekirjoitus tai Reader Extensions.
Valitse <Optimoi PDF Web:lle> -asetukseksi <Ei>.
<Optimoi PDF Web:lle>
PDF-toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä, kun <Format PDF to PDF/A> -asetuksena on <Kyllä>, on valittu.
Peruuta Salaus ja Näkyvät allekirjoitukset -asetukset. Voit myös asettaa <Format PDF to PDF/A> -asetukseksi <Ei>.
<PDF-muoto PDF/A-muodoksi>

#801

Aikakatkaisuvirhe tapahtui postipalvelimen vian vuoksi, kun yhteys on muodostettu SMTP-palvelimeen sähköpostien lähettämistä tai l-faksien lähettämistä tai vastaanottamista varten.
Tarkista, toimiiko SMTP-palvelin normaalisti.
Tarkista verkon tila.
SMTP-palvelin palautti virheen muodostettaessa yhteyttä SMTP-protokollaan. Osoiteasetus on virheellinen. Lähetyksessä tiedostopalvelimeen tapahtui virhe palvelinvian vuoksi.
Tarkista, toimiiko SMTP normaalisti, verkon tila, vastaanottajan asetukset sekä tiedostopalvelimen tila ja asetukset.
Sähköpostin lähettämiseen tarvittavaa käyttäjänimeä ja salasanaa ei ole asetettu.
Tarkista <SMTP-autentikointi (SMTP-autent.)> <Autent./salaus>-kohdassa.
SMTP-todentamisen asettaminen ja SMTP-palvelimen yhteyksien salaus
Lähetit kohteeseen, jossa ei ole kirjoitusoikeuksia.
Tarkista vastaanottajan asetukset.
Samanniminen tiedosto löytyi lähetettäessä tiedostopalvelimeen, joka ei salli tiedostojen korvaamista.
Muuta tiedostopalvelimen asetuksia, jotta tiedostot voidaan korvata. Voit myös ottaa yhteyden palvelimen pääkäyttäjään.
Muuta tiedostonimi.
Tiedostopalvelimen lähetykseen määritetty kansion nimi tai salasana on virheellinen.
Tarkista kansion nimi tai salasana.

#802

Kohdassa <Liikennöintiasetukset> määritetty SMTP-palvelimen nimi on väärä.
Tarkista kohdassa <Liikennöintiasetukset> määritetty SMTP-palvelimen nimi.
Sähköpostin/I-faksin asettaminen
Kohdassa <DNS-asetukset> määritetty DNS-palvelimen osoite on väärä.
Tarkista DNS-asetuksissa määritetty DNS-palvelimen osoite.
DNS-asetusten tekeminen
Yhteyden muodostaminen DNS-palvelimeen on epäonnistunut.
Tarkista että DNS-palvelin toimii normaalisti.
Vastaanottajaksi määritetyn FTP-palvelimen asetukset ovat virheelliset.
Tarkista vastaanottajaksi määritetty FTP-palvelin.
Yhteys FTP-palvelimeen epäonnistui.
Tarkista että FTP-palvelin toimii normaalisti.

#803

Yhteys katkesi vastaanottavassa laitteessa ennen kuin kaikkia sivua oli lähetetty.
Syötä ryhmävastaanottaja ja yritä lähetystä uudelleen.

#804

Lähetettäessä tiedostopalvelimeen mikään kansio ei vastannut määritettyä polkua.
Tarkista vastaanottaja.
Sinulla ei ole kansion tai tiedoston käyttöoikeuksia. Toinen toiminto on myös voinut poistaa kansion tai tiedoston.
Salli kansion käyttö palvelimessa. Voit myös ottaa yhteyden palvelimen pääkäyttäjään.

#805

Lähetys SMB-palvelimeen epäonnistui, sillä palvelimessa ei ole tarpeeksi vapaata tilaa.
Vapauta tilaa poistamalla palvelimesta tarpeettomia asiakirjoja ja virhetiedostoja. Voit myös ottaa yhteyden palvelimen pääkäyttäjään.

#806

Tiedostopalvelimen lähetykseen määritetty käyttäjänimi tai salasana on virheellinen.
Tarkista käyttäjänimi tai salasana.
Sähköpostin tai l-faksin lähetyksessä määritetty vastaanottaja on virheellinen.
Tarkista sähköpostin tai I-faksin vastaanottaja.

#807

Sinulla ei ole pääsyoikeutta kyseiseen hakemistoon.
Määritä palvelinhakemiston käyttöoikeudet tai lähetä hakemistoon, jonka käyttöoikeudet sinulla on. Voit myös ottaa yhteyden pääkäyttäjään.

#809

Lähetettäessä SMB-palvelimeen samanniminen tiedosto löytyi ja tiedostojen korvaaminen ei ole sallittua.
Muuta tiedostonimi ja yritä lähettää uudelleen.
Muuta SMB-palvelimen asetuksia, jotta tiedostot voidaan korvata. Voit myös ottaa yhteyden palvelimen pääkäyttäjään.
Lähetettäessä SMB-palvelimelle palvelin oli hidas vastaamaan, minkä vuoksi laite suoritti aikakatkaisun ennen kuin tietojen lähettäminen tai välittäminen voitiin tehdä loppuun.
Aseta pitempi aikakatkaisuaika SMB-asiakkaan asetuksessa <Aikakatkaisu>.
SMB-asiakkaan asetus

#810

L-faksin vastaanotossa tapahtui POP-palvelimen yhteysvirhe.
Tarkista POP-palvelimen asetukset kohdassa <Liikennöintiasetukset>.
Sähköpostin/I-faksin asettaminen
Tarkista, toimiiko POP-palvelin oikein. Tarkista verkon tila.
POP-palvelin palautti virheen muodostettaessa yhteyttä POP-palvelimeen. Vaihtoehtoisesti palvelimessa on voinut tapahtua aikakatkaisuvirhe.
Tarkista POP-palvelimen asetukset kohdassa <Liikennöintiasetukset>.
Sähköpostin/I-faksin asettaminen
Tarkista, toimiiko POP-palvelin oikein. Tarkista verkon tila.

#813

L-faksin vastaanotossa tapahtui POP-palvelimen todennusvirhe (käyttäjätili- tai salasanavirhe).
Tarkista POP-palvelimen asetukset kohdassa <Liikennöintiasetukset>.
Sähköpostin/I-faksin asettaminen

#815

Et voi kirjautua tiedostopalvelimeen sillä laite tulostaa asiakirjaa, joka on lähetetty kyseiselle palvelimelle. Samanaikaiset yhteydet eivät ole mahdollisia.
Odota hetki ennen kuin yrität lähettää datan uudelleen. Vaihtoehtona voit pysäyttää PServerin.

#816

Tulostusta ei voitu suorittaa, sillä Osastokoodien hallinnassa asetettu tulosteiden enimmäismäärä on ylitetty.
Ota yhteys Järjestelmänvalvojaan.

#818

Vastaanotetut tiedot ovat tiedostomuodossa, jota ei voi tulostaa.
Pyydä toista osapuolta muuttamaan tiedostomuoto ja lähettämään uudelleen.

#819

Vastaanotettiin tietoja, joita ei voi käsitellä. MIME-tiedot ovat virheellisiä.
Pyydä toista osapuolta tarkistamaan asetukset ja lähettämään uudelleen.

#820

Vastaanotettiin tietoja, joita ei voi käsitellä. BASE64 tai uuencode on virheellinen.
Pyydä toista osapuolta tarkistamaan asetukset ja lähettämään uudelleen.

#821

Vastaanotettiin tietoja, joita ei voi käsitellä. TIFF-analyysivirhe tapahtui.
Pyydä toista osapuolta tarkistamaan asetukset ja lähettämään uudelleen.

#822

Vastaanotettiin tietoja, joita ei voi käsitellä. Kuvaa ei voi purkaa.
Pyydä toista osapuolta tarkistamaan asetukset ja lähettämään uudelleen.

#825

Suoritettavan tai varatun työn osastotunnus ja PIN poistettiin tai PIN muutettiin.
Suorita työ uudelleen uudella osastotunnuksella ja PIN-koodilla.
Laitetietoja ei voitu toimittaa sillä vastaanottavalle asiakaslaitteelle on tallennettu Järjestelmänvalvoja, mutta ei isäntälaitteelle. Vaihtoehtoisesti laitetietoja ei voitu toimittaa, sillä Järjestelmänvalvojan tunnus ja Järjestelmävalvojan PIN, jotka on tallennettu asiakaslaitteeseen, eroavat isäntälaitteeseen tallennetusta Järjestelmänvalvojan tunnuksesta ja Järjestelmävalvojan PIN-koodista.
Tallenna sama Järjestelmänvalvojan tunnus ja Järjestelmänvalvojan PIN sekä isäntälaitteeseen että vastaanottavaan asiakaslaitteeseen ja toimita laitetiedot uudelleen.

#827

Vastaanotettiin tietoja, joita ei voi käsitellä. Tukemattomia MIME-tietoja sisältyi.
Pyydä toista osapuolta tarkistamaan asetukset ja lähettämään uudelleen.

#828

HTML-tietoja vastaanotettiin.
Pyydä toista osapuolta muuttamaan muuhun kuin HTML-muotoon ja lähettämään uudelleen.

#829

Yli 1 000 sivua sisältäviä tietoja on vastaanotettu.
Laite poistaa kaikki sivut 999 sivun jälkeen ja tulostaa tai tallentaa 999 sivua. Pyydä toista osapuolta lähettämään 999 sivun jälkeiset sivut uudelleen.

#830

DSN-virheilmoitus vastaanotettiin, sillä l-faksiosoite tai vastaanottajan ehdot ovat virheelliset.
Tarkista määritetty l-faksiosoite ja vastaanottajan ehdot.
DSN-virheilmoitus vastaanotettiin, sillä lähetetyn tiedoston koko ylitti postipalvelimen salliman enimmäiskoon.
Muuta <Lähetettävän datan enimmäiskoko> -asetus, jotta lähetettävän tiedoston koko ei ylitä postipalvelimen sallimaa enimmäiskokoa.
<Lähetettävän datan enimmäiskoko>
Tarkista postipalvelimen, DNS-palvelimen ja lähiverkon tila.

#831

I-faksiasiakirjaa ei voitu vastaanottaa käyttäen SMTP:tä johtuen Vastaanottosuodatuksen asetuksesta kohdassa Palomuurin asetukset.
Aseta uudelleen vastaanottosuodatuksen asetukset palomuurin asetuksissa.
IP-osoitteiden määrittäminen Palomuuriasetuksiin

#832

DSN-viestiä ei voitu lähettää, sillä sähköposti- ja verkkoasetuksia ei ole määritetty <Liikennöintiasetukset>-kohdassa.
Tarkista <Liikennöintiasetukset>, <DNS-asetukset> ja <IP-osoitteiden asetukset>.
Sähköpostin/I-faksin asettaminen
DNS-asetusten tekeminen
IP-osoitteen asettaminen
DSN-viestiä ei voitu lähettää postipalvelimen tai DNS-palvelimen vian vuoksi.
Tarkista postipalvelimen ja DNS-palvelimen tila.

#833

MDN (Message Disposition Notification) -viestiä ei voitu lähettää, sillä TCP-/IP-asetuksia ei ole määritetty.
Tarkista <Liikennöintiasetukset>, <DNS-asetukset> ja <IP-osoitteiden asetukset>.
Sähköpostin/I-faksin asettaminen
DNS-asetusten tekeminen
IP-osoitteen asettaminen
MDN (Message Disposition Notification) -viestiä ei voitu lähettää postipalvelimen tai DNS-palvelimen vian vuoksi.
Tarkista postipalvelimen ja DNS-palvelimen tila.

#834

MDN-virheilmoitus vastaanotettiin, sillä l-faksiosoite tai vastaanottajan ehdot ovat virheelliset.
Tarkista määritetty l-faksiosoite ja vastaanottajan ehdot.
MDN-virheilmoitus vastaanotettiin postipalvelimen tai verkon vian vuoksi.
Tarkista verkon ja postipalvelimen tila.
MDN-virheilmoitus vastaanotettiin toisen osapuolen virheen, kuten muistin täyttymisen, vuoksi.
Tarkista toisen osapuolen ehdot ja tila.

#835

L-faksin tekstirivien suurin vastaanottomäärä ylitettiin.
Pyydä toista osapuolta vähentämään viestin tekstirivien määrää ja lähettämään uudelleen.

#837

Yhteyspyyntö vastaanotettiin IP-osoitteesta, jonka yhteys on estetty Vastaanottosuotimen asetuksissa Palomuurin asetuksissa.
Tarkista vastaanottosuodattimen asetukset Palomuurin asetuksissa. Tämä saattaa myös merkitä hakkerointiyritystä luvattomalta taholta.
IP-osoitteiden määrittäminen Palomuuriasetuksiin

#838

Lähetystoiminnon käytössä tarvittava käyttöoikeus on vanhentunut.
Osta lähetystoiminnon käyttöoikeus.

#839

<Liikennöintiasetukset>-kohdassa määritetty käyttäjänimi tai salasana on virheellinen.
Tarkista SMTP-todennuksen (SMTP-todennus) käyttäjänimen ja salasanan asetukset kohdassa <Liikennöintiasetukset>.
Sähköpostin/I-faksin asettaminen

#841

Postipalvelimelle jaettua salausalgoritmia ei ole sähköpostien ja l-faksien lähettämiseen.
Määritä <Salli TLS (POP)>- tai <Salli TLS (SMTP-lähetys)> -asetukseksi <Liikennöintiasetukset>-kohdassa <Ei>.
Sähköpostin/I-faksin asettaminen
Lisää yleinen salausalgoritmi postipalvelimen asetuksiin.

#842

Postipalvelin pyysi asiakasvarmennetodennusta sähköpostien ja faksien lähetykseen.
Määritä <Salli TLS (POP)>- tai <Salli TLS (SMTP-lähetys)> -asetukseksi <Liikennöintiasetukset>-kohdassa <Ei>.
Sähköpostin/I-faksin asettaminen
Muuta postipalvelimen asetuksia siten, että asiakasvarmennetta ei vaadita.
Lähetys epäonnistui, sillä TLS-palvelimen varmenteen vahvistuksessa tapahtui vahvistusvirhe SMTP-palvelimella lähetettäessä, sillä <Vahvista SMTP-lähetyksen TLS-varmenne> -asetuksena on <Kyllä>.
Tarkista Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksella, onko CA-varmenne, jolla TLS-palvelinvarmenne kirjataan SMTP-palvelimeen, tallennettu laitteeseen.
Tarkista, että SMTP-palvelimen TLS-palvelinvarmenne on oikea.
Tarkista, että TLS-palvelinvarmenne on itse allekirjoitettu varmenne.

#843

Laitteeseen määritetyn ja KDC (Key Distribution Center) -palvelimelle määritetyn kellonajan ero on suuri.
Aseta nykyinen päivämäärä ja aika kohdassa <Date/Time Settings>.
Päiväyksen/ajan asettaminen
Säädä aika-asetus KDC (Key Distribution Center) -palvelimen mukaiseksi.

#844

POP-palvelimen salattu TLS-yhteys epäonnistui, kun lähetettiin POP ennen SMTP:tä -toiminnolla.
Tarkista POP-palvelimen salattu TLS-yhteysasetus.
Määritä <Salli TLS (POP)> -asetukseksi <Ei> <Liikennöintiasetukset>-kohdassa. Jos ongelma ei ratkea, määritä <POP-autentikointi ennen lähetystä> -asetukseksi <Ei> kohdassa <Liikennöintiasetukset> ja valitse muu asetus kuin "POP ennen SMTP:tä".
Sähköpostin/I-faksin asettaminen
Lähetys epäonnistui, sillä TLS-palvelimen varmenteen vahvistuksessa tapahtui vahvistusvirhe POP-palvelimen yhteyden muodostamisessa, sillä <Vahvista POP-vastaanoton TLS-varmenne> -asetuksena on <Kyllä>.
Tarkista Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksella, onko CA-varmenne, jolla TLS-palvelinvarmenne kirjataan POP-palvelimeen, tallennettu laitteeseen.
Tarkista, että POP-palvelimen TLS-palvelinvarmenne on oikea.
Tarkista, että TLS-palvelinvarmenne on itse allekirjoitettu varmenne.

#845

POP-todennus (POP-todennus) epäonnistui, kun lähetettiin POP ennen SMTP:tä -toiminnolla.
Tarkista asetukset <POP-palvelin>, <POP-kirjautumisnimi> ja <POP-salasana> kohdassa <Liikennöintiasetukset>.
Sähköpostin/I-faksin asettaminen
Tarkista POP-palvelimen POP-todennusasetukset.
Valitse <Vakio> tai <APOP> <POP-autentikointimenetelmä>-kohdan <Liikennöintiasetukset>-kohdassa. Jos ongelma ei ratkea, määritä <POP-autentikointi ennen lähetystä> -asetukseksi <Ei> kohdassa <Liikennöintiasetukset> ja valitse yhteysasetukseksi muu kuin "POP ennen SMTP:tä".
Sähköpostin/I-faksin asettaminen

#846

POP-todennus (APOP) epäonnistui, kun lähetettiin POP ennen SMTP:tä -toiminnolla.
Tarkista asetukset <POP-palvelin>, <POP-kirjautumisnimi> ja <POP-salasana> kohdassa <Liikennöintiasetukset>.
Sähköpostin/I-faksin asettaminen
Tarkista POP-palvelimen APOP-asetukset.
Valitse <Vakio> tai <POP AUT.> <POP-autentikointimenetelmä>-kohdan <Liikennöintiasetukset>-kohdassa. Jos ongelma ei ratkea, määritä <POP-autentikointi ennen lähetystä> -asetukseksi <Ei> kohdassa <Liikennöintiasetukset> ja valitse yhteysasetukseksi muu kuin "POP ennen SMTP:tä".
Sähköpostin/I-faksin asettaminen

#847

Vastaanotetun asiakirjan tallentaminen salaiseen faksilokeroon epäonnistui, sillä postilaatikon tai faksin/I-faksin Saapuneet-kansion muisti on täynnä.
Poista tarpeettomat tiedostot salaisesta faksilokerosta tai muistivastaanottolokerosta.
Asiakirjojen tulostaminen muistivastaanottolokerosta
Vastaanotettujen asiakirjojen pitäminen yksityisinä

#848

Jaetun ja lähetetyn sähköpostin yhdistämisessä tapahtui virhe.
Jaetut tiedot on voitu poistaa. Jos poistat jaetut tiedot, niitä ei voi yhdistää kokonaiseksi asiakirjaksi, vaikka puuttuvat tiedot vastaanotettaisiin myöhemmin. Pyydä lähettäjää lähettämään tiedot uudelleen.

#849

Laitetietoja ei voitu toimittaa, sillä vastaanottava asiakaslaite käsittelee työtä.
Toimita laitetiedot uudelleen sen jälkeen kun vastaanottava asiakaslaite on lopettanut työn.

#850

Laitetietoja ei voitu toimittaa sillä vastaanottava asiakaslaite käyttää näyttöä joka liittyy laitetietoihin.
Tarkista laitetiedot joita ei voitu toimittaa, ja lähetä laitetiedot uudelleen.
Laitetietojen jakelun tulosten tarkistaminen

#851

Tulostustyötä ei voitu tallentaa postilaatikkoon, koska muisti on täynnä.
Tarkista käytettävissä olevan muistin määrä, ja suorita työ uudelleen.

#852

Virta katkaistiin, kun työtä oltiin suorittamassa.
Varmista, että virtakaapeli ja pistoke on yhdistetty kunnolla, ja suorita työ uudelleen.

#853

Muisti on täynnä.
Vähennä sivumäärää tai odota, että käsittelyä odottavien töiden määrä vähenee, ja suorita työ uudelleen.

#854

Laitetiedot toimitettiin eri malliryhmän laitteesta, kun vastaanottavan asiakaslaitteen <Vast.ottavan laitteen tietojen raj.> -asetuksena on <On>.
Määritä <Vast.ottavan laitteen tietojen raj.> -asetukseksi <Off> ja lähetä laitetiedot uudelleen.
Laitetietojen jakelu

#855

Laitetietoja ei voitu toimittaa, sillä ne sisälsivät kieltä jota asiakaslaite ei voi käsitellä.
Ota yhteyttä käyttämääsi jälleenmyyjään tai huoltoedustajaan.

#856

Suoritettu toiminto peruutettiin, sillä tallennusalueen tietojen tilapäisen tallennuksen alue on täynnä.
Ota yhteys pääkäyttäjään.

#857

Tulostus peruutettiin, koska työ peruutettiin vastaanoton aikana tai se aikakatkaistiin.
Jos tapahtui aikakatkaisu, tarkista verkon tila.

#858

Tiedot ovat virheelliset.
Tarkista, että laite tukee tulostusprotokollaa, ja tarkista tulostusasetukset.

#859

Kuvadatassa ilmeni pakkausvirhe.
Tarkista alkuperäinen ja asetukset ja yritä sitten skannausta uudelleen.

#860

Palautuminen paperitukoksen jälkeen epäonnistui tai käytettiin sivunkuvauskieltä, joka ei ole yhteensopiva, tai asetuksia, joita ei voi yhdistää.
Tarkista paperi tai työn asetukset.

#861

Häiriö ilmaantui käsiteltäessä tulostusdataa tai kuvadataa.
Tarkista kuvan koko ja paperin koko sekä värinmäärityksen asetukset.

#862

Käytetään asetuksia, joita ei tueta, joita ei voi yhdistää tai jotka ylittävät laitteen rajat jollain muulla tavalla.
Tarkista työn asetukset.

#863

Työ peruutettiin, koska alustustoimet suoritettiin, kun tulostustietojen käsittely oli kesken.
Suorita työ uudelleen.

#864

Ulkoista ohjainta ei tunnistettu oikein tai tulostustietoja välitettäessä tapahtui virhe.
Tarkista ohjain ja tulostustiedot.

#865

Tulostukseen vaadittavia toimintoja on rajoitettu.
Tarkista laite ja työn asetukset.

#866

Työ peruutettiin suojaukseen liittyvien asetusten vuoksi.
Jos suoritat työn tulostinohjaimesta, tee se käyttäjätiedoilla, joilla on tarvittavat oikeudet.
Jos suoritat työn käyttöpaneelista, kirjaudu sisään käyttäjätiedoilla, joilla on tarvittavat oikeudet.
Suojaukseen liittyvät asetukset ovat seuraavat:
<Rajoita työt etälaitteesta ilman käytt. autentikointia> -asetuksena on <Kyllä>
<Estä autentikointi osastotunnuksella ja PIN-koodilla> -asetuksena on <Kyllä>
<Käytä ACCESS MANAGEMENT SYSTEM -järj.> -asetuksena on <Kyllä>
<Tulosta ajureista ilman AMS-tulostinajureiden apuohjelmaa.> -asetuksena on <Rajoita>
Käyttäjäroolin asetukset rajoittavat tulostustoimintoa*
* Tietoja käyttäjäroolien asetuksista on oppaassa ACCESS MANAGEMENT SYSTEM pääkäyttäjän opas.

#868

Yhteyden muodostaminen vastaanottajaan epäonnistui WebDAV-lähetyksen aikana ja välityspalvelimen käyttämistä vaaditaan (vastaanotettiin HTTP-virhe 305: Use Proxy).
Tarkista WebDAV-palvelimen asetukset.
Tarkista välityspalvelimen asetukset.
Välityspalvelimen asettaminen

#869

WebDAV-lähetyksen aikana vastaanottajalta vastaanotettiin todennuksen epäonnistumisesta kertova vastaus (vastaanotettiin HTTP-virhe 401: Luvaton).
Tarkista käyttäjänimi tai salasana.
Tarkista WebDAV-palvelimen suojausasetukset.

#870

WebDAV-lähetyksen aikana vastaanottajalta vastaanotettiin pyynnön hylkäämisestä kertova vastaus (vastaanotettiin HTTP-virhe 403: Forbidden).
Yritä lähettää uudelleen hetken kuluttua.
Tarkista vastaanottajan asetukset.
Tarkista WebDAV-palvelimen asetukset.

#871

WebDAV-lähetyksen aikana vastaanottajalta vastaanotettiin määritetyn kansion löytymisen epäonnistumisesta kertova vastaus (vastaanotettiin HTTP-virhe 404: Not Found/409: Conflict/410: Gone).
Tarkista vastaanottajan asetukset.

#872

WebDAV-lähetyksen aikana vastaanottajalta vastaanotettiin käyttökiellosta kertova vastaus (vastaanotettiin HTTP-virhe 405: Method Not Allowed).
Tarkista WebDAV-palvelimen asetukset.

#873

WebDAV-lähetyksen aikana vastaanottajalta vastaanotettiin välityspalvelimen todennuksen epäonnistumisesta kertova vastaus (vastaanotettiin HTTP-virhe 407: Proxy Authentication Required).
Tarkista välityspalvelimen asetukset.
Välityspalvelimen asettaminen

#874

WebDAV-lähetyksen aikana vastaanottajalta vastaanotettiin aikakatkaisusta kertova vastaus (vastaanotettiin HTTP-virhe 408: Request Timeout).
Yritä lähettää uudelleen hetken kuluttua.
Tarkista WebDAV-palvelimen asetukset.

#875

WebDAV-lähetyksen aikana vastaanottajalta vastaanotettiin osalähetyksen hylkäämisestä kertova vastaus (vastaanotettiin HTTP-virhe 411: Length Required).
Valitse <Käytä WebDAV-lähetyksessä osaläh. -kood.> -asetukseksi <Ei>.
<Käytä WebDAV-lähetyksessä osaläh. -kood.>
Tarkista WebDAV-palvelimen asetukset.

#876

WebDAV-lähetyksen aikana vastaanottajalta vastaanotettiin tietojen liian suuresta koosta kertova vastaus (vastaanotettiin HTTP-virhe 413: Request Entity Too Large).
Tarkista WebDAV-palvelimen asetukset.

#877

WebDAV-lähetyksen aikana vastaanottajalta vastaanotettiin liian pitkästä URI-merkkijonosta (isäntänimi ja kansiopolku) kertova vastaus (vastaanotettiin HTTP-virhe 414: Request-URI Too Long).
Tarkista WebDAV-palvelimen asetukset.

#878

WebDAV-lähetyksen aikana vastaanottajalta vastaanotettiin pyynnön palvelimessa suorittamisen estävästä odottamattomasta tilanteesta kertova vastaus (vastaanotettiin HTTP-virhe 500: Internal Server Error).
Tarkista WebDAV-palvelimen asetukset.

#879

WebDAV-lähetyksen aikana vastaanottajalta vastaanotettiin vastaus, että palvelin ei tue pyynnön suorittamisessa tarvittavia toimintoja (vastaanotettiin HTTP-virhe 501: Not Implemented).
Tarkista WebDAV-palvelimen asetukset.
Jos lähetät välityspalvelimen kautta ilman TLS-yhteyttä, määritä <Käytä WebDAV-lähetyksessä osaläh. -kood.> -asetukseksi <Ei>.
<Käytä WebDAV-lähetyksessä osaläh. -kood.>

#880

WebDAV-lähetyksen aikana vastaanottajalta vastaanotettiin ylemmän palvelimen yhteyden epäonnistumisesta kertova vastaus (vastaanotettiin HTTP-virhe 502: Bad Gateway).
Tarkista WebDAV-palvelimen asetukset.
Tarkista välityspalvelimen asetukset.

#881

WebDAV-lähetyksen aikana vastaanottajalta vastaanotettiin pyyntöjen käsittelyn senhetkisestä estosta kertova vastaus (vastaanotettiin HTTP-virhe 503: Service Unavailable).
Tarkista WebDAV-palvelimen asetukset.

#882

WebDAV-lähetyksen aikana vastaanottajalta vastaanotettiin ylemmän palvelimen yhteyden epäonnistumisesta kertova vastaus (vastaanotettiin HTTP-virhe 504: Gateway Timeout).
Tarkista WebDAV-palvelimen asetukset.
Tarkista välityspalvelimen asetukset.

#883

WebDAV-lähetyksen aikana vastaanottajalta vastaanotettiin vastaus, että palvelin ei tue pyynnön suorittamisessa tarvittavia toimintoja (vastaanotettiin HTTP-virhe 505: HTTP Version Not Supported).
Tarkista WebDAV-palvelimen asetukset.

#884

WebDAV-lähetyksen aikana vastaanottajalta vastaanotettiin pyynnön suorittamiseen tarvittavan palvelimen levytilan puuttumisesta kertova vastaus (vastaanotettiin HTTP-virhe 507: Insufficient Storage).
Tarkista WebDAV-palvelimen asetukset.

#885

WebDAV-lähetyksen aikana palvelimesta vastaanotettiin odottamaton virhevastaus.
Tarkista WebDAV-palvelimen asetukset.
Tarkista välityspalvelimen asetukset.

#886

WebDAV-lähetyksen aikana vastaanottajalta vastaanotettiin pyynnön virheellisyydestä kertova vastaus (vastaanotettiin HTTP-virhe 400: Bad Request).
Jos lähetät välityspalvelimen kautta ilman TLS-yhteyttä, määritä <Käytä WebDAV-lähetyksessä osaläh. -kood.> -asetukseksi <Ei>.
<Käytä WebDAV-lähetyksessä osaläh. -kood.>

#889

Alkuperäistä ei voitu skannata tai tulostaa, sillä siihen on upotettu työn estotietoja.
Tarkista työn estotiedot tai ota yhteys pääkäyttäjään.

#899

Sähköposti- tai l-faksilähetys suoritettiin tavallisesti. Toinen osapuoli ei kuitenkaan ole välttämättä vastaanottanut lähetystä, sillä se välitetään useiden palvelinten kautta.
Kysy tarvittaessa, vastaanottiko toinen osapuoli lähetyksen.
Faksi lähetettiin normaalisti etäfaksiasiakkaalta. Vastaanotto saattaa kuitenkin olla epätäydellinen, sillä lähetys kulki etäfaksipalvelimen kautta.
Tarkista etäfaksipalvelimen lähetystuloksista lähetettiinkö faksi.
Tarkista verkon ja palvelimen tila.
Pyydä vastaanottajaa tarkistamaan onko asiakirja vastaanotettu oikein.

#904

Kohtaan <Suosikkiasetukset> tallennettuja vastaanottajia ei päivitetä, kun Osoitekirja hankitaan käyttämällä laitetietojen toimitusta toisesta verkkoon kytketystä iR/imagePRESS-sarjan laitteesta.
Tallenna <Suosikkiasetukset> uudelleen laitteen kosketusnäytöstä.

#905

Työtä ei voitu suorittaa sillä verkossa ilmeni häiriö.
Tarkista polun pituus ja pääsyoikeudet palvelimelle, ja onko tiedosto tai kansio käytössä.

#918

Alkuperäisen asiakirjan QR-koodia ei tunnistettu.
Tarkista, onko QR-koodi oikeassa paikassa ja skannaa alkuperäinen uudelleen.

#919

Laitteen rajoitukset ylittävä syntaksi- tai PostScript-virhe havaittiin.
Määritä <Print PS Errors> (Asetukset/Tallennus) -asetukseksi <Kyllä>, lähetä työ uudelleen, vahvista PostScript-virheen sisältö ja suorita sitten työ virheen ratkaisemisen jälkeen. Lisätietoja on verkon käyttöopassivuston ohjeessa Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Laitteen asetus (PS/PCL/UFR II -tulostin)).

#922

Vihkonidottavien arkkien enimmäismäärä on ylitetty. Vihkonidonta voidaan suorittaa vähentämällä arkkien määrää.
Tarkista vihkonidottavien arkkien enimmäismäärä ja suorita toiminto uudelleen.

#923

Tulostaminen kannen määritetylle puolelle tai vihkopaperille ei onnistunut.
Vaihda paperityyppiin, joka on yhteensopiva kaksipuolisen tulostuksen kanssa, ja suorita työ uudelleen.

#924

Määritettiin toiminto, jota ei voi käyttää yhdessä Eko (ei nidontaa) -tilan kanssa.
Jos vaihdat niittien paikkaa tai paperityyppiä, nidonta Eko (ei nidontaa) -tilassa saattaa onnistua.

#925

Faksiajurin lähetysvirhe tapahtui.
Kuvakoko, jota ei voi lähettää, määritettiin. Tarkista kuvan koko.

#927

Faksiajurin lähetysvirhe tapahtui.
Laitteen tietokoneelta vastaanottamissa tiedoissa on fontti, jota ei voi käsitellä. Tarkista vastaanotetut tiedot.

#928

Faksiajurin lähetysvirhe tapahtui.
Muisti on täynnä tai tietojen koko on ylittänyt kerralla käsiteltävien tietojen enimmäiskoon. Poista tarpeettomat tiedot ja tarkista tietojen koko.

#929

Faksiajurin lähetysvirhe tapahtui.
Verkkovirhe tapahtui, kun laite vastaanotti tietoja tietokoneesta. Tarkista verkkoyhteydet ja asetukset.

#931

Työ peruutettiin, sillä vihkotaittoa ei voitu suorittaa.
Tarkista asetukset sekä käytettävän paperin tyyppi ja arkkien määrä.

#932

Eko (ei nidontaa) -tilassa nidottavien arkkien enimmäismäärä on ylitetty. Nidonta voidaan ehkä suorittaa Eko (ei nidontaa) -tilassa vähentämällä arkkien määrää.
Tarkista Eko (ei nidontaa) -tilassa nidottavien arkkien enimmäismäärä ja suorita toiminto uudelleen.

#933

Nidottavien arkkien enimmäismäärä on ylitetty. Nidonta voidaan suorittaa vähentämällä arkkien määrää.
Tarkista nidottavien arkkien enimmäismäärä ja suorita toiminto uudelleen.

#934

Tulostustyössä tapahtui virhe ja työ poistettiin, sillä määritetty aika on kulunut.
Korjaa virhe ja suorita työ uudelleen.
Voit myös muuttaa poistoa edeltävää aikaa tai poistaa automaattisen poiston käytöstä kohdassa <Poista keskeytetyt työt automaattisesti> (Asetukset/Tallennus).
<Poista keskeytetyt työt automaattisesti>

#935

Työ peruutettiin ja yksi kopio tulostettiin sitomatta, sillä Eko (ei nidontaa) -tilassa sidottavien paperiarkkien enimmäismäärä ylitettiin.
Tarkista Eko (ei nidontaa) -tilassa nidottavien paperiarkkien enimmäismäärä ja suorita työ uudelleen.
Voit määrittää suoritettavan toiminnon, jos kerralla nidottavia arkkeja on liikaa.
<Toimenpide kun liikaa nidottavia arkkeja>

#936

Työ peruutettiin ja yksi kopio tulostettiin nitomatta, sillä yhteen nidottavien paperiarkkien enimmäismäärä ylitettiin.
Tarkista nidottavien paperiarkkien enimmäismäärä ja suorita työ uudelleen.
Voit määrittää suoritettavan toiminnon, jos kerralla nidottavia arkkeja on liikaa.
<Toimenpide kun liikaa nidottavia arkkeja>

#937

Asiakirja tulostettiin ilman vihkonidontaa, sillä vihkonidottavien paperiarkkien enimmäismäärä ylitettiin.
Vihkonidonta on mahdollista suorittaa vähentämällä paperiarkkien määrää.
Voit määrittää suoritettavan toiminnon, jos kerralla nidottavia arkkeja on liikaa.
<Toimenpide kun liikaa nidottavia arkkeja>

#939

Tulostus peruutettiin, koska kuvatietojen käsittelyn aikana tapahtui virhe.
Suorita työ uudelleen.

#995

Työvaraukset on poistettu.
Suorita toiminto tarvittaessa uudelleen.
9HRC-0Y3