Basisbewerkingen voor kopiëren

In dit gedeelte worden de basisbewerkingen voor kopiëren beschreven.
1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
Als <Automatisch sorteren> is ingesteld op <Aan>, wordt de modus Sorteren automatisch ingesteld zodra u uw originelen in de aanvoer plaatst. <Automatisch sorteren>
Wanneer het scherm voor de selectie van de originele dikte verschijnt, selecteert u de dikte van het gebruikte origineel.
(Wordt weergegeven als <Standaarddikte van orig. voor het scannen via aanvoer> is ingesteld op <Modus>. <Standaarddikte van orig. voor het scannen via aanvoer>)
2
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
3
Voer het aantal kopieën in met de numerieke toetsen op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren
4
Geef de gewenste kopieerinstellingen op.
Kopiëren in kleur of in zwart-wit selecteren
Kopieën vergroten of verkleinen
Kopieerpapier selecteren
2-zijdig kopiëren
Beeldkwaliteit van kopieën aanpassen
Controleer eerst de instellingen voordat u gaat kopiëren
5
Druk op  (Start).
Het kopiëren wordt gestart.
Om het kopiëren te annuleren, drukt u op <Annuleren> of  (Stop). Kopiëren annuleren
Als u tijdens het kopiëren op  of  drukt, kunt u de densiteit aanpassen.
U kunt de densiteit niet wijzigen tijdens het afdrukken als <Beveiligd watermerk> is ingesteld.
Wanneer <Druk op [Start] om volgende origineel te scannen.> wordt weergegeven
Wanneer meerdere vellen tegelijk worden ingevoerd
Het scannen wordt gestaakt en de melding wordt op het scherm weergegeven. Volg de instructies om de opstopping te verwijderen. Als u de opstopping hebt verwijderd wordt het scherm opdracht hervatten weergegeven. Als de machine ten onrechte aanvoering van meerdere vellen detecteert, drukt u op <Aanvoer meerdere vellen niet detecteren> om het scannen te hervatten.
Om de machine voortaan niet meer te laten melden over aanvoering meerdere vellen, voert u een van de volgende bewerkingen uit.
Druk telkens bij het kopiëren op <Opties> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren selecteer <Aanvoer meerd. vellen detect.> om de instelling uit te schakelen.
Stel <Stel detectie invoer van meerdere vellen standaard in> in op <Uit> (<Stel detectie invoer van meerdere vellen standaard in>).
TIPS
Een kopie reserveren
Scannen kan vooraf worden uitgevoerd, zelfs als de machine wordt voorbereid op afdrukken of bezig is met afdrukken. Deze functie wordt "Gereserveerde kopie" genoemd. Als u bijvoorbeeld een gereserveerde kopie wilt uitvoeren terwijl het afdruk- of wachtscherm wordt weergegeven, drukt u op <Sluiten>, geeft u zoals gewoonlijk de kopieerinstellingen op en drukt u op  (Start).
U kunt maximaal 50 opdrachten reserveren, inclusief de huidige opdracht. Interruptiekopieën worden niet meegeteld.
9HS7-078