<Scaninstellingen>

Geef de scaninstellingen op die gemeenschappelijk zijn voor alle functies.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Tijd voor omhoogbrengen van aanvoerblad>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Scaninstellingen>
U kunt de tijd selecteren voor het omhoog brengen van het aanvoerblad bij het scannen van originelen wanneer u functies als Scannen en opslaan, en Kopiëren gebruikt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Tijd voor omhoogbrengen van aanvoerblad>
<Als op Start is gedrukt.>, <Bij plaatsing van origineel>
Ja
Ja
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information

<Aanvoerstoring herstelmethode>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Scaninstellingen>
Als in de aanvoer een papierstoring optreedt, kunt u aangeven of het scannen opnieuw moet beginnen bij de eerste pagina van het origineel of bij de pagina waar het scannen is gestopt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Aanvoerstoring herstelmethode>
<Vanaf 1ste pagina>, <Vanaf onderbr. origineel>
Ja
Ja
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
Deze instelling wordt niet ondersteund voor directe verzending van faxen. Als er een papierstoring optreedt tijdens direct verzenden, wordt de opdracht geannuleerd. Stel in dit geval de opdracht opnieuw in.
Afhankelijk van de plaats van een papierstoring kan het lastig zijn om vast te stellen of het scannen van het document goed is verlopen. Als u <Vanaf onderbr. origineel> hebt ingesteld voor <Aanvoerstoring herstelmethode> en u niet kunt vaststellen tot welke pagina het document is gescand, wordt aangeraden de opdracht te annuleren en opnieuw uit te voeren.
Kies een van de volgende.
<Vanaf 1ste pagina>: Leg de originelen opnieuw in de aanvoer en begin dan opnieuw met scannen vanaf de eerste pagina van het document. De originelen worden automatisch doorgevoerd tot de pagina van het document waarbij het scannen is onderbroken.
<Vanaf onderbroken origineel>: Leg de originelen die door een papierstoring niet zijn gescand in de aanvoer en begin dan opnieuw met het scannen van alle resterende originelen.

<Stel detectie invoer van meerdere vellen standaard in>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Scaninstellingen>
U kunt de standaardinstelling van <Aanvoer meerd. vellen detect.> voor elke functie opgeven. Basisbewerkingen voor kopiërenBasisbewerkingen voor het scannen van originelenI-Faxen verzendenBasisbewerkingen voor het verzenden van faxen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Stel detectie invoer van meerdere vellen standaard in>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Instellingen scannerbeeldruis>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Scaninstellingen>
U kunt instellen of prioriteit wordt gegeven aan de scansnelheid of aan de geluidsreductie wanneer het origineel via de aanvoer wordt gescand.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen scannerbeeldruis>
<Snelheidprioriteit>, <Stil>
Ja
Ja
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information

<Streeppreventie>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Scaninstellingen>
U kunt aangeven of u bij het scannen van originelen strepen wilt detecteren en voorkomen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Streeppreventie>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
Wanneer <Aan> is geselecteerd, kunnen zeer dunne lijnen wellicht worden aangezien voor strepen.

<Prioriteit Snelheid/Beeldkwaliteit Z-W-scan>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Scaninstellingen>
U kunt instellen dat prioriteit wordt gegeven aan de scansnelheid of aan de beeldkwaliteit bij het scannen in zwart-wit.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Prioriteit Snelheid/Beeldkwaliteit Z-W-scan>
<Fax-/I-faxverzendopdrachten>: <Snelheidprioriteit>, <Kwaliteitprioriteit>
<Alle verzendopdrachten behalve fax-/I-faxopdrachten>: <Snelheidprioriteit>, <Kwaliteitprioriteit>
Ja
Ja
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information

<LTRR/STMT Original Selection>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Scaninstellingen>
U kunt forceren hoe de machine LTRR- en STMT-originelen verwerkt die op de glasplaat zijn geplaatst.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<LTRR/STMT origineelselectie>
<Handmatig selecteren>, <Gebruik LTRR formaat>, <Gebruik STMT formaat>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information

<Gammawaarde voor scans op afstand>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Scaninstellingen>
U kunt de gammawaarde die moet worden gebruikt voor het scannen van kleurendocumenten op uw computer instellen via de netwerkscanfunctie. Selecteer de gammawaarde die het best geschikt is voor uw computerinstellingen, zodat u het document met optimale densiteit kunt afdrukken.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gammawaarde voor scans op afstand>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information

<Automatisch online>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Scaninstellingen>
Stel dit in op <Aan> om de functie Externe scanner automatisch in te schakelen wanneer u op <Scanner> drukt (Het scherm <Home>).
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Automatisch online>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Nee
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als de externe scannerfunctie is ingeschakeld, kunt u <Kopie> en <Scannen en opslaan> niet gebruiken.
U kunt de tijdsperiode opgeven waarin bent afgemeld en het aanraakscherm automatisch teruggaat naar de standaardinstelling.

<Automatisch offline>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Scaninstellingen>
Als de machine is aangesloten op een netwerk dat online is, is scannen niet mogelijk met <Kopie> of <Scannen en opslaan>. Als u <Automatisch offline> instelt op <Aan>, gaat de machine automatisch offline wanneer de tijd die is ingesteld in <Auto Reset Time> in <Voorkeuren> (Instellingen/Registratie), is verstreken.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Automatisch offline>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Nee
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als <Automatische resettijd> is ingesteld op <0>, gaat de machine automatisch offline na ongeveer twee minuten.
U kunt de tijdsperiode opgeven waarin bent afgemeld en het aanraakscherm automatisch teruggaat naar de standaardinstelling.

<Auto inst. Versch. origin.form. bij gebruik van aanvoer>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Scaninstellingen>
U kunt instellen of gebruik moet worden gemaakt van de modus Originelen met verschillende formaten bij het scannen met de invoer.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Auto inst. Versch. origin.form. bij gebruik van aanvoer>
<Scannen en opslaan (Postbus)/Kopie>: <Aan>, <Uit>
<Scannen en opslaan (zonder postbus)/Verzenden>: <Aan>, <Uit>
<Fax>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
U kunt niet alle papierladen tegelijkertijd uitschakelen.
<Versch. orig. formaten>
<Verschuiving>
<Selecteer papier>:<Auto>
Bij N op 1 worden de modi Booklet, Perfect Binding en Beeld herhalen verwerkt met het papierformaat dat door de invoer bij de eerste pagina heeft gedetecteerd.

<Standaarddikte van orig. voor het scannen via aanvoer>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Scaninstellingen>
U kunt instellen dat een van twee modi wordt gebruikt bij het scannen met de invoer: gebruik van een vast papiergewicht of elke keer een specificatie van het papiergewicht door de gebruiker.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Standaarddikte van orig. voor het scannen via aanvoer>
<Vast> (<Dun (63 g/m2 of minder)>, <Normaal>, <Dik (158 g/m2 of meer)>), <Altijd opgeven>
Ja
Ja
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
9HS7-0S9