Instellingenscherm en bewerkingen voor afdrukken van opgeslagen bestanden

Wanneer u op <Toegang opgeslagen bestanden> drukt in het scherm <Home> en vervolgens op <Postbus>, <Geavanceerde ruimte>, <Netwerk> of <Geheugenmedia> drukt om bestanden af te drukken, wordt het volgende instellingenscherm weergegeven.
Afhankelijk van de functie raadpleegt u de functie <Kopie> voor meer informatie.

Instellingenscherm voor de postvak

Afdrukscherm/Scherm Afdrukinstellingen

(Items op het scherm kunnen afwijken, afhankelijk van uw model en opties.)

Huidige instellingenstatus en -knoppen

Geeft instellingenstatus weer, zoals het papierformaat om op af te drukken en het aantal afdrukken. Controleer de instellingen om goed te kunnen afdrukken. Om de instellingen te wijzigen, drukt u op de knop onder het weergavegedeelte. Om het aantal afdrukken te wijzigen, voert u met de numerieke toetsen het aantal in.
U kunt de kleurmodus voor afdrukken selecteren door op <Selecteer kleur> te drukken.
Afhankelijk van de instellingen die u opgeeft, wordt de knop <Afdrukvoorbeeld> weergegeven, waarmee u het afdrukresultaat van een bestand kunt controleren.
Als u meerdere bestanden selecteert, verschijnt de knop <Wijzig aantal kop.>. Druk op deze knop om het aantal kopieën te wijzigen.
U kunt het papierformaat/type papier en de papierbron selecteren door op <Selecteer papier> te drukken.
<Afdrukvoorbeeld> verschijnt alleen als u instelt om meerdere afdrukken en een van de volgende instellingen tegelijk te maken. Merk op dat de beschikbare functies verschillen afhankelijk van uw model en de geïnstalleerde opties.
<Sorteren (p.volgorde)>
<Verschuiven>
<Roteer 90 graden>
<Nieten + Sorteren>
<Boekje>
<Voorblad>
<Vellen invoegen>
<Bestanden samenvoegen en afdrukken> wanneer er meerdere bestanden zijn geselecteerd

Aantal geselecteerde bestanden

Geeft het aantal geselecteerde bestanden weer.
Bij het selecteren van meerdere bestanden verschijnt de knop <Wijzig aantal kop.>. Om het aantal afdrukken te wijzigen, drukt u op deze knop.

<Afdrukinstell. wijzigen>

Om de opgegeven afdrukinstellingen te wijzigen, drukt u op deze knop om het scherm met afdrukinstellingen weer te geven.
De instellingen die zijn geregistreerd in <Wijzig standaardinstellingen> worden toegepast als afdrukinstellingen op de bestanden die zijn opgeslagen met de functie <Scannen en opslaan>. <Wijzig standaard instellingen>
De afdrukinstellingen die worden gebruikt voor de onderstaande bestanden zijn de instellingen die gelden op het moment dat de bestanden worden opgeslagen.
Bestanden opgeslagen vanaf het printerstuurprogramma Gegevens op computers opslaan
Bestanden opgeslagen met behulp van <Opslaan in postbus> in de functie <Kopie> Kopiedocumenten in de machine opslaan

<Controleer bestanden>

Kan worden gebruikt om de typen en namen van geselecteerde bestanden te controleren.
Selecteer een bestand in het scherm <Controleer bestanden> en druk op <Details> om informatie weer te geven, zoals de bestandsgrootte en datum/tijd van bijwerken.
Selecteer een bestand in het scherm <Controleer bestanden> en druk op <Weergave afbeelding> om een voorbeeldafbeelding van het bestand weer te geven.

Druk op dit pictogram om de huidige instellingen te registreren in <Favorieteninstellingen> van  of om de fabrieksinstellingen voor afdrukken te wijzigen.

<Verwijder bestand na afdrukken>

Hiermee wordt een bestand automatisch verwijderd nadat het is afgedrukt.

<Start afdrukken>

Start het afdrukken.

<Annuleren>

Hiermee worden afdrukinstellingen geannuleerd, en gaat u terug naar het scherm voor het selecteren van bestanden.

<Herstel instellingen>

Druk hierop om de instellingen vanaf het begin opnieuw op te geven en ga terug naar het afdrukscherm.

<Favorieteninstellingen>

Registreer veelgebruikte scaninstellingen van tevoren hier om ze gemakkelijk op te roepen wanneer ze nodig zijn.

<Bestanden samenvoegen en afdrukken>

Hiermee drukt u meerdere geselecteerde bestanden als een bestand af. Het bestand wordt afgedrukt met de instellingen die zijn geregistreerd in <Wijzig standaardinstellingen> in plaats van de afdrukinstellingen die in elk bestand zijn opgeslagen. <Wijzig standaard instellingen>

<Standaardinst. herstellen>

Hiermee worden de afdrukinstellingen gewijzigd in instellingenwaarden die zijn opgeslagen met <Wijzig standaardinstellingen>. <Wijzig standaard instellingen>

<Opties>

Hiermee kunt u instellingen van functies opgeven die niet worden weergegeven bij /. Voor meer informatie over elke instelling raadpleegt u Opties.

<Instel. opslaan>

Hiermee slaat u een bestand opnieuw op met de afdrukinstellingen die u hebt gewijzigd.
Deze sleutel kan niet worden gebruikt als meerdere bestanden zijn geselecteerd.
Als er al afdrukinstellingen zijn opgeslagen, wordt de informatie overschreven.

<2-zijdig afdrukken>

Selecteer het type 2-zijdig afdrukken. Selecteer <Type boek> als de voor- en achterzijden met dezelfde boven-onderoriëntatie worden afgedrukt. Selecteer <Type kalender> als de voor- en achterzijden met een tegengestelde boven-onderoriëntatie worden afgedrukt.

<Afwerken>

Selecteer de afwerkingsmethode.
Eindigen met Sorteren/Groeperen
Afwerken met het nietapparaat
Overige afwerkingsfuncties

Opties

(Items op het scherm kunnen afwijken, afhankelijk van uw model en opties.)

<Voeg omslag toe>

Voegt omslagen toe. Toevoegen van een omslag en achterblad

<Vellen invoegen>/<Opdrachtscheiding>

Voegt een leeg vel in tussen de opgegeven pagina's. Wanneer u meerdere documenten selecteert, kunt u <Opdrachtscheiding> selecteren om elk document te scheiden. Vellen en hoofdstukpagina's invoegen (Invoegvellen)

<Boekje>

Drukt een document af met verschillende pagina's zodanig dat er van de afdrukken een boekje wordt gemaakt. Boekjes maken (Boekje kopiëren)

<Verschuiving>

Verschuift de afbeelding naar de opgegeven locatie op het papier. Beeldverschuiving

<Beveiligd watermerk>

Sluit verborgen tekst in op de achtergrond van de afdruk. De verborgen tekst wordt zichtbaar wanneer het uitvoerresultaat wordt afgedrukt. De tekst "TOPGEHEIM" insluiten (Beveiligd watermerk)

<Superponeer afb.>

Plaatst een in het geheugen opgeslagen afbeelding over de originele afbeelding om af te drukken. Afbeeldingen projecteren

<Rugwit>

Brengt marges aan langs de randen van het papier. De inbindmarges instellen

<Paginanummering>

Voegt paginanummers toe. Getallen en symbolen aan kopieën toevoegen

<Kopiesetnummering>

Voegt het aantal sets toe. Getallen en symbolen aan kopieën toevoegen

<Watermerk>

Voegt watermerken toe. Getallen en symbolen aan kopieën toevoegen

<Datum afdrukken>

Voegt de datum toe. Getallen en symbolen aan kopieën toevoegen

<Kleurbalans>

Hiermee kunt u de kleurbalans aanpassen. De kleur aanpassen

<Aanpassen kleur sneltoets>

Hiermee kunt u het contrast aanpassen. Eén-toets kleur-modus

<Afdrukken op tabblad>

Drukt af op de tabs van het tabbladpapier. Invoegen van tabbladpapier

Instellingenscherm voor Geavanceerde ruimte/netwerk/geheugenmedia

Scherm Afdrukinstellingen

Huidige instellingenstatus en -knoppen

Geeft instellingenstatus weer, zoals het papierformaat om op af te drukken en het aantal afdrukken. Controleer de instellingen om goed te kunnen afdrukken. Om de instellingen te wijzigen, drukt u op de knop onder het weergavegedeelte. Om het aantal afdrukken te wijzigen, voert u met de numerieke toetsen het aantal in.
U kunt de kleurmodus voor afdrukken selecteren door op <Selecteer kleur> te drukken.
U kunt het papierformaat/type papier en de papierbron selecteren door op <Selecteer papier> te drukken.

Aantal geselecteerde bestanden

Geeft het aantal geselecteerde bestanden weer.
Bij het selecteren van meerdere bestanden verschijnt de knop <Wijzig aantal kop.>. Om het aantal afdrukken te wijzigen, drukt u op deze knop.

<Controleer bestanden>

Kan worden gebruikt om de typen en namen van geselecteerde bestanden te controleren.
Selecteer een bestand in het scherm <Controleer bestanden> en druk op <Details> om informatie weer te geven, zoals de bestandsgrootte en datum/tijd van bijwerken.
Selecteer een bestand in het scherm <Controleer bestanden> en druk op <Weergave afbeelding> om een voorbeeldafbeelding van het bestand weer te geven.

Druk op dit pictogram om de huidige instellingen te registreren in <Favorieteninstellingen> van  of om de fabrieksinstellingen voor afdrukken te wijzigen.

<Favorieteninstellingen>

Registreer veelgebruikte scaninstellingen van tevoren hier om ze gemakkelijk op te roepen wanneer ze nodig zijn.

<Afdrukbereik>

Geef deze instelling op wanneer u een bestand met twee of meer pagina's selecteert. Om alle pagina's van een bestand af te drukken, drukt u op <Alle pagina's> of geef de pagina's die u wilt afdrukken, op met <Aangegeven pagina's> en voer het bereik van de pagina's die moeten worden afgedrukt, op.

<Standaardinst. herstellen>

Hiermee worden de afdrukinstellingen gewijzigd in instellingenwaarden die zijn opgeslagen met <Wijzig standaardinstellingen>. <Wijzig standaard instellingen>

<Start afdrukken>

Start het afdrukken.

<Opties>

Hiermee kunt u instellingen van functies opgeven die niet worden weergegeven bij /. Voor meer informatie over elke instelling raadpleegt u Opties.

<2-zijdig afdrukken>

Selecteer het type 2-zijdig afdrukken.
Als u een PDF-bestand selecteert wanneer <Selecteer papier> is ingesteld op <Auto>, en de formaten van de voor- en achterzijden verschillen, dan worden de pagina's afgedrukt als enkelzijdige afdrukken op papier dat overeenkomt met hun formaten. Als u dergelijke pagina's als dubbelzijdige documenten wilt laten afdrukken, selecteer dan eerst de geschikte papierformaten.

<Afwerken>

Selecteer de afwerkingsmethode.
Eindigen met Sorteren/Groeperen
Afwerken met het nietapparaat
Overige afwerkingsfuncties
Beschikbaar bij het afdrukken van PDF/XPS-bestanden.

<Annuleren>

Hiermee worden afdrukinstellingen geannuleerd, en gaat u terug naar het scherm voor het selecteren van bestanden.

Opties

<Resolutie>

Hiermee kunt u de resolutie selecteren.

<Grijstinten>

Hiermee kunt u de modus voor het afdrukken van grijstinten selecteren die past bij het bestand dat u wilt afdrukken.
<Resolutie>: maakt fijn afdrukken mogelijk, zodat de randen van tekstgegevens, enz. duidelijker worden. Deze modus is bijzonder geschikt wanneer u data afdrukt met veel tekst of fijne lijnen.
<Gradatie>: maakt afdrukken met zowel vloeiende gradaties als duidelijke randen mogelijk. U kunt deze instellingen aanpassen om vormen en grafische afbeeldingen met behulp van gradatie goed af te drukken.
<Foutdiffusie>: geschikt voor het scherp afdrukken van de contouren van CAD-gegevens en gegevens die tekst en fijne lijnen bevatten.

<Afstemmen papierform.>

Past het formaat van een PDF- of XPS-bestand aan zodat het op het papierformaat past waarop u afdrukt.

<Vergroot afdrukvlak>

Vernauwt de blanco randen aan elke zijde van de pagina en vergroot het afdrukgebied.

<N op 1>

Verkleint automatisch meerdere pagina's zodat deze op een enkele pagina passen als u een PDF-of XPS-bestand afdrukt. U kunt 2, 4, 6, 8, 9, of 16 pagina's op een enkele pagina afdrukken.

<Boekje>

Drukt een document af met verschillende pagina's zodanig dat er van de afdrukken een boekje wordt gemaakt. Boekjes maken (Boekje kopiëren)

<Opmerkingen afdrukken>

Voegt opmerkingen toe bij het afdrukken van PDF-bestanden.

<Wachtwoord om doc. te openen>

Drukt door een wachtwoord beveiligd PDF-bestanden af door het juiste wachtwoord in te voeren om het bestand te openen.
Bij het afdrukken van meerdere PDF-bestanden met een wachtwoord, moet elk PDF-bestand hetzelfde wachtwoord hebben om deze functie te kunnen gebruiken.

<Blanco pagina's overslaan>

Hiermee kunt u de machine instellen zodat deze lege pagina's in documenten detecteert en deze niet afdrukt.

<Vergroten/Verkleinen>

Hiermee kunt u het afbeeldingsformaat van JPEG- en TIFF-bestanden aanpassen zodat deze op het papierformaat waarop u afdrukt, passen.

<Beeldoriëntatie>

Hiermee kunt u de machine zo instellen dat de lengte/breedteverhouding van de afbeelding van een JPEG- of TIFF-bestand automatisch wordt waargenomen om deze verticaal of horizontaal af te drukken. U kunt ook handmatig verticaal of horizontaal afdrukken opgeven.

<Afdrukpositie>

Hiermee kunt u de afdrukpositie voor het afdrukken van JPEG- en TIFF-bestanden instellen op het midden of linksboven van de pagina.
Voor meer informatie over bestandsindelingen raadpleegt u Systeemopties.
Het aantal resterende pagina's wordt weergegeven als een paginalimiet is ingesteld met afdelings-ID-beheer. Zie voor informatie over het instellen van afdelings-ID-beheer en paginalimieten De afdelings-ID-beheerinstellingen configureren.
Alleen de volgende functies kunnen worden ingesteld/gewijzigd wanneer verschillende bestandstypen (zoals PDF en JPEG) gelijktijdig zijn geselecteerd.
Kleur
Selecteer papier
2-zijdig afdrukken
Wijzig aantal kop.
9HS7-0F9