Wymiana zasobnika z tonerem

Kiedy toner wyczerpie się lub zaczynie go brakować, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o przygotowanie nowego zasobnika z tonerem lub dokonanie wymiany zasobnika z tonerem. Należy przygotować nowy zasobnik z tonerem lub dokonać wymiany zasobnika z tonerem zgodnie z informacjami z wyświetlonego komunikatu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych komunikatów, patrz Środki zaradcze w przypadku wyświetlenia każdego komunikatu.
Aby uzyskać informacje na temat numerów katalogowych zasobników z tonerem, patrz Materiały eksploatacyjne.
Można sprawdzić aktualną ilość pozostałego toneru. Sprawdzanie poziomu toneru

Procedura wymiany zasobnika z tonerem

W przypadku wymiany kilku zasobników z tonerem jednocześnie należy wymienić je w kolejności czarny, żółty, karmazynowy, cyjankowy.
1
Naciśnij .
W przypadku całkowitego wyczerpania czarnego tonera wykonywanie tej czynności nie jest konieczne.
2
Otwórz pokrywę wymiany tonera.
Aby otworzyć pokrywę wymiany tonera, chwyć ją po lewej i prawej stronie, a następnie pociągnij do siebie. Pokrywa wymiany (mała pokrywa) zasobnika wymagającego wymiany otworzy się.
Nie używaj nadmiernej siły do otwarcia małej pokrywy, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
3
Wyciągnij zasobnik z tonerem.
Nie wolno dotykać końcówki zasobnika z tonerem ani narażać go na wstrząsy spowodowane uderzeniami, które mogą spowodować wyciek tonera.
4
Wyjmij nowy zasobnik z tonerem z opakowania.
5
Trzymając nowy zasobnik z tonerem poziomo, delikatnie przechyl go z jednej strony na drugą około 10 razy.
Potrząsanie zasobnika z tonerem wyrównuje toner znajdujący się w środku.
6
Zdejmij z nowego zasobnika z tonerem nasadkę.
Umieść nowy zasobnik z tonerem w pozycji stojącej i zdejmij nasadkę ochronną, przekręcając ją w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
7
Zainstaluj nowy zasobnik z tonerem.
Przed zainstalowaniem zasobnika z tonerem należy upewnić się, że kolor zasobnika z tonerem i kolor wskazany na małej pokrywie są takie same.
8
Zamknij małą pokrywę.
Małej pokrywy nie można zamknąć, jeśli zasobnik z tonerem nie został wsunięty do oporu. Nie wolno próbować zamknąć pokrywy na siłę, ponieważ może to spowodować jej pęknięcie.
9
Zamknij pokrywę wymiany tonera.
W urządzeniu tym można zaprogramować opcję, która będzie wyświetlała komunikat informujący o tym, że w urządzeniu pozostała niewielka ilość tonera.
Jeśli drukowanie zostało przerwane, ponieważ skończył się toner, zostanie ono automatycznie wznowione po wymianie zasobnika z tonerem.
Nawet jeśli toner cyjankowy, karmazynowy lub żółty skończy się, można kontynuować drukowanie w trybie czarno-białym tak długo, jak nie zabraknie czarnego tonera, jednak jakość druku obniży się. Aby kontynuować drukowanie w trybie czarno-białym, nie należy wymieniać zasobnika z tonerem aż do zakończenia drukowania.
Jeśli kolor i gęstość druku różnią się po wymianie zasobnika z tonerem, należy wykonać regulację.
9HS8-01K