Zablokowanie zszywek w zespole zszywającym (Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC)

1
Otwórz przednią pokrywę modułu wykańczania.
2
Wyciągnąć zasobnik ze zszywkami.
Przytrzymaj zielony uchwyt zasobnika na zszywki i wyciągnij go.
3
Usuń wszelkie zablokowane zszywki z zasobnika.
Podnieś uchwyt kasety na zszywki.
Usuń wszystkie zacięte zszywki i odsłonięte zszywki.
Umieść gałkę kasety na zszywki w jej pierwotnym położeniu.
4
Przytrzymaj zielony uchwyt zasobnika na zszywki i wsuń go do samego końca.
5
Zamknąć przednią pokrywę modułu wykańczania.
9HS8-030