<Ustaw metodę uwierzytelniania>

Określ ustawienia metod uwierzytelniania, które są wspólne dla wszystkich funkcji.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Informacja używana do uwierzytelnienia serwera LDAP>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustaw metodę uwierzytelniania>
Można określić metodę uwierzytelniania dla dostępu do serwera LDAP.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Informacja używana do uwierzytelnienia serwera LDAP>
<Ustawienia urządzenia>, <Inf. uwierzyt. login urządz.>, <Zapisz inf. dla każdego użyt.>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli wybrano ustawienie <Ustawienia urządzenia>
Informacja ustawiona w Rejestracja serwera LDAP jest używana.
Jeśli wybrano ustawienie <Inf. uwierzytelniania loginu urządzenia>
Używane są informacje uwierzytelniania wykorzystywane podczas logowania do urządzenia.
Jeśli wybrano ustawienie <Zapisano informacje dla każdego użytkownika>
Informacje uwierzytelniania serwera LDAP są rejestrowane dla każdego użytkownika.
<Inf. uwierzytelniania loginu urządzenia> jest dostępne wyłącznie podczas korzystania z takich samych informacji uwierzytelniania dla logowania się do urządzenia oraz uzyskania dostępu do serwera LDAP oraz podczas stosowania usługi logowania, która obsługuje Uwierzytelnianie zintegrowane. Aby dowiedzieć się, czy wykorzystywana usługa logowania obsługuje Uwierzytelnianie zintegrowane, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
Jeśli wybrano opcję <Zapisano informacje dla każdego użytkownika>, każdy użytkownik ustawia nazwę użytkownika i hasło używane do uwierzytelniania LDAP na ekranie podstawowych funkcji wysyłania  <Zapisz/edytuj informacje dla każdego użytkownika>  <Informacja uwierzytelnienia serwera LDAP>.

<Informacja używana do uwierzytelnienia serwera SMTP>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustaw metodę uwierzytelniania>
Można określić metodę uwierzytelniania dla dostępu do serwera SMTP.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Informacja używana do uwierzytelnienia serwera SMTP>
<Ustawienia urządzenia>, <Zapisz inf. dla każdego użyt.>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli wybierzesz <Ustawienia urządzenia>
Korzysta z informacji, które zostały ustawione w pozycji <Uwierzytel./Szyfrowanie> (Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks).
Jeżeli wybierzesz <Zapisz inf. dla każdego użyt.>
Rejestruje i korzysta z informacji uwierzytelniania serwera SMTP dla każdego użytkownika.
Jeśli wybrano opcję <Zapisz inf. dla każdego użyt.>, każdy użytkownik musi nacisnąć <Skanowanie i wysyłanie> <Zapisz/edytuj informacje dla każdego użytkownika> ustawić nazwę użytkownika i hasło używane do uwierzytelniania SMTP w <Informacja o uwierzytelnianiu serwera SMTP>.

<Informacja używ. dla pliku uwierzyt. TX/przegląd.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustaw metodę uwierzytelniania>
Można określić metodę uwierzytelniania dla dostępu do serwera plików.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Informacja używ. dla pliku uwierzyt. TX/przegląd.>
<Standardowy>, <Inf. uwierzyt. login urządz.>, <Zapisz inf. dla każdego użyt.>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Inf. uwierzytelniania loginu urządzenia> jest dostępne tylko dla SMB i WebDAV.
Jeśli wybrano ustawienie <Normalny>
Informacja ustawiona w Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej jest używana.
Jeśli wybrano ustawienie <Inf. uwierzytelniania loginu urządzenia>
Używane są informacje uwierzytelniania wykorzystywane podczas logowania do urządzenia.
Jeśli wybrano ustawienie <Zapisano informacje dla każdego użytkownika>
Informacje uwierzytelniania serwera plików są rejestrowane dla każdego użytkownika.
Jeśli wybrano opcję <Zapisano informacje dla każdego użytkownika>, każdy użytkownik musi ustawić nazwę użytkownika i hasło używane do uwierzytelniania serwera plików na ekranie podstawowych funkcji wysyłania <Zapisz/edytuj informacje dla każdego użytkownika> <Informacje uwierzytelniania przeglądania/TX pliku>.
9HS8-0SC