<Ustawienia Faksu>

Skonfiguruj ustawienia dla funkcji odbierania i przekazywania faksów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<ECM RX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Faksu>
Użytkownik może odbierać faksy wykorzystując tryb Korekcji błędów (ECM).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<ECM RX>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Aby korzystać z transmisji w trybie ECM, musi zostać on ustawiony zarówno dla urządzenia wysyłającego, jak i dla tego urządzenia.
Czasem błędy mogą pojawiać się mimo włączenia funkcji ECM, co zwykle jest spowodowane słabym połączeniem poprzez linię telefoniczną.

<Raport RX faksu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Faksu>
Raport z RX faksu umożliwia sprawdzenie, czy faksy zostały poprawnie odebrane. Urządzenie może drukować ten raport automatycznie po odebraniu dokumentów lub wyłącznie po wystąpieniu błędu odbierania. Raport RX faksu
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Raport RX faksu>
<Tylko dla błędu>, <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Raport z RX Poufnej Skrytki Faksu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Faksu>
Raport Poufnej skrytki RX faksu umożliwia sprawdzenie, czy dokumenty zostały poprawnie odebrane do Poufnej skrytki faksu. Urządzenie może drukować ten raport automatycznie po odebraniu dokumentów. Raport z RX poufnej skrytki faksu
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Raport z RX Poufnej Skrytki Faksu>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Prędkość pocz. RX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Faksu>
Możesz zmienić prędkość rozpoczęcia odbierania. Jest to szczególnie przydatne, gdy są problemy z rozpoczęciem odbierania dokumentu ze względu na słaby stan linii.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Prędkość pocz. RX>
<33600 b/s>, <14400 b/s>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
W pozycji <Automa. regulacja prędkości podczas używania VoIP> wybierz ustawienie <On>, aby wysyłać i odbierać faksy dokładniej, gdy linia lub inna strona jest podatna na błędy. Szybkość komunikacji jest ograniczona do <14400 b/s> lub mniejszej wartości, co zmniejsza liczbę błędów. Jeśli dla opcji <Automa. regulacja prędkości podczas używania VoIP> wybrano ustawienie <Off>, szybkość powraca do wartości wyświetlonej w pozycji <Prędkość pocz. RX>.

<Hasło dla RX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Faksu>
Możesz ustawić hasło standardu ITU-T. Jeśli w dokumencie odebranym od nadawcy z wykorzystaniem standardu ITU-T nie jest ustawiony podadres, to wykonywane jest sprawdzanie dla hasła odbioru. Jeśli hasło nie będzie zgodne z hasłem ustawionym za pomocą tego ustawienia lub kiedy hasło nie będzie dołączone do dokumentu, wtedy ten dokument nie zostanie odebrany.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Hasło dla RX>
<Ustaw>: <Hasło>, <Potwierdź>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli do odebranego dokumentu dołączony jest podadres, to nawet wtedy, gdy ustawione jest hasło dla RX, pierwszeństwo posiada hasło podadresu.
ITU-T to skrót stosowany do określenia Sekcji Standardów Telekomunikacyjnych Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej. Jest to grupa opracowującą zalecenia dla normalizacji komunikacji na całym świecie.
9HS8-0UC