<Ustawienia Wspólne>

Określ wspólne ustawienia używane gdy przechowywane są zeskanowane oryginały lub używane przechowywane pliki.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Ustawienia Skanowania i Zapisu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Ustawienia Wspólne>
Określ wspólne ustawienia używane gdy przechowywane są zeskanowane oryginały.

<Ustawienia dostępu do zapisanych plików>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Ustawienia Wspólne>
Określ wspólne ustawienia wykorzystywane gdy używane są przechowywane pliki.

<Ogr. PIN Skrytki do 7 Cyfr/Ogr. Dostęp>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Zapisz pliki/Dostęp do plików>  <Ustawienia Wspólne>
Jeżeli dla tej opcji zostanie wybrane ustawienie <Włącz>, użytkownicy będą zmuszeni ustawiać siedmiocyfrowy kod PIN zwiększający bezpieczeństwo. Kod PIN skrzynek odbiorczych użytkowników musi składać się co najmniej z jednej cyfry.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ogr. PIN Skrytki do 7 Cyfr/Ogr. Dostęp>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
9HS8-0UF