Anpassa skärmvisning och handhavandevillkor

Individuella användare kan anpassa handhavandevillkoren efter sina egna behov. En användare som t.ex. är engelsktalande kan göra inställningar så att den engelska versionen av pekskärmen visas vid inloggning och en annan användare kan registrera sitt eget SSID och sin nätverksnyckel så att maskinen lätt ansluts till hans mobila enhet. Eftersom de här inställningarna aktiveras när användaren som har gjort inställningarna loggar in, påverkar de inte inställningarna för andra användare.
Om du vill använda personliga inställningar, måste du logga in med personlig autentiseringshantering. Hantera användare
Tillgängliga inställningar
De inställningar som listas nedan kan konfigureras.
Det språk som används i pekskärmen
Åtkomst till funktioner för användare som har svårigheter att se eller utföra inmatningar på pekskärmen
Personlig åtkomstpunkt (personligt SSID/nätverksnyckel)
Automatiskt skriva ut jobb efter inloggning
1
Tryck på <Personliga inställningar>. Skärmbilden <Hem>
När skärmbilden för inloggning visas, logga in. Logga in på maskinen
2
Tryck på den inställningsknapp du vill konfigurera.
För att ställa in visningsspråk
För att ange åtkomlighet
Ange personligt SSID och nätverksnyckel
Automatisk utskrift av användarjobb vid inloggning
Ställa in vilken skärmbild som visas när maskinen startar
Om maskinen är inställd för att kräva inloggning när den har startat (Ange när inloggningsskärmen ska visas), visas <Standarddisplay efter start/återställning> som ett alternativ i <Personliga inställningar>. Vilken skärmbild som visas när maskinen startar kan ställas in för varje användare.
9HUY-06R