Lista över objekt som kan ges egna inställningar

Följande objekt kan ges egna inställningar för varje användare med inloggningsuppgifter.
Kategori
Inställt värde
Motsvarande inställningar
Visningsspråk *1*2
Språk och tangentbordslayout som visas.
Öppning *1*2
Inställningar för tangentrepetering
Omvänd visning (färg)
Inställningar för röstnavigering
Inställningar för röstnavigering (se tillvalsguiden.)
Aktivera skärmförstoring (nypa)
Grunddisplaybild *1*2
Skärm som visas efter inloggning
Hem *1*2
Personliga knappar
Tidslinje*3*5
Hem-inställningar
Nätverk
SSID, nätverksnyckel, Aktivera/avaktivera direktanslutning automatiskt vid inloggning/utloggning
Standardjobbinställningar *1*2*3
Kopiera
Fax
Scanna och skicka*4
Scanna och lagra*4
Åtkomst lagrade filer
Kortkommandon *1*2
Kopiera
Fax
Scanna och skicka
Tidigare inställningar *1*3*5
Kopiera
Fax
Scanna och skicka*4
Adressbok
Personliga adresslistor*1
Gruppadressböcker*1*6 (användargruppadresslista 01 till användargruppadresslista 50)
Villkor för ändring av listans ordningsföljd *5
Kopiera
Scanna och lagra
Åtkomst lagrade filer
Utskrift
Inställning av automatisk utskrift efter inloggning
Skriv ut användarjobb automatisk vid inloggning
Övriga
Nyckelkedja*1
-
Webbåtkomst *7
Cookie-fil
Mer information finns i "Webbåtkomst" på vår webbplats för handböcker. Handböcker och deras innehåll
*1 Raderas om <Ta bort äldsta användarinställningarna> anges. <Åtgärd när maximalt antal användare överskrids>
*2 När en klientmaskin första gången synkroniserar egna inställningar, avslutas synkroniseringen inte förrän maskinen startas.
*3 När egna inställningar synkroniseras kan detta objekt anges för enskilda maskiner som ingår i datadelningen. Ange detaljerade synkroniseringsinställningar (Servermaskin eller server-/klientmaskin)
*4 Även om detta objekt ställs in att delas lämnas mottagarna tomma och synkroniseras inte.
*5 Det här alternativet kan inte importeras från en annan maskin eller exporteras till en annan maskin. Importera/exportera inställningsdata
*6 En inloggningstjänst som stöder gruppfunktionen krävs (Användarautentisering stöder gruppfunktionen).
*7 Alternativet har inte stöd för anpassade inställningar för synkronisering.

Objekt som inte kan ges egna inställningar men kan synkroniseras genom att synkronisera egna inställningar

Följande objekt kan inte ges egna inställningar, men kan delas mellan flera Canon flerfunktionsskrivare genom att synkronisera egna inställningar.
Mottagare för delade användargruppadresslistor Registrera mottagare via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Hem-inställningar (när du inte är inloggad) Anpassa <Hem>-skärmen
Ställ in <Shared across All Devices> för att dela inställningarna <Delad> och <Bakgrundsinställningar> (när du inte är inloggad) på <Hem>-skärmen med alla klientmaskiner som använder synkronisering av egna inställningar. Om du vill hantera dessa inställningar för varje klientmaskin separat, välj <Device-Specific (Not Shared)> när du första gången startar tjänsten (om ingen klientmaskin är ansluten till servermaskinen). Alla data kanske initieras om mängden datadelning ändras efter att tjänsten startats.
Mer information om nyckelkedjan finns i Hantera användare.
Om inställningarna <Växla språk/tangentbord>, <Öppning> och <Personliga inställningar för SSID och nätverksnyckel> inte återspeglas omedelbart efter inloggningen, kan de återspeglas när det blir möjligt. Mer information finns i Inställningar för synkroniseringsstart.
9HUY-068