Begränsa utskrift från en dator

Du kan begränsa utskrift från en dator (Skriva ut från en dator) så att bara vissa typer av dokument kan skrivas ut. Du kan också ställa in maskinen så att dokument inte skrivs ut förrän användaren är behörig på maskinen (Utskrift av dokument som lagrats i maskinen (tvångsparkerad utskrift)). Du kan också begränsa maskinen så att den bara kan skriva ut dokument med krypterad säker utskrift (Säkrare utskrift med krypterad säker utskrift), vilket kan hindra informationsläckage på grund av obevakade utskrifter eller oskyddade utskriftsdata. Administratörs- eller enhetsadmin-behörighet krävs för att konfigurera dessa inställningar.

Förhindra utskrift från en dator

Du kan hindra användare från att skriva ut dokument från en dator. Även om utskrift från en dator är förbjuden kan du låta användare spara dokument i maskinens tillfälliga lagringsutrymme (brevlådan) samt skriva ut dokument som sparats i brevlådan.
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>  <Begränsa skrivarjobb>  <På>  Välj undantag för begränsningen  <OK>

Konfigurera inställningar för tvingad parkering

När du skriver ut från en dator kan du parkera utskriftsdata i maskinen och förhindra att dokument skrivs ut omedelbart (Utskrift av dokument som lagrats i maskinen (tvångsparkerad utskrift)). Du kan ställa in så att utskriften inte utförs förrän användaren är behörig på maskinen, vilket ger ökad säkerhet och minskar risken för att andra visar eller oavsiktligt hämtar känsliga dokument. Administratörsbehörighet krävs för att konfigurera dessa inställningar.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Funktionsinställningar>  <Utskrift>  <Tvingad parkering>.
3
Tryck på <På>, ange nödvändiga villkor och tryck sedan på <OK>.
Du kan ange detaljerade villkor för parkering av utskriftsjobb, t.ex. användare eller IP-adress. Om inga villkor anges parkeras alla utskriftsjobb förutom jobb från oidentifierade användare. Om inga villkor ställs in och ett utskriftsjobb från en oidentifierad användare tas emot avbryts det utan att parkeras.
Ställa in villkor för parkering av dokument
Konfigurering av detaljerade inställningar för tvingad parkering av utskrift
Du kan göra detaljerade inställningar för dokument som parkerats, t.ex. hur länge de ska sparas och hur de ska visas. <Utskrift>

Endast tillåta krypterad säker utskrift

Du kan ställa in maskinen så att den bara tillåter krypterad säker utskrift av dokument från en dator, vilket kan förhindra informationsläckage på grund av oskyddad utskriftsdata. Med den här inställningen kan dokument inte skrivas ut med normal utskrift. Användarna måste ange ett lösenord på maskinen vid utskrift av dokument med krypterad säker utskrift. Säkrare utskrift med krypterad säker utskrift
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Utskrift>  <Tillåt endast krypterade utskriftsjobb>  <På>  <OK>  (Inställningar/Registrering)  (Inställningar/Registrering)  <Tillämpa inst.ändr.>  <Ja>
9HUY-0J9