Importera/exportera inställningar individuellt

Du kan välja vissa inställningar som ska importeras eller exporteras, som adresslistor i adressboken eller skrivarinställningar. Administratörsbehörighet krävs för att utföra dessa åtgärder.
Mer information om hur du redigerar en adressboks CSV-fil för import finns i Adressboksobjekt.

Exportera inställningar individuellt

1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Data Management] och välj de inställningar du vill exportera.
Vid export av adresslistorna
Vid export av enhetsinställningar (inställningar för vidarebefordring, adressbok, favoritinställningar för sändfunktion)
Vid export av Webbåtkomstfavoriter
Vid export av skrivarinställningar
Vid export av pappersinformation
4
Klicka på [Start Exporting].
5
Följ anvisningarna på skärmen för att ange var data ska sparas.

Importerar inställningar individuellt

1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Data Management] och välj de inställningar du vill importera.
Vid import av adresslistor
Vid import av enhetsinställningar (inställningar för vidarebefordring, adressbok, favoritinställningar för sändfunktion)
Vid import av Webbåtkomstfavoriter
Vid import av skrivarinställningar
Vid import av pappersinformation
4
Klicka på [Start Importing]  [OK].
Maskinen kan behöva startas om beroende på inställningarna du vill importera. Starta om maskinen
9HUY-0K8