<Faxinställningar>

Ange inställningarna för mottagning och vidarebefordran av fax.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<ECM M.>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Faxinställningar>
Du kan ta emot fax i felkorrigeringsläget (ECM).
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<ECM M.>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
För att kommunicera med ECM, måste ECM vara inställt både på avsändarmaskinen och den här maskinen.
Även om du ställer in ECM kan fel ibland uppstå pga. dålig telefonlinje.

<Faxmottagningsrapport>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Faxinställningar>
En faxmottagningsrapport är en rapport som gör det möjligt att kontrollera om fax togs emot korrekt. Maskinen kan ställas in för att skriva ut rapporten automatiskt efter att dokumenten har mottagits eller bara när ett mottagningsfel inträffar. Faxmottagningsrapport
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Faxmottagningsrapport>
<Endast för fel>, <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Rapport över mottagning av konfiden. fax>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Faxinställningar>
En mottagningsrapport för inlådan för konfidentiella fax är en rapport som gör att du kan kontrollera om dokumenten har tagits emot i inlådan för konfidentiella fax på rätt sätt. Maskinen kan ställas in för att skriva ut rapporten automatiskt efter att dokumenten har mottagits. Rapport över mottagning av konfidentiella fax
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Rapport över mottagning av konfiden. fax>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Starthastighet M.>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Faxinställningar>
Du kan ändra starthastighet för mottagning. Den här inställningen är praktisk om det är svårt att initiera mottagningen av ett dokument på grund av att dålig linje.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Starthastighet M.>
<33600 Bit/s>, <14400 Bit/s>, <9600 Bit/s>, <7200 Bit/s>, <4800 Bit/s>, <2400 Bit/s>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Ställ in <Autojustera komm.hastighet vid användning av VoIP> på <On> för att skicka och ta emot fax på ett bättre sätt när linjen eller den andra parten har en benägenhet att krångla. Kommunikationshastigheten begränsas till <14400 Bit/s> eller läge, vilket ger färre fel. Om <Autojustera komm.hastighet vid användning av VoIP> är inställt på <Off> återgår hastigheten till det värde som visas i <Starthastighet M.>.

<Mottagningslösenord>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Ta emot/vidarebefordra>  <Faxinställningar>
Du kan ställa in ett ITU-T-standardlösenord. Om det inte har angetts någon subadress i ett dokument som tagits emot från en avsändare med ITU-T-standarden, kontrolleras mottagningslösenordet automatiskt. Om det lösenord som hittades inte stämmer överens med det lösenord som har angetts för inställningen, eller om ett lösenord inte har bifogats till dokumentet, tas inte dokumentet emot.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Mottagningslösenord>
<Ställ in>: <Lösenord>, <Bekräfta>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Prioriteten ges till en subadress om det mottagna dokumentet har angetts med en subadress, även om det har angetts ett mottagningslösenord.
ITU-T är en förkortning för International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector, vilket är den grupp som utfärdar rekommendationer för standardisering av den internationella telekommunikationen.
9HUY-0UC